GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2021, 12:57

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

Uchwała Nr 923/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 34.479 (trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 września 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPBKM000012”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Polski Bank Komórek Macierzystych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości