Zysk netto grupy GPW w II kw. wyniósł 38,1 mln zł, poniżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 18:43

Zysk netto grupy GPW w II kw. wyniósł 38,1 mln zł, poniżej konsensusu

Zysk netto grupy GPW w drugim kwartale 2022 roku spadł rdr o 15,9 proc., do 38,1 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Wynik netto okazał się niższy o 4,2 proc. od zakładanego przez analityków zysku na poziomie 39,7 mln zł.

EBITDA grupy GPW w drugim kwartale sięgnęła 46,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 52 mln zł. EBIT grupy wyniósł w tym czasie 37,3 mln zł, a konsensus zakładał 42,2 mln zł. Przychody grupy sięgnęły 99,1 mln zł (o 1,8 proc. powyżej konsensusu).

W całym pierwszym półroczu grupa GPW miała 209,3 mln zł przychodów (0,5 proc. mniej rdr), 97,5 mln zł EBITDA (spadek o 12,5 proc.), 78,3 mln zł zysku operacyjnego (mniej rdr o 16,8 proc.) oraz 76,1 mln zł zysku netto (spadek o 9,3 proc.).

Koszty operacyjne grupy GPW wzrosły 12,5 proc., do 131,4 mln zł.

Rentowność EBITDA po sześciu miesiącach 2022 roku wynosi 46,6 proc. wobec 53,2 proc. przed rokiem.

Wskaźnik cost/income (koszty działalności operacyjnej/przychody grupy) za sześć miesięcy 2022 roku wynosi 62,8 proc. wobec 55,8 proc. rok wcześniej.

Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2022 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi, które wyniosły 9,8 mln zł (+36,6 proc.), przychody z tyt. innych opłat od uczestników rynku, które wyniosły 4,9 mln zł (+63,9 proc.) oraz przychody ze sprzedaży informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych, które wyniosły 28,3 mln zł (+3,9 proc. rdr).

Segment rynku towarowego w okresie 6 miesięcy 2022 r. wygenerował nieco wyższe przychody niż w pierwszym półroczu 2021 r. (+1,2 mln zł, tj. +1,7 proc).

Wynik netto TGE za 6 miesięcy 2022 r. ukształtował się na niższym poziomie niż w pierwszym półroczu 2021 r. i wyniósł 42,7 mln zł (spadek o 43,6 proc.). Zysk EBITDA TGE wyniósł 24,1 mln zł (spadek o 8,2 proc.).

IRGiT osiągnął w pierwszym półrocze wynik netto równy 7,3 mln zł (spadek o 28,6 proc.). Zysk EBITDA wyniósł 14,5 mln zł (o 7,3 proc. mniej rdr).

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW w pierwszych 6 miesiącach 2022 r. wyniosły łącznie 20 mln zł, z czego 5,7 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe (w okresie 6 miesięcy 2021 r.: 1,7 mln zł), a 14,3 mln zł nakłady na wartości niematerialne (w okresie 6 miesięcy 2021 r.: 9,1 mln zł).

W okresie zakończonym 30 czerwca 2022 r. wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane były z realizacją kluczowych projektów takich jak: Nowa Platforma Transakcyjna, GPW Data, System GRC, Telemetria oraz zakupu sprzętu IT.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w drugim kwartale 2022 roku (według wyliczeń PAP Biznes) i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

2Q2022wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2022rdr
Przychody99,197,31,8%0,9%-10,1%209,3-0,5%
EBITDA46,852,0-10,1%-19,1%-7,9%97,5-12,5%
EBIT37,342,2-11,5%-24,1%-8,9%78,3-16,8%
zysk netto j.d.38,139,7-4,2%-15,9%0,0%76,1-9,3%
marża EBITDA47,2%53,5%-6,27-11,701,1646,58%-6,38
marża EBIT37,7%43,3%-5,66-12,440,5137,39%-7,29
marża netto38,4%40,8%-2,42-7,683,9036,37%-3,50

(PAP Biznes), #GPW

pr/ gor/

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości