GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 spółki KREDYT INKASO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 18:05

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 spółki KREDYT INKASO S.A.

Uchwała Nr 763/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii L1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 16 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 156.793 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) obligacje na okaziciela serii L1 spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRINK00279”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRI0726”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości