GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lip 2022, 12:44

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Uchwała Nr 673/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 8, § 3a ust. 1 i 2 oraz § 17a Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r., pod warunkiem opublikowania prospektu, o którym mowa w § 1, najpóźniej w dniu 7 lipca 2022 r.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości