Biomed Lublin zwiększa sprzedaż o ponad 50% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2022, 09:26

Biomed Lublin zwiększa sprzedaż o ponad 50%

Aż 55-proc. dynamikę wzrostu przychodów osiągnęła biotechnologiczna spółka w I kwartale 2022 roku dzięki skokowo rosnącemu eksportowi. Zarząd spodziewa się kolejnych udanych kwartałów i planuje dalszą, dynamiczną ekspansję na zagraniczne rynki.

Biomed Lublin kontynuuje dynamiczną poprawę wyników. Pierwszy kwartał 2022 roku zakończył wzrostem przychodów ze sprzedaży o 55 proc. w ujęciu r/r do 8,6 mln zł. EBITDA sięgnęła 1,1 mln zł, co dało poprawę o 64 proc. Na poziomie wyniku netto była strata w wysokości 0,76 mln zł, zredukowana z 1,2 mln zł straty w pierwszym kwartale 2021 roku.

- Głównym motorem dynamicznie rosnącej sprzedaży jest eksport, który w minionym kwartale wzrósł o ponad 100 proc. w ujęciu r/r. Przychody na krajowym rynku zwiększyły się o około 30 proc. W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy ekspansję na zagraniczne rynki, czego efektem jest 10-krotny wzrost sprzedaży produktów Onko BCG w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Bardzo dobry początek roku, po wyjątkowo dobrym całym 2021 roku, jest potwierdzeniem skutecznej realizacji celów założonych w naszej strategii rozwoju. W trakcie obecnego kwartału patrzymy z optymizmem na kolejne kwartały. W naszej ocenie cały 2022 rok powinien stać pod znakiem bardzo dobrych wyników sprzedaży, jako konsekwencja współpracy, determinacji oraz realizacji zadań jakie sobie postawiliśmy. Zwiększenie mocy produkcyjnych połączone z optymalizacją procesów produkcyjnych pozwoli zrealizować ambitne cele – mówi Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomed Lublin SA.

Potwierdzeniem obiecujących perspektyw jest zawarcie w maju dwóch kontraktów na dostawę własnych produktów Biomedu o łącznej wartości 5,7 mln zł. W ramach podpisanych umów biotechnologiczna spółka dostarczy do Hiszpanii 11.000 opakowań produktu Onko BCG 100 oraz 8 tys. opakowań szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 do Rumunii. Pierwsze zamówienie będzie zrealizowane w II i III kwartale tego roku, a drugie do końca czerwca br.

- Spodziewamy się bardzo udanego II kwartału. W maju podpisaliśmy dwie znaczące umowy na dostawę Onko BCG do Hiszpanii i szczepionki przeciwgruźliczej do Rumunii, które pozwolą uzyskać atrakcyjne marże. Równocześnie te umowy otwierają nam nowe rynki czego konsekwencją będą nowe kontrakty oraz rejestracje produktów – ocenia Maksymilian Świniarski.

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG produkowana przez Biomed, oprócz Rumunii, znajduje nabywców w Polsce (jedyny dostawca), Czechach, Słowenii, Litwie, Łotwie, Bośni i Hercegowinie, Malcie, Węgrzech i w Australii. Natomiast produkty Onko BCG są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie, a kolejne rynki zagraniczne są w trakcie rejestracji. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz wspomnianej Hiszpanii.

- W tym roku rynki eksportowe powinny być głównym czynnikiem wzrostu przychodów. Koncentrujemy się na wprowadzaniu produktów BCG i Distreptazy na nowe rynki. Prowadzone aktywności i negocjacje z partnerami handlowymi oraz równolegle kontynuowane już procesy rejestracyjne będą przynosiły kolejne efekty w postaci zawierania nowych umów sprzedażowych. Kolejne kontrakty są tylko kwestią czasu, a ich podpisanie przyśpieszy dynamiczny rozwój. Realizacja obecnej produkcji, sprzedaży oraz prowadzone procesy rejestracyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania całego zespołu bez wyjątku. To zaszczyt być jego częścią.

Równolegle pracujemy nad wprowadzeniem jednego z produktów bez recepty z portfolio spółki, a dodatkowo pragniemy wykorzystać nasze know-how w produkcji probiotyków. Negocjujemy również umowy na wytwarzanie kontraktowe dla innych podmiotów. Mamy wielkie ambicje, ale przede wszystkim determinację w działaniu – dodaje prezes zarządu Biomedu Lublin.

Spółka zgodnie z planem realizuje dwie strategiczne inwestycje. W ramach tych przedsięwzięć powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych Onko BCG oraz nowy zakład produkcyjny Onko BCG. Wyższy potencjał produkcyjny pozwoli zwiększyć kilkukrotnie sprzedaż produktów BCG i umożliwi spółce skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych.

Źródło: Spółka, #BML

Zobacz także: Biomed Lublin SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości