GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M9/2024 spółki ARCHICOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2024, 17:53

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M9/2024 spółki ARCHICOM S.A.

Uchwała Nr 590/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M9/2024 spółki ARCHICOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy

postanawia:

1) określić dzień 17 maja 2024 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) obligacji na okaziciela serii M9/2024 spółki ARCHICOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO221800124”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ARH0627”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Archicom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości