Tymczasowy zysk PKN z okazyjnego nabycia PGNiG zwiększy w IV kw. '22 EBITDA grupy o ok. 8,1 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lut 2023, 17:09

Tymczasowy zysk PKN z okazyjnego nabycia PGNiG zwiększy w IV kw. '22 EBITDA grupy o ok. 8,1 mld zł

Tymczasowa wartość zysku PKN Orlen z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG zwiększy w IV kwartale 2022 r. EBITDA grupy Orlen o około 8,1 mld zł - podała spółka w komunikacie.

PKN podał, że w związku z rejestracją 2 listopada 2022 roku połączenia PKN Orlen z PGNIG, zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań.

Spółka podała, że tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w IV kwartale 2022 roku jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA PKN Orlen o około 7,9 mld zł oraz skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy Orlen o około 8,1 mld zł.

PKN podał, że ujęte obecnie wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji (aktywów netto) odpowiadają ich wartościom księgowym na dzień połączenia. Proces wyceny do wartości godziwej przejętych aktywów netto jest na bardzo wczesnym etapie.

Spółka zaznaczyła, że wartość zysku na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie w ciągu 12 miesięcy od daty połączenia w ramach finalnego rozliczenia transakcji połączenia z PGNIG.

PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport kwartalny grupy Orlen za 4 kwartały 2022 roku 24 lutego 2023 roku.

(PAP Biznes), #PKN

epo/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości