GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I, K i L spółki NESTMEDIC S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 maj 2022, 18:09

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I, K i L spółki NESTMEDIC S.A.

Uchwała Nr 464/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I, K i L spółki NESTMEDIC S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki NESTMEDIC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii I,

2) 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcje serii K,

3) 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem) akcji serii L.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości