Bank Pekao przedstawił wyniki testów skrajnych przeprowadzonych przez EBA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lip 2021, 23:57

Bank Pekao przedstawił wyniki testów skrajnych przeprowadzonych przez EBA

Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych wskazują, że współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku Pekao w 2023 r. wyniósłby 17,74 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,49 proc. w scenariuszu skrajnym - poinformował bank w komunikacie.

CET1 Banku Pekao, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, sięgnąłby odpowiednio 17,74 oraz 15,41 proc.

Bank Pekao w 2021 roku brał udział w obejmujących Unię Europejską testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Europejskim Bankiem Centralnym oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego.

EBA opublikowała w dniu 30 lipca 2021 r. wyniki testów warunków skrajnych obejmujących Unię Europejską.

Obejmujące Unię Europejską testy warunków skrajnych w 2021 roku nie posiadają progu określającego ich zaliczenie, zamiast tego mają one służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (BION). Wyniki pomogą właściwym organom w ocenie zdolności banku do spełnienia stosownych wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy warunków skrajnych.

Scenariusz niekorzystnych warunków skrajnych został ustalony przez EBC/ESRB i obejmuje trzyletni horyzont czasowy (2021-2023). Test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Bank zastrzega, że zaprezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków.

Na podstawie wyników tego testu oraz pod kontrolą organu nadzorczego, Bank Pekao podejmie ewentualne działania zarządcze w celu złagodzenia wpływu niekorzystnego scenariusza warunków skrajnych, oceni wpływ wyników na przyszłe plany kapitałowe banku, na zdolność banku do spełnienia odpowiednich wymogów ostrożnościowych oraz określi, czy potrzebne są dodatkowe środki lub zmiany w obecnym planie kapitałowym banku.

(PAP Biznes), #PEO

pr/ asa/

Zobacz także: Bank Pekao SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości