Marek Tymiński chce uzupełnić porządek WZ CI Games o program motywacyjny | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 cze 2023, 11:57

Marek Tymiński chce uzupełnić porządek WZ CI Games o program motywacyjny

Marek Tymiński, posiadający 29,02 proc. akcji CI Games, chce uzupełnić porządek walnego zgromadzenia, zwołanego na 29 czerwca, o punkty dotyczące ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych i obligacji zamiennych na akcje - poinformował producent igier video w komunikacie.

ZMarek Tymiński jest założycielem, największym akcjonariuszem i prezesem CI Games.

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, program motywacyjny ma być skierowany do kluczowych pracowników i współpracowników grupy kapitałowej CI Games, w tym członków zarządu CI Games.

Tymiński wnioskuje też o zgodę na emisję warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zgodę na emisję obligacji zamiennych na akcje, pozbawienie w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F.

Celem programu motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości spółki oraz jej grupy.

Realizacja programu nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W ramach Programu Motywacyjnego warranty będą emitowane nieodpłatnie, natomiast akcje będą emitowane po cenie emisyjnej ustalonej na 3,50 zł.

Realizacja programu motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia przez grupę CI Games jednego z dwóch celów szczegółowych, w zależności od tego, który z nich zostanie osiągnięty jako pierwszy: łącznego zysku netto grupy kapitałowej CI Games w latach obrotowych 2023–2024 w wysokości przekraczającej 150 mln zł lub łącznego zysku netto grupy kapitałowej CI Games w latach obrotowych 2023–2025 w wysokości 250 mln zł.

W przypadku realizacji któregoś z tych celów uprawnionym zostanie przyznane łącznie nie więcej niż 9 mln warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia 9 mln akcji serii K.

W wypadku wykonania jednego z celów programu o każde kolejne 25 mln zł więcej niż wskazano, liczba warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego celu programu zostanie powiększona o 1 mln, przy czym nie może ona wynieść więcej niż 13 mln łącznie.

Realizacja celów programu motywacyjnego będzie odbywać się w nie więcej niż czterech kolejnych latach obrotowych począwszy od roku 2023. Program kończy się automatycznie z z dniem 31 grudnia 2026 r.

(PAP Biznes), #CIG

pr/

Zobacz także: CI Games SE - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości