Atal odnotował w I kw. 2022 roku 109 mln zł zysku netto wobec 69,8 mln zł konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 maj 2022, 17:34

Atal odnotował w I kw. 2022 roku 109 mln zł zysku netto wobec 69,8 mln zł konsensusu

Grupa Atal odnotowała w I kw. 2022 roku 406,4 mln zł przychodów i 109 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 69,8 mln zł, a przychody ukształtują się na poziomie 360,8 mln zł.

Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 32,7 proc., a marża netto 26,8 proc.

W okresie czterech miesięcy 2022 r. grupa zawarła łącznie 968 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Tegoroczny potencjał sprzedaży (umowy deweloperskie i przedwstępne) grupa obecnie szacuje na 3.000 - 3.500 lokali. Potencjał przekazań natomiast na ok. 3.500 lokali.

"W tym roku szacujemy, że kontraktacja wyniesie ok. 3 – 3,5 tys. lokali. Tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany dostosowane są do bieżących realiów. W obecnej sytuacji szacujemy osiągnięcie ok. 75 proc. tego, na co liczylibyśmy w normalnych okolicznościach. W tej kalkulacji uwzględniamy spowolnienie decyzji po stronie kupujących spowodowane niepewnością" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Zbigniew Juroszek.

Prezes ocenił, że wojna na Ukrainie oddziałuje na deweloperów, a w przypadku Atalu wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego nabywców - co jego zdaniem jest analogiczną sytuacją do początku pandemii koronawirusa w 2020 roku.

"Należy podkreślić, że konflikt zbrojny na Ukrainie nie wprowadza zmian strukturalnych na polskim rynku deweloperskim. Nadal brakuje w Polsce mieszkań, a Polacy chcą poprawiać swoje warunki bytowe. Wojna, inflacja i stopy procentowe mogą przejściowo ustabilizować rynek, który znajdował się w bardzo aktywnej fazie wzrostu. Co więcej, wzrost liczby ludności Polski po przyjęciu gości z Ukrainy, długoterminowo może okazać się stymulantem, ponieważ część z nich postanowi zostać na stałe w Polsce i będzie szukać w związku z tym nieruchomości" - powiedział Juroszek.

Poniżej przedstawiamy wyniki Atalu w pierwszym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

1Q2022wynikikons.różnicar/rq/q
Przychody406,4360,812,60%41,40%-37,40%
EBITDA124,68940,00%114,50%-31,50%
EBIT123,888,639,80%115,60%-31,70%
zysk netto j.d.10969,856,30%124,70%-23,00%
marża EBITDA30,70%24,80%5,910,442,62
marża EBIT30,50%24,50%5,9310,482,53
marża netto26,80%19,30%7,59,945,01

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

(PAP Biznes), #1AT

doa/ mfm/

Zobacz także: Atal SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości