Skrót wiadomości - czwartek, 24 czerwca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 cze 2021, 06:02

Skrót wiadomości - czwartek, 24 czerwca

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w maju 2021 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2021 r. 4,0 proc. po zmianie w metodologii - podał GUS. Według starej metodologii, stopa bezrobocia wg BAEL w IV kw. 2020 r. wyniosła 3,1 proc. Liczba bezrobotnych ogółem wyniosła 687 tys. wobec 531 tys. kwartał wcześniej (według starej metodologii).

Najnowsze, czerwcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku nieco wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych z Biuletynu Statystycznego GUS.

GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w kwietniu do 44,2 proc. z 44,5 proc. wcześniej. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 103,2 z 95,4 w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle w maju 2021 r. wzrosły rdr o 54,8 proc., po wzroście o 69,4 proc. rdr w kwietniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w maju 2021 r. w ujęciu rdr wzrosły o 64,1 proc., po wzroście o 92,9 proc. rdr w kwietniu - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w maju 2021 r. wzrosła o 33,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 2,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-maj 2021 r. wzrosła o 18,7 proc. rdr, przy zatrudnieniu niższym o 0,5 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W I kwartale wydatki cudzoziemców na zakupy w Polsce spadły o 54,1 proc. rdr do 4,0 mld zł - podał GUS.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w czerwcu 113 pkt. wobec 108 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w czerwcu 101,8 pkt. wobec 99,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podał instytut Ifo w komunikacie.

Bank Anglii (BoE) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Produkt Krajowy Brutto USA w I kwartale 2021 roku wzrósł o 6,4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w trzecim, ostatnim wyliczeniu. Oczekiwano +6,4 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 411 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 380 tys. wobec 418 tys. poprzednio, po korekcie z 412 tys.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju wzrosły o 2,3 proc. mdm wobec spadku miesiąc wcześniej o 0,8 proc. mdm, po korekcie z -1,3 proc. - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +2,8 proc.

Zapasy amerykańskich hurtowników w maju wzrosły o 1,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,4 proc.

BUDŻET, DŁUG

Na czwartkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 za 4.113,091 mln zł i odkupiło obligacje PS0721, DS1021 i PS0422 łącznie za 3.929,801 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.

Po czwartkowym przetargu zamiany obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi ok. 75 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów.

Nadwyżka w FUS na koniec I kwartału 2020 roku wyniosła 9.08 mld zł - poinformował ZUS.

W I kwartale przyznano 65,9 tys. nowych emerytur, o 2,2 tys. więcej rdr - poinformował ZUS.

GIEŁDA

Po czwartkowym wzroście o 1,5 proc. Warszawski Indeks Giełdowy zakończył notowania na poziomie 67.745,39 pkt. wyznaczając nowy rekord wszech czasów. Tym razem najmocniejsze na GPW były duże spółki, wśród których LPP zwyżkowało o 7 proc. Mocno rosły kursy Allegro, Pekao i PKO BP, przy obrotach przekraczających 100 mln zł na każdej spółce.

WIG20 wzrósł o 1,76 proc. do 2.273,11 pkt. Indeks krajowych blue chipów nie tylko zakończył dzień wyżej niż ostanie czerwcowe szczyty, ale pokonał także maksima z listopada 2019 r. i jest najwyżej od końca lipca 2019 r. mWIG40 poszedł w górę o 0,91 proc. do 5.002,94 pkt. i poprawił wyznaczone dzień wcześniej 3-letnie maksimum. sWIG80 zwyżkował o 0,88 proc. do 20.987,64 pkt.

SPÓŁKI

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19.

Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało o wypłacie łącznie 767,5 mln zł dywidendy, czyli 1,2 zł na akcję - wynika z uchwał WZ. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch transzach.

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 87,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 21,5 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie. Wynik operacyjny jest wyższy niż wcześniejsze szacunki spółki, które zakładały, że sięgnie on 70 mln zł.

Grupa LPP zakłada, że w 2021/22 roku powierzchnia handlowa wzrośnie o 25 proc. rdr, a nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 1,2 mld zł - podała spółka w prezentacji. Wcześniej spółka przewidywała na ten rok wzrost powierzchni o 20 proc. i CAPEX w wysokości ok. 1,1 mld zł.

Grupa LPP chce regularnie wypłacać dywidendę w dwóch częściach - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

Grupa LPP przewiduje, że drugi kwartał będzie dla spółki dobry pod względem sprzedaży. Widzi w sklepach stacjonarnych efekt odłożonego popytu w maju i czerwcu - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Spółka obserwuje zawirowania na rynku transportowym.

Pepco Group podtrzymuje po pierwszym półroczu założenia finansowe na cały rok. Wyniki sprzedażowe w trzecim kwartale są zachęcające i powyżej rynku - poinformował PAP Biznes Andy Bond, dyrektor generalny Pepco Group. W średnim terminie wyzwaniem może być wzrost kosztów w łańcuchu dostaw.

Cognor obserwuje bardzo dobrą koniunkturę na rynku producentów wyrobów stalowych i nie wyklucza, że w II kw. pokaże wyniki lepsze od sygnalizowanych w maju. Nawet przy scenariuszu umiarkowanego odwrócenia trendów cenowych w IV kw., w całym 2021 roku EBITDA grupy może przebić 200 mln zł - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Mabion otrzymał od Novavax, w ramach dotychczasowej umowy ramowej dot. szczepionki na COVID-19, zlecenie na realizację zamówienia surowców - podał Mabion w komunikacie.

Zarząd Krynicki Recykling zamierza proponować wypłatę dywidendy w wysokości minimum 50 proc. jednostkowego zysku netto jednostki dominującej, przy założeniu, że dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego nie przekroczy poziomów określonych w umowach finansowania dłużnego - podała spółka w komunikacie dot. polityki dywidendowej.

Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2021 r. 1.995 mln euro przychodów i 324 mln euro podstawowej EBITDA - podała spółka w raporcie. Podstawowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 112 mln euro, a zysk netto 90 mln euro.

Cena maksymalna akcji Onde, spółki z grupy kapitałowej Erbudu, została ustalona na 26 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Oferta publiczna obejmie nie więcej niż 17.096.700 akcji, w tym 8.250.000 akcji nowej emisji serii E oraz do 8.846.700 akcji serii A i B istniejących.

Grupa Trakcja rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podpisała w tym celu umowę o doradztwo z KPMG Advisory.

Walne zgromadzenie Wieltonu zdecydowało o warunkowej wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 19,9 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

ML System wprowadziła w środę do obrotu urządzenie COVID Detector - podała spółka.

Cena emisyjna do 95.200 akcji serii C spółki Urteste, specjalizującej się w tworzeniu technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju, została ustalona na 100 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie do 9,52 mln zł.

Draw Distance, producent gier notowany na rynku NewConnect, rozpoczyna ofertę publiczną do 2,25 mln akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie. Z emisji spółka chce pozyskać 4,5 mln zł.

OZE-Biomar rozpoczyna ofertę publiczną 40 tys. akcji serii B, stanowiących 16,7 proc. w podwyższonym kapitale spółki, z której chce pozyskać ponad 10 mln zł - poinformował planujący debiut na NewConnect OZE-Biomar.

Walne zgromadzenie spółki technologicznej Spyrosoft zdecydowało o przeniesieniu notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW - poinformowała spółka w komunikacie. Obecny na NewConnect od lutego 2020 roku Spyrosoft wstępnie zakłada, że debiut na GPW będzie możliwy w 2021 roku.

Mirbud podpisał umowę z Gminą Olsztyn na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy sięga 195 mln zł brutto, a termin jej realizacji określono na 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Celon Pharma po badaniu "proof of concept" drugiej fazy związku CPL'280 chce przystąpić do rozmów partneringowych - poinformował prezes Maciej Wieczorek podczas GPW Innovation Day. Dodał, że prace partneringowe związane z komercjalizacją Falkieri są w toku.

Liczba osób zainteresowanych zakupem gry "Car Mechanic Simulator 2021" (tzw. wishlist) to ok. 170 tys. - poinformował prezes PlayWaya, Krzysztof Kostowski. Prezes jest "w miarę" spokojny, że gra zadebiutuje w tym roku. Planuje regularne informowanie o liczbie wishlist gier tworzonych w grupie.

Prace nad realizacją umowy z Novavax w zakresie wytwarzania szczepionki przeciw Covid-19 przebiegają zgodnie z planem i linia wytwórcza jest prawie w pełni gotowa do produkcji komercyjnej - poinformowali przedstawiciele Mabionu podczas prezentacji na GPW Innovation Day. Priorytetem dla spółki jest pozyskanie inwestora strategicznego.

Walne zgromadzenie Comarchu zdecydowało, by spółka wypłaciła za 2020 rok dywidendę na poziomie 3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 24,4 mln zł.

Prymus wypłaci 1,9 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 0,2 zł na akcję - podała spółka.

Walne zgromadzenie PGS Software postanowiło, by spółka wypłaciła z zysku za 2020 rok 19,5 mln zł dywidendy, czyli 0,69 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Biofactory zdecydowało, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 285,3 tys. zł, czyli 0,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Delko zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2020 rok łącznie 3,88 mln zł, czyli 0,65 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Ailleronu zdecydowało o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w kwocie 0,32 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na wypłatę dywidendy trafi 3,95 mln zł.

Walne zgromadzenie Mirbudu zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 7,34 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki BoomBit zdecydowało o zmianie statutu, dzięki której zarząd będzie mógł wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego - wynika z uchwał obradującego w czwartek WZ.

Walne zgromadzenie Archicomu zdecydowało, że spółka wypłaci za 2020 rok łącznie 3,71 zł dywidendy na akcję, z czego 2,53 zł na akcję stanowiła zaliczka wypłacona w listopadzie zeszłego roku. W 2021 roku do akcjonariuszy trafi więc jeszcze 1,18 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5302 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1936 USD i 132,20 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

W najbliższych dniach złoty może się lekko umocnić, korzystając z rosnącego w kierunku 1,20 kursu EUR/USD - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem rentowności krajowych SPW mogą stabilizować się wokół obecnych poziomów.

TOWARY

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku utrzymuje stabilne notowania - w pobliżu 73 USD za baryłkę. Spadek amerykańskich i chińskich zapasów surowca wpływa na zacieśnienie sytuacji na rynkach paliw - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej wobec 9.482,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Wszystko wskazuje na to, że w polskiej gospodarce nastąpi bardzo ostre ożywienie - powiedział PAP Biznes współpracownik Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w Warszawie Robert Pater. Ekonomista wskazał, że na rynku pracy uwidocznił się znaczący wzrost liczby ofert zatrudnienia spowodowany przede wszystkim otwarciem gospodarki.

Ekonomiści Citi Handlowego podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,3 proc. z 4,2 proc. szacowane wcześniej, a na 2022 r. do 5,7 proc. z 5,3 proc. - wynika z najnowszego raportu banku.

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej banków jest negatywne dla PKO BP, Santandera, mBanku, Millennium i BNP Paribas, a pozytywne dla Pekao i Banku Handlowego - ocenia Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Produkcja węgla brunatnego w maju w Polsce spadła o 2,1 proc. rdr i wyniosła 3.907 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja węgla kamiennego w maju wzrosła o 38,4 proc. rdr i wyniosła 4.416 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja nawozów azotowych w maju spadła o 11,0 proc. rdr i wyniosła 159 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Polska Grupa Górnicza, która zamknęła ub. rok stratą rzędu 2 mld zł, w tym roku zakłada zwiększenie sprzedaży węgla i przychodów oraz znaczącą poprawę wyniku. W pierwszych pięciu miesiącach roku spółka wypracowała ok. 0,5 mld zł zysku operacyjnego EBITDA, choć zakładała wynik niewiele powyżej zera.

Średnie zapotrzebowanie na prąd w 24 tygodniu tego roku spadło w kraju o 0,8 proc., porównując do danych z 24 tygodnia 2019 roku - poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

Liczba wszystkich turystów w Polsce w I kwartale spadła o 71,9 proc. rdr - podał GUS.

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w maju wzrosła mdm o 1.812,2 mln zł i wyniosła 202.006,3 mln zł - wynika z danych NBP.

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w maju wzrosła, w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 924,6 mln zł i wyniosła 500.616,0 mln zł - wynika z danych NBP.

Banki w maju 2021 r. wypłaciły gospodarstwom domowym odsetki od depozytów w wysokości 878,1 mln zł wobec 1.914,2 mln zł w maju 2020 roku - wynika z danych NBP.

Polsko-czeskie rozmowy ws. kopalni Turów będą kontynuowane także w przyszłym tygodniu; rozpoczną się ponownie we wtorek - poinformował w czwartek resort klimatu i środowiska.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o rynku mocy, m.in. dającą przedsiębiorstwom energochłonnym możliwość obniżenia opłaty mocowej.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 147 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 24 osoby, zaszczepiono 376.565 osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.879.336 zakażeń, 74.917 zgonów i 27.467.853 szczepienia.

Wariant Delta koronawirusa już krąży w naszym społeczeństwie - powiedział kierujący pracami GIS Krzysztof Saczka. Wskazał, że z wywiadów epidemiologicznych wynika, że wśród zakażonych nim są osoby, które nie podróżowały i nie kontaktowały się z osobami podróżującymi.

Wariant Delta jest już obecny w Polsce, choć wciąż pozostaje wariantem mniejszościowym. Prędzej czy później stanie się jednak wariantem głównym - powiedział w czwartek wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Krzysztof Pyrć.

Jest duże prawdopodobieństwo, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek do końca tygodnia ogłosi nabór na RPO - powiedział w czwartek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska). Dodał, że słyszał, że prof. Marcin Wiącek jest gotowy, by ponownie ubiegać się o to stanowisko.

Sejm odrzucił w środę późnym wieczorem wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Izby. Za odwołaniem Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Izby głosowali posłowie KO, Lewicy, Koalicji Polskiej, Konfederacji, Polski 2050 i koła Polskie Sprawy. Przeciwko byli posłowie PiS i Kukiz'15.

Sejm odrzucił w środę późnym wieczorem wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa KPRM Michała Dworczyka. Za wnioskiem głosowało 210 posłów, 237 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm odrzucił w środę późnym wieczorem wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MAP Jacka Sasina. Za wnioskiem głosowało 213 posłów, 235 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Do odwołania ministra niezbędne jest 231 głosów.

Sejm odrzucił w środę w nocy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Miał on związek z organizacją wyborów korespondencyjnych zarządzonych na 10 maja ub. roku.

Za odwołaniem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina oraz szefa KPRM Michała Dworczyka opowiedzieli się posłowie KO, Lewicy, Koalicji Polskiej, Konfederacji, Polski 2050 i koła Polskie Sprawy. Przeciwko byli posłowie PiS i Kukiz'15.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński nie przyszedł w czwartek do Sejmu, by odpowiedzieć na pytania posłów KO ws. korzystania przez członków rządu z prywatnych skrzynek mailowych do służbowej korespondencji. Sekretariat pełnomocnika miał go źle poinformować o terminie posiedzenia.

W rozmowach polsko-czeskich nt. Turowa jest jeszcze sporo punktów, w których się różnimy - przyznał w rozmowie z PAP minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dodał, że na porozumienie bardzo liczą społeczności lokalne po obu stronach granicy.

Klub Lewicy poinformował w czwartek, że złożył w Sejmie projekt zmian w Prawie Przedsiębiorców, które jednoznacznie wskazuje, że Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzać kontrolę w przedsiębiorstwach bez uprzedzenia. Inspektor pracy ma czuć, że stoi za nim państwo - podkreślają posłowie Lewicy.

Posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska skierowała list do szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka po jego wypowiedziach dot. Parady Równości i poinformowała, że przekaże mu pakiet książek, których tematyka to sytuacja osób LGBT.

Letni urlop planuje ponad 62 proc. Polaków, a 75 proc. deklaruje, że spędzi go w kraju - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Na tegoroczne wyjazdy wakacyjne 38 proc. respondentów wyda do 3 tys. zł na osobę.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Parlament Europejski poparł projekt nowych przepisów, który zakłada zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego dyskutowali w środę wieczorem nad projektem rezolucji, która stanowi, że prawo do zdrowia, w szczególności prawo do zdrowia seksualnego, m.in. do aborcji, jest "podstawowym filarem praw kobiet i równości płci".

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży" i później, "gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone".

Kilkanaście państw UE wypowiedziało się przeciw propozycji Niemiec i Francji w sprawie "rozmiękczenia" konkluzji unijnego szczytu, dotyczących Rosji. "Jest zaskakująco duży opór przeciwko tej propozycji" - przekazało PAP źródło unijne. Część krajów popiera jednak propozycje poprawek, w tym Włochy.

Maseczki, rękawiczki i inne jednorazowe wyroby zaśmiecają Europę - ostrzega Europejska Agencja Środowiska. Zwiększona produkcja takich produktów spowodowała też wzrost emisji gazów cieplarnianych.

Kanclerz Angela Merkel chce większej koordynacji reakcji na działania Rosji. Podczas czwartkowego wystąpienia w Bundestagu wezwała do wspólnej odpowiedzi UE na "hybrydowe ataki Rosji”. Zasugerowała również, że Unia powinna dążyć do bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Jak pokazał amerykański prezydent, konflikty najlepiej rozwiązuje się poprzez rozmowy - oznajmiła w czwartek przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli kanclerz Niemiec Angela Merkel, przekonując do dialogu z Rosją.

Litwa ostrzegła w czwartek Unię Europejską przed organizowaniem szczytu UE z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem litewskiego prezydenta Gitanasa Nausedy nie jest to możliwe, dopóki Moskwa nie zmieni swojego zachowania.

Prezydent Łotwy Kriszjanis Karinsz powiedział w czwartek, że Unia Europejska nie może dążyć do szczytu na najwyższym szczeblu z Rosją bez zmiany polityki ze strony Kremla.

Premier Holandii Mark Rutte poinformował w czwartek, że nie jest przeciwny temu, by szefowie instytucji UE zorganizowali szczyt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ale że nie weźmie udziału w takim spotkaniu, jeśli będzie ono obejmowało przywódców 27 państw członkowskich.

Oprócz reagowania na łamanie praw człowieka potrzebny jest też dialog z Rosją - oznajmił w czwartek przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

Liczba zakażeń indyjskim wariantem Delta we Włoszech "wzrosła i będzie dalej rosnąć i zastąpi, tak jak w Wielkiej Brytanii, odmianę angielską" - oświadczył w czwartek wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Zanotowano najniższą w tym roku liczbę 10 zmarłych.

Władze medyczne Hiszpanii zatwierdziły w środę decyzję o zniesieniu nakazu noszenia masek ochronnych na świeżym powietrzu. Zastrzegły jednak, że nowy przepis jest warunkowy i zależy m.in. od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Według najnowszych danych izraelskiego resortu zdrowia w ciągu ostatniego miesiąca potwierdzono 891 zakażeń koronawirusem, z czego ok. 27 proc. to osoby zaszczepione przeciwko Covid-19. Według analizy dziennika "Le Figaro" nie świadczy to o fiasku szczepień, a o braku odporności zbiorowej.

Stolica Danii znalazła się na szczycie zestawienia najlepszych miast do życia brytyjskiego magazynu "Monocle". To czwarty raz jak osiągnęła pierwsze miejsce w tym zestawieniu.

Ogólnie spada w Szwecji liczba zakażeń koronawirusem, choć wariant Delta (indyjski) coraz bardziej zaczyna dominować - oznajmił w czwartek na cotygodniowej konferencji główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.

W czasach komunizmu homoseksualiści byli prześladowani, a ja walczyłem o ich wolność i prawa - oświadczył w czwartek przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli premier Węgier Viktor Orban.

Najwyższą od początku lutego liczbę zakażeń koronawirusem, 16.135, wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii - poinformował w środę brytyjski rząd. To o ponad 4,5 tys. więcej niż najwyższy dotychczas bilans w ramach trzeciej fali epidemii.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek porozumienie Białego Domu i senatorów z obydwu partii ws. pakietu inwestycji w infrastrukturę wartych prawie 1 bilion dolarów. Według Bidena mają one stworzyć "miliony" miejsc pracy.

To smutny dzień dla wolności prasy w Hongkongu i na świecie, zamknięcie dziennika "Apple Daily" pokazuje nasilające się represje ze strony Pekinu - oświadczył w czwartek prezydent USA Joe Biden. Największa prodemokratyczna gazeta w Hongkongu została zmuszona do zakończenia działalności przez władze regionu.

Biały Dom poinformował w środę o wyekspediowaniu 3 mln szczepionek firmy Johnson & Johnson do Brazylii, która jest jednym z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii krajem na świecie. Samolot z ładunkiem wyruszy do Brazylii w czwartek.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w środę nową strategię przeciwdziałania przestępczości w największych miastach i "epidemią przemocy związanej z bronią palną". W jej skład wchodzą m.in. ostrzejsze regulacje dot. sprzedawców broni.

Departament Handlu USA ogłosił w środę wprowadzenie ograniczeń na eksport produktów pięciu chińskich firm, co do których istnieją podejrzenia, że wykorzystują pracę przymusową przedstawicieli mniejszości ujgurskiej przetrzymywanych w obozach internowania.

W Rosji w ciągu minionej doby odnotowano 20.182 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższym dobowym wzrostem zachorowań od końca stycznia br. W Moskwie i Petersburgu odnotowano najwyższy dobowy wzrost liczby zgonów na Covid-19. (PAP Biznes)

asa/ ana/ osz/

Ostatnie wiadomości