Żabka Polska zainwestuje we własne źródła energii. Podpisana umowa z DB Energy szacowana jest na 16 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lip 2022, 11:38

Żabka Polska zainwestuje we własne źródła energii. Podpisana umowa z DB Energy szacowana jest na 16 mln zł

DB Energy podpisało umowę z Żabka Polska na kompleksową realizację prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej, zintegrowanej z wysokosprawnymi jednostkami kogeneracyjnymi oraz instalacjami absorpcji i nagrzewnic w nowo wybudowanym Centrum Logistycznym w Małopolu koło Radzymina. Zgodnie z zapowiedzią generalnego wykonawcy – firmy DB Energy, wdrożone rozwiązanie zapewnia zakładowi bezpieczeństwo energetyczne. 

Jak poinformowała firma DB Energy, zarząd Żabka Polska podjął decyzję o zainwestowaniu we własne źródła energii. Decyzja podyktowana jest niestabilną sytuacją energetyczną na świecie oraz wysokimi cenami energii. Szacowana wartość umowy to 16 mln zł. 

Ponadto Spółka DB Energy utworzy dwie spółki celowe, które zawrą z Żabka Polska umowy w formule ESCO na potrzeby realizacji pełnego zakresu przedsięwzięcia. W ramach wspomnianych umów zrealizowane zostaną dostawy dwóch wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych oraz dwóch instalacji absorpcyjnych. – Wspomniana formuła ESCO to dostępny w naszej ofercie model zewnętrznego finansowania inwestycji energooszczędnych, w którym całość nakładów finansowych oraz większość ryzyk technicznych przenoszonych jest na generalnego wykonawcę. Co więcej generalny wykonawca ma udział w oszczędnościach, więc dba o maksymalizację efektów działań inwestycyjnych – tłumaczy Dominik Brach, wiceprezes firmy DB Energy. 

Projekt zakłada zastosowanie technologii trigeneracji, która oprócz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, pozwala wykorzystać energię cieplną, uzyskaną z przemian termodynamicznych także w celu wytworzenia energii chłodniczej. – Żabka Polska już dziś reaguje na sytuację związaną z wysokimi cenami energii i podejmuje działania, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne firmie, zwłaszcza że nowopowstały magazyn zlokalizowany jest w dużej odległości od istniejącej infrastruktury energetycznej. Co więcej, inwestycja umożliwi Żabka Polska skorzystanie z dodatkowych systemów wsparcia – kończy Dominik Brach.  

Źródło: Spółka, #DBE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości