Orange Polska miał w II kw. 756 mln zł EBITDAaL, blisko konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lip 2021, 18:24

Orange Polska miał w II kw. 756 mln zł EBITDAaL, blisko konsensusu

Orange Polska wypracował w drugim kwartale 756 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 3,8 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 751,3 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wobec zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu wahały się od 736 mln zł do 766 mln zł.

Wynik zaprezentowany przez grupę, podobnie jak konsensus, nie uwzględniają wpływów ze sprzedaży aktywów, które w drugim kwartale wyniosły 7 mln zł.

Spółka podała, że wzrost EBITDAaL w porównaniu z ubiegłym rokiem wynikał z dobrych wyników w podstawowych usługach telekomunikacyjnych oraz usługach IT i integracyjnych, przekładające się na wzrost marży bezpośredniej o 7 proc.

Zysk netto Orange Polska wyniósł w drugim kwartale 116 mln zł wobec 52 mln zł przed rokiem. Konsensus zakładał 87,3 mln zł zysku.

Firma poinformowała, że wynik netto został wsparty m.in. przez zmniejszenie amortyzacji, na co wpłynęło wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności niektórych składników majątku (wpływ w wysokości 32 mln zł).

Przychody grupy sięgnęły 2,954 mld zł i były zbliżone od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, których średnia wynosiła 2,93 mld zł (w przedziale 2,9-2,96 mld zł). Sprzedaż wzrosła o 4,5 proc. rok do roku.

Orange Polska podało, że o 6,8 proc. wzrosły przychody z podstawowych usług telekomunikacyjnych, a sprzedaż usług IT i integracyjnego zwiększyła się o 13 proc., na co miało wpływ przejęcie Craftware i wzrost organiczny. Wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu wyniósł 7 proc.

Organiczne przepływy pieniężne Orange Polska w drugim kwartale wyniosły 159 mln zł wobec 438 mln zł przed rokiem. Spółka podała, że spadek rok do roku niemal w całości wynikał ze znacznie wyższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy - spółka wyjaśniła, że w porównywalnym okresie 2020 roku na kapitał obrotowy korzystnie wpłynęły m.in. rządowe tarcze antykryzysowe, umożliwiając przesunięcie około 120 mln zł płatności publicznych na III kw.

"Po drugie, wyższe zapotrzebowanie w drugim kwartale bieżącego roku było efektem dynamicznego wzrostu przychodów z podstawowych usług telekomunikacyjnych oraz wyższej ratalnej sprzedaży sprzętu. Po trzecie, na kapitał obrotowy wpłynęło inne rozłożenie niektórych płatności" - dodano.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne (pomniejszone o wpływy ze sprzedaży aktywów) sięgnęły 442 mln zł, o 7,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Orange podtrzymał cel wzrostu zysku EBITDA z kosztami leasingu w 2021 roku na "niskim lub średnim" jednocyfrowym poziomie. Utrzymano również cel niskiego jednocyfrowego wzrostu przychodów. Ekonomiczne nakłady inwestycyjne mają sięgnąć w tym roku 1,7-1,9 mld zł.

Po pierwszym półroczu przychody wzrosły rok do roku o 4,3 proc. do 5,87 mld zł, a EBITDAaL - o 4,6 proc. do 1,47 mld zł. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 0,89 mld zł i były o 8,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

"Po pierwszym półroczu, dynamika wzrostu przychodów i EBITDAaL przekracza 4 proc., co upewnia nas o możliwości realizacji planów wzrostu całorocznego. Począwszy od trzeciego kwartału, dynamika przychodów zacznie odzwierciedlać wpływ decyzji regulacyjnych o obniżce stawek za zakańczanie połączeń w sieci stacjonarnej i mobilnej" - napisał w raporcie członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

Baza kart SIM Orange Polska w drugim kwartale zwiększyła się o 247 tys. netto, na koniec czerwca było to 16,05 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 175 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator pozyskał netto 72 tys. kart SIM.

Na koniec drugiego kwartału operator świadczył 2,719 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 8 tys. usług. Kwartalne przyłączenia usług na sieci światłowodowej wyniosły 48 tys. Spadek liczby usług w starszej technologii ADSL wyniósł natomiast 30 tys. Operator stracił ponadto 8 tys. klientów netto na szybszej sieci miedzianej VDSL.

Spółka nadal spodziewa się, że transakcja związana ze spółką Światłowód Inwestycje zostanie sfinalizowana do końca sierpnia.

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki Orange Polska w drugim kwartale z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów (dane w mln zł).

2Q2021wynikikons.różnicardrkdkYTD 2021rdr
Przychody2954,02934,70,7%4,5%1,2%5872,04,3%
EBITDAaL756,0751,30,6%3,8%6,6%1465,04,6%
EBIT224,0162,338,0%105,5%93,1%340,072,6%
zysk netto j.d.116,087,332,9%123,1%197,4%155,01007,1%
marża EBITDA25,6%25,6%-0,02-0,151,2924,95%0,07
marża EBIT7,6%6,1%1,513,733,615,79%2,29
marża netto3,9%3,6%0,332,092,592,64%2,39

(PAP Biznes), #OPL

kuc/ asa/

Zobacz także: Orange Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości