GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D3 i E spółki CDA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 18:21

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D3 i E spółki CDA

Uchwała Nr 237/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D3 i E spółki CDA S.A.

§1

Na podstawie § 3 ust. l, § 3b ust. l oraz § 5 ust. l Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu

na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki CDA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

l) 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii D3,

2) 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii E.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości