Dekpol podsumowuje I półrocze 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2021, 11:14

Dekpol podsumowuje I półrocze 2021 r.

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2021. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 472,8 mln PLN i były na zbliżonym poziomie rok do roku (527,5 mln PLN). Rentowność brutto ze sprzedaży urosła o 0,6 p.p. r/r do 14,7%, co zaowocowało 69,6mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. Zysk operacyjny Grupy w 1H 2021 wyniósł 40,6 mln PLN wobec 44,1 mln PLN. Grupa zakończyła pierwsze półrocze 2021 roku zyskiem netto na poziomie 26,9 mln PLN wobec 33,4 mln PLN przed rokiem. Na wynik 1H 2020 pozytywnie wpłynęło oddanie do użytkowanie prestiżowej inwestycji Grano Residence.

Na koniec 2Q 2021 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 108,7 mln PLN, a wskaźnik dług netto/EBITDA był na bezpiecznym poziomie 2,38.

Segment deweloperski

W 1H 2021 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 91,4 mln PLN (19,3% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 18,1 mln PLN (wobec 29,8 mln PLN przed rokiem, na co główny wpływ miało oddanie do użytkowania Grano Residence w 2Q 2020). W 1H 2021 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 258 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 53 lokali. W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 214 lokali (w 1H 2020 było to 437 lokali, a w całym 2020 roku 622 lokali).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper pozostawało 565 lokali.

W 1H 2021 do oferty sprzedaży Dekpol Deweloper wprowadzono następujące inwestycje: Grano Marina Hotel (130 lokali zlokalizowany w Wiślince k. Wyspy Sobieszewskiej), Lazur Park (36 lokali mieszkalnych), Villa Neptun (40 lokali usługowych), Baltic Line (60 lokali usługowych) i Baltic Porto (72 lokale usługowe) – zlokalizowane na Wyspie Sobieszewskiej – a także II etap inwestycji Osiedle Pastelowe (225 lokali mieszkalnych) i Neo Jasień (104 lokali mieszkalnych) – oba zlokalizowane w Gdańsku - oraz I etap Osiedla Kociewskiego (121 lokali mieszkalnych) w Rokitkach koło Tczewa.

Grupa podtrzymuje zamiar osiągnięcia w segmencie deweloperskim w 2021 roku przychodów na poziomie 210 mln PLN i sprzedaży 350 lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW), wydzielony z dniem 1 stycznia 2021 do spółki Dekpol Budownictwo, pozostaje największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym 65,3% w 1H 2021 roku. Grupa ma ugruntowaną pozycję na rynku i wysoki poziom referencji, dzięki czemu współpracuje z liderami dynamicznie rosnącego rynku powierzchni magazynowych. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 308,8 mln PLN i były wyższe o 9% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 21,3 mln PLN i był o 12% wyższy, niż rok wcześniej. Na koniec 1H 2021 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ok. 910 mln PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 388 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 135 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawało projektów o wartości 46 mln PLN. Udział projektów przemysłowo-logistycznych w całym portfelu zleceń GW wyniósł na koniec 1H 2021 roku ok. 70%.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych odpowiadał w 1H 2021 roku już z niemal 12% przychodów Grupy DEKPOL. Jego przychody wzrosły w omawianym okresie o ponad 50% do najwyższego poziomu 55,2 mln PLN, a zysk operacyjny wzrósł o 54% r/r i wyniósł 7 mln PLN. Segment ten został w ub.r. najmocniej dotknięty skutkami pandemii koronawirusa, ale począwszy od 4Q ub.r. obserwowany jest stopniowy wzrost zamówień, co zaowocowało bardzo dobrymi w historii tego segmentu wynikami finansowymi w 1H 2021. Spółka kontynuuje wprowadzoną od stycznia br. strategię rozwoju i sprzedaży. Głównym kierunkiem ekspansji i sprzedaży bezpośredniej jest rynek USA, Francji i Niemiec. Pomimo wymagającego otoczenia biznesowego rozmowy handlowe z największymi producentami maszyn budowlanych na świecie zaczynają przeradzać się w realne projekty wdrażane na linii produkcyjnej Dekpol Steel. Dynamiczny wzrost zamówień jest bardzo dobrym prognostykiem na osiągnięcie w br. jednych z najlepszych wyników finansowych w tym segmencie.

Komentarz Zarządu do wyników 1H 2021 i perspektyw na kolejne kwartały

Pomimo funkcjonowania w wymagającym otoczeniu biznesowym, szczególnie pod kątem kosztowym, zamknęliśmy I półrocze 2021 bardzo dobrymi wynikami finansowymi całej Grupy. Realizacja strategii, polegającej na zrównoważonym rozwoju w oparciu o trzy uzupełniające się filary naszego biznesu: segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo), Deweloperski (Dekpol Deweloper) i Produkcji Osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) przynosi wymierne efekty. Dekpol Budownictwo zanotował 9% wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku i 12% wzrost zysku operacyjnego, mimo że mieliśmy w omawianym okresie do czynienia z bardzo dynamiczną zwyżką cen materiałów i usług. Spółka doskonale poradziła sobie z tą wymagającą sytuacją - przez ostanie lata wypracowała procedury i procesy wewnątrzorganizacyjne obliczone na sprawność, szybkość działania i obniżenie ryzyka realizacyjnego. Ponadto, korzystne w tej sytuacji jest realizowanie krótkoterminowych kontraktów, a takie przeważają w portfelu Dekpol Budownictwo. Spółka, obserwując sytuację rynkową, spowolniła w pierwszym kwartale proces pozyskiwania nowych kontraktów, dbając w ten sposób o poziom realizowanych marż.

Wyniki segmentu deweloperskiego to pochodna rozłożenia w czasie realizacji i przekazań poszczególnych inwestycji. W I półroczu, po znaczącym uzupełnieniu oferty sprzedażowej do poziomu 565 lokali na koniec czerwca br., spółka Dekpol Deweloper zanotowała bardzo wysoką kontraktację na poziomie 258 lokali. Szeroka oferta, obejmująca atrakcyjne projekty – zarówno w segmencie popularnym jak i premium – pozwala na utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży na konkurencyjnym rynku. W całym 2021 Dekpol Deweloper celuje w osiągnięcie przychodów na poziomie 210 mln PLN oraz sprzedaż 350 lokali.

- Podkreślenia wymaga fakt, że po trudnym roku 2020, naznaczonym pandemią, w I półroczu 2021 bardzo dobre wyniki osiągnął Dekpol Steel. Przychody spółki wzrosły o ponad 50%, a zysk operacyjny o 54% w ujęciu rok do roku. Cieszy nas wysoka dynamika zamówień i atrakcyjny poziom realizowanych marż. To pochodna konsekwentnej realizacji strategii sprzedażowej, nakierowanej na pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych, nie tylko w Europie, ale także w USA, dbałości o najwyższą jakość oferowanych produktów i stałego inwestowania w rozwój i robotyzację procesów produkcyjnych. – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

- Od strony finansowej i gotówkowej jesteśmy przygotowani do realizacji strategii rozwoju i optymalnego dostosowywania się do zmiennych i wymagających warunków rynkowych w poszczególnych segmentach działalności. W IH 2021 zakończyliśmy proces obsługi zapadającego długu obligacyjnego Grupy Dekpol. W efekcie z sukcesem przeprowadzonych emisji obligacji zdecydowana większość naszych zobowiązań finansowych zapada w tenorach i woluminach dających nam komfort działania na najbliższych 3 do 4 lat. Jednocześnie wszystkie spółki z Grupy stale przykładają dużą wagę do rozwoju swoich biznesów i osiągania coraz wyższych przychodów. Dzięki temu mamy bezpieczną sytuację finansową i wypracowujemy stabilne wyniki finansowe, pomimo ogromnego wyzwania, przed jakim stanęliśmy zarówno my jak i nasi partnerzy oraz klienci, w związku z brakiem dostępności i rosnącymi kosztami materiałów i usług. - dodaje Katarzyn Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowy DEKPOL S.A.

O spółce Dekpol:

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #DEK

Zobacz także: Dekpol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości