GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki OVID WORKS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 sty 2022, 17:47

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki OVID WORKS S.A.

Uchwała Nr 64/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki OVID WORKS S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 27 stycznia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki OVID WORKS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLOVIDW00030”,

b) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLOVIDW00048”

- pod warunkiem dokonania w dniu 27 stycznia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLOVIDW00014”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OVIDWORKS” i oznaczeniem „OVI”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości