Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w I kw. 1,55 mld zł, powyżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2024, 17:37

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w I kw. 1,55 mld zł, powyżej konsensusu

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2024 roku 1.551 mln zł wobec 1.802 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się blisko 11 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1.398,6 mln zł skorygowanej EBITDA.

Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 1.042 mln zł do 1.960 mln zł.

Przychody grupy KGHM wyniosły 8,32 mld zł wobec 8,11 mld zł oczekiwanych przez rynek i wobec 9,59 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 424 mln zł wobec 163 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale wyniósł 896 mln zł wobec 1.410 mln zł w I kwartale 2023 r. Przychody spółki wyniosły 7.279 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w I kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniósł 332 mln zł wobec 550 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 679 mln zł.

KGHM International wypracował w I kwartale 247 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 169 mln zł straty w I kwartale 2023 roku. Przychody spółki wyniosły 525 mln zł.

Na koniec pierwszego kwartału poziom długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł w grupie 1,48x wobec 1,06x na koniec grudnia 2023 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 86 mln zł wobec 1.480 mln zł rok wcześniej.

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec marca wynosił 826 mln zł wobec 1,57 mld zł rok wcześniej.

W I kwartale nakłady na inwestycje rzeczowe KGHM Polska Miedź wyniosły 652 mln zł, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w pierwszym kwartale w KGHM Polska Miedź wynosił 3,01 USD/funt, w KGHM International 2,17 USD/funt, a w Sierra Gorda 1,9 USD/funt.

(PAP Biznes), #KGH

pel/ asa/

Zobacz także: KGHM Polska Miedź SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości