Vortex Energy zmierza na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2021, 13:52

Vortex Energy zmierza na GPW

Vortex Energy S.A. („Spółka”), polska spółka holdingowa, skupiona w 100% na branży OZE, rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej i rozpoczęcie notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt Spółki jest już procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego.

„Vortex Energy to wyjątkowy gracz na polskim rynku energetyki odnawialnej. Od początku działalności, tj. od 17 lat Grupa działa w obszarze rozwoju i realizacji farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych, co oznacza, że jesteśmy obecnie jednym z najbardziej doświadczonych graczy na polskim rynku. Jesteśmy jednocześnie najsilniej zintegrowaną pionowo firmą OZE w Polsce, oferującą szeroki wachlarz usług dla inwestorów. Do tej pory Grupa zrealizowała w Polsce projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy ponad 320 MW. Mamy gotowe do budowy projekty o łącznej mocy około 140 MW. Jestem przekonany, że oferta publiczna i wejście na GPW pozwolą nam zdynamizować realizację strategii rozwoju, której głównym celem jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej” – mówi Maciej Pepliński, Prezes Zarządu Vortex Energy S.A.

Grupa jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce i świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE. Od początku istnienia Grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 420 MW.

Grupa posiada relacje biznesowe w zakresie realizacji projektów OZE z takimi partnerami branżowymi jak np. spółki z grup kapitałowych: PGE, ERG, Enea, Ramboll, Energa, Max Bögl, Vestas, Anemos Energy, Nordex, RWE, Tauron, Onde, ABB, jak również z partnerami finansowymi, takimi jak spółki z grupy kapitałowej Macquarie czy Eques Investment TFI.

ZDYWERSYFIKOWANY I WYSOKIEJ JAKOŚCI BACKLOG PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW

Vortex Energy ma w przygotowaniu kilkadziesiąt kolejnych projektów gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 140 MW. Ponadto Spółka aktualnie ma w swoim portfolio do rozwoju projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy około 1,7 GW.

OZE JEDNYM Z GŁÓWNYCH MOTORÓW NAPĘDOWYCH ZMIAN W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Od kilku lat OZE jest jednym z głównych motorów napędowych zmian w sektorze energetycznym, który ma stawać się coraz bardziej przyjazny środowisku. Globalne zużycie energii pochodzącej z OZE rośnie w kilkakrotnie wyższym tempie niż energii z paliw kopalnych. Ponadto udział OZE w globalnej konsumpcji energii pierwotnej sięgnął 12% pod koniec ubiegłej dekady. Oznaki „zielonej rewolucji” widać na całym świecie, zarówno w państwach rozwiniętych jak i rozwijających się, które w OZE widzą możliwość poprawy dobrobytu swoich obywateli i realne szanse gospodarcze i biznesowe. Udział OZE w globalnym zużyciu energii elektrycznej pierwotnej urósł od 8% w 2010 roku do 12% w 2019 roku co stanowiło średnioroczny wzrost na poziomie niemal 5 pkt. proc. Z kolei udział OZE w produkcji energii elektrycznej urósł od 19% w 2010 roku do 26% w 2019 roku co stanowiło średnioroczny wzrost na poziomie ok. 6 pkt. proc1.

Najbardziej dynamiczny rozwój w branży energetycznej można zaobserwować w technologiach wiatrowych i słonecznych, które w ubiegłej dekadzie odpowiadały za ponad 60% wzrostu produkcji energii z OZE. W latach 2010-2019 średnioroczny wzrost ilości produkcji energii słonecznej wynosił 40% a energii wiatrowej 17%. W efekcie w tym okresie udział tych dwóch źródeł wzrósł ponad trzykrotnie (z łącznie 9% do 30% energii elektrycznej produkowanej z OZE).

Ramy transformacji energetycznej w Polsce zostały wyznaczone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska poprzez plan Polityka energetyczna Polski do 2040 roku („PEP 2040”), który zakłada przejście na niskoemisyjny system energetyczny. PEP 2040 ma realizować założenia Porozumienia Paryskiego z grudnia 2015 roku między członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”) i opiera się na trzech głównych filarach: (i) sprawiedliwa transformacja, (ii) zeroemisyjny system energetyczny oraz (iii) dobra jakość powietrza.

Celami są osiągnięcie 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej w 2030 roku i 11 GW do 2040 roku oraz zwiększenie mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 5-7 GW w 2030 roku oraz mniej więcej 10-16 GW w 2040 roku.

Zwiększająca się rola OZE wynika z potrzeby niskoemisyjnej transformacji energetycznej poprzez dywersyfikację bilansu energetycznego i redukcję jego emisyjności oraz kontrybucji w unijnym celu 32-proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jak również malejących kosztów technologii związanej z wytwarzaniem energii. Z raportu PEP 2040 wynika, że Polska deklaruje osiągnięcie co najmniej 23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku. Spodziewany jest dynamiczny rozwój technologiczny w najbliższej dekadzie, który ma umożliwić szczególną rolę w realizacji celu OZE farmom wiatrowym. Przewidywany jest również dalszy rozwój fotowoltaiki oraz lądowych farm wiatrowych2.

W Polsce obserwujemy od kilku lat bardzo dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej jednostek wiatrowych oraz fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW, dzięki stabilnemu finansowaniu zapewnionemu przez aukcje OZE oraz rozwijające się umowy Power Purchase Agreement („PPA”). W 2020 roku można było zaobserwować szczególnie dynamiczny wzrost znaczenia jednostek fotowoltaicznych na aukcjach OZE, co spowodowało znaczący wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice między 2019 a 2020 rokiem.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości