Grupa Photon Energy publikuje wyniki za drugi kwartał i podnosi swoje cele finansowe na 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 10:14

Grupa Photon Energy publikuje wyniki za drugi kwartał i podnosi swoje cele finansowe na 2022 r.

W II kwartale 2022 r. Spółka ponad dwukrotnie zwiększyła swoje przychody do 23,229 mln EUR (wzrost o 135,7% r/r), w konsekwencji czego skonsolidowana EBITDA za II kwartał wyniosła rekordowe 8,119 mln EUR (wzrost o 108,3% r/r).

W pierwszej połowie 2022 r. przychody wzrosły do 32,367 mln EUR (wzrost o 124,4%), podczas gdy EBITDA wzrosła o 146,2% do 10,143 mln EUR. Grupa odnotowała także zysk brutto i zysk netto zarówno za II kwartał, jak za pierwsze półrocze 2022 r.

Mając na uwadze dużą dynamikę sprzedaży energii elektrycznej, Spółka podjęła decyzję o podwyższeniu celów finansowych na 2022 r. – przychodów do poziomu 85 mln EUR wobec wcześniej komunikowanych 65 mln EUR (wzrost o 133,8% r/r) i wyniku EBITDA do poziomu 24 EUR mln z wcześniej komunikowanych 18 mln EUR (wzrost o 150,4% r/r).

Photon Energy Group opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za I półrocze i II kwartał 2022 r. W porównaniu do ubiegłego roku, przychody kwartalne wzrosły ponad dwukrotnie osiągając wartość 23,229 mln EUR (+135,7% r/r), a odnotowany w drugim kwartale wynik EBITDA w wysokości 8,119 mln EUR (+108,3%) jest rekordowy w dotychczasowej historii Spółki.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych w II kwartale wyników, szczególnie z dodatniego zysku netto. Są one wynikiem przede wszystkim zmiany formuły sprzedaży energii produkowanej przez 83% naszych elektrowni z taryf gwarantowanych na sprzedaż bezpośrednio na rynek. Ponadto, na naszych kluczowych rynkach i poza nimi odnotowujemy dynamiczny wzrost w pozostałych liniach biznesowych, takich jak na przykład dystrybucja komponentów PV. Biorąc pod uwagę przewidywania dotyczące dalszego kształtowania się cen energii oraz przy braku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, podnosimy nasze oczekiwania dotyczące tegorocznych przychodów z wcześniej planowanych 65 mln EUR do 85 mln EUR, a wyniku EBITDA z 18 mln EUR do 24 mln EUR. – komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Najważniejsze wydarzenia w 2 kwartale i I połowie 2022 r.

W I połowie roku spółka wykazała się zdolnością do szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, decydując się na zmianę modelu działania i czasowe przejście większości swoich węgierskich elektrowni na sprzedaż energii bezpośrednio na rynku bez żadnego wsparcia państwa. W rezultacie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej generowanej przez rosnący portfel instalacji własnych grupy wzrosły, korzystając z wysokich cen energii elektrycznej na świecie.

Sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców jest obecnie podstawową częścią strategii biznesowej spółki, a 83% jej całkowitego portfela własnego działa teraz na zasadach rynkowych. Również w innych segmentach działalności Spółka odnotowała wzrosty głównie dzięki istotnemu wzrostowi skali działalności w obszarze handlu komponentami fotowoltaicznymi, dystrybucji modułów, falowników
i magazynów energii.

W ramach rozwoju portfela projektów własnych Spółka oddała do użytku elektrownię o mocy 1,4 MWp na Węgrzech, zwiększając moc zainstalowaną do 91,9 MWp. Zgodnie z założeniami przebiega także budowa pięciu instalacji PV w Rumunii, gdzie do końca 2022 r. Spółka planuje wybudować łącznie 32 MWp nowych mocy. W pierwszej z nich, ukończono montaż konstrukcji wsporczych zainstalowano połowę z łącznej liczby 10 600 modułów. Spółka obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne na o łącznej mocy ponad 825 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii.

Jeśli chodzi o obecność Spółki na rynkach kapitałowych, to drugi kwartał 2022 r. był również intensywnym okresem. W szczególności przeprowadzona została dodatkowa emisja "zielonych" euroobligacji 2021/2027 w wysokości 10 mln EUR i wydane zostały trzy rekomendacje „kupuj” od analityków: AlsterResearch (Niemcy), WOOD & Company (Czechy) i IPOPEMA (Polska).

Wyniki finansowe

Wyniki osiągnięte w II kwartale 2022 r. są dowodem na znaczący rozwój skali działalności Photon Energy. Skonsolidowane przychody kwartalne wyniosły 23,229 mln EUR (+135,7% r/r) co przełożyło się na łączne przychody za I półrocze w wysokości 32,367 mln EUR (+124.4% r/r) Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z wyższych przychodów z produkcji energii elektrycznej generowanej przez nowe elektrownie Spółki działające na zasadach rynkowych, a także z wysokich cen energii sprzedawanej w ramach schematu wsparcia „Green Bonus”, na który czeski portfel przeszedł na początku roku.

Spółka podjęła również ważne kroki w celu wzmocnienia rozwoju swojej działalności, w tym decyzję o czasowym przejściu większości węgierskiego portfela IPP (instalacje o mocy 46,2 MWp z łącznych 51,8 MWp) na sprzedaż w modelu rynkowym. Od kwietnia 2022 r. elektrownie te nie są uzależnione od żadnego mechanizmu wsparcia. W rezultacie Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej generowanej przez rosnący portfel grupy, korzystając z rosnących cen energii elektrycznej na świecie.

Poza znaczącymi przychodami z produkcji energii elektrycznej w wysokości 10,963 mln EUR (+59,2% r/r), do osiągnięcia rekordowych wyników przyczyniły się także wzrosty innych liniach biznesowych (12,266 mln EUR, +313,2% r/r). Wynikało to głównie ze znaczącej dynamiki odnotowanej przez linię biznesową spółki zajmującą się dystrybucją komponentów, a także nieco mniejszego wzrostu przychodów z usług technicznego utrzymania instalacji PV (O&M) i wykonawstwa (EPC).

Wzrost przychodów doprowadził do historycznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA o 108,3% do 8,119 mln EUR i rekordowego wyniku EBIT w II kwartale w wysokości 4,640 mln EUR w porównaniu z 0,968 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku z uwzględnieniem wpływu nowego podatku na Węgrzech (windfall tax) wprowadzonego retrospektywnie w czerwcu 2022 r.

Co najważniejsze, w II kwartale 2022 r Spółka odnotowała 2,619 mln EUR zysku brutto (w porównaniu ze stratą w wysokości 0,565 mln EUR odnotowaną w II kwartale 2021 r.), a także zysk netto w wysokości 2,030 mln EUR (w porównaniu ze stratą netto 0,869 mln EUR w II kwartale 2021 r.).

Pomimo ujemnych innych całkowitych dochodów (OCI), na które wpływ miało osłabienie węgierskiego forinta (HUF), Spółka odnotowała wzrost skonsolidowanego całkowitego dochodu (TCI) za II kwartał do 0,546 mln EUR w porównaniu z 0,505 mln EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Podsumowując, Photon Energy Group zamknęła rekordowe pierwsze półrocze z przychodami w wysokości 32,367 mln EUR, co oznacza wzrost o 124,4% r/r, zwiększyła EBITDA o 146,2% r/r do 10,143 mln EUR, a ujemny w poprzednim roku wynik na poziomie EBIT (-0,507 mln euro) wzrósł do istotnie dodatniego poziomu 5,609 mln EUR. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 0,539 mln EUR w porównaniu ze stratą -4,037 mln EUR w pierwszej połowie 2021 r. W ostatecznym rozrachunku TCI wyniosło 2,335 mln EUR w porównaniu z 2,297 mln EUR rok temu. Skorygowany wskaźnik kapitału własnego pozostał na solidnym poziomie 29,3%.

Prezentacja wyników za IIQ i IH 2022 r.

Spółka przedstawi wyniki za II kwartał 2022 r. i odpowie na pytania inwestorów, w piątek, 12 sierpnia o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie pytań w trakcie spotkania internetowego za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir[at]photonenergy[dot]com.

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q2-2022-results-pres...

O spółce Photon Energy Group:

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 791,2 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla ponad 280MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.

Źródło: Spółka, #PEN

Zobacz także: Photon Energy NV - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości