Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 2,6 proc. rdr do 30,5 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 gru 2021, 16:28

Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 2,6 proc. rdr do 30,5 mld zł

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w listopadzie 2021 roku o 2,6 proc. rdr do 30,5 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się w tym czasie o 2,9 proc. do 29,8 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1.488 mln zł, o 2,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 78,8 proc. rdr do poziomu 318,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 79,3 proc. rdr i wyniosła 309,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 984,7 tys. szt., czyli o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 13,6 proc. rdr do poziomu 491,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 19,6 proc. rdr do 207,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 75,3 proc. rdr do 255,9 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 20 proc. rdr do 29,7 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 35,4 proc. rdr do poziomu 253 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 6,1 proc. rdr do 75,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 95,6 mld zł, wobec 97,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 15,1 proc. rdr do poziomu 258,6 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,1 mld zł wobec 20,6 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 104,2 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie br. 19,9 TWh, co oznacza wzrost o 1,6 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 8,6 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 3,4 proc. rdr do poziomu 17,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 8,7 proc. rdr do 10,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 30,4 proc. do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 0,9 proc. rdr do poziomu 8,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") , na rynku spot wyniósł 2,5 TWh, co oznacza wzrost o 24,8 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 45,8 proc. rdr do poziomu 10,1 ktoe .

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 51,4 proc. rdr, do wolumenu 2,4 TWh.

Kapitalizacja 379 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w listopadzie 2021 r. wyniosła 677,6 mld zł (144,7 mld euro). Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 241,7 mld zł (265,1 mld euro).

Na głównym rynku w ubiegłym listopadzie zadebiutowały akcje spółki POLTREG (wartość oferty: 99,9 mln zł).

W listopadzie 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

(PAP Biznes), #GPW

epo/ mfm/

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości