GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki CREOTECH INSTRUMENTS | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lip 2022, 17:22

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki CREOTECH INSTRUMENTS

Uchwała Nr 669/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H tej spółki, oznaczone kodem „PLCRTCH00017” - z dniem 11 lipca 2022 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 8 lipca 2022 r. (włącznie), tracą ważność.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że § 1 wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji, o których mowa w § 1, do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości