Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. | StrefaInwestorow.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Karty podstawowe

64.60
1.60
2.54%
2018-09-21
Poprzednia wartość: 
63.00
Otwarcie: 
63.80
Wolumen: 
37.12 tys.
Zasięg dzienny: 
65.00
 - 
62.00
Obrót: 
2.32 mln

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group, to założony w 2002 roku bank krwi pępowinowej, zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego. Celem działalności PBKM jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliżej rodziny. Działalność grupy koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych - rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). Jest to główne źródło przychodów Grupy. Celem pozyskiwania i przechowywania komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej jest zapewnienie możliwości ich przeszczepienia w przypadku wystąpienia chorób, głównie hematologicznych, u dawcy lub członków jego najbliżej rodziny. Przechowywane komórki pochodzące z innych tkanek, zwłaszcza sznura pępowiny, mogą z kolei zostać w przyszłości wykorzystane do przygotowania indywidualnych terapii. Obecnie PBKM prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Łotwa, Węgry, Rumunia) oraz południowej (Hiszpania, Włochy, Turcja). Od 2014 roku PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych pozyskiwanych od honorowych dawców. Pod względem liczby nowo pozyskiwanych próbek, PBKM jest najszybciej rosnącym podmiotem spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie.