Sprawdzamy co się dzieje w spółce Unimot – dobre wyniki finansowe, nie odzwierciedlone w kursie akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
05 paź 2017, 10:58

Sprawdzamy co się dzieje w spółce Unimot – dobre wyniki finansowe, nie odzwierciedlone w kursie akcji

Minęło ponad pół roku od przejścia spółki Unimot z NewConnect na rynek główny GPW. W tym czasie ta multienergetyczna grupa zwiększyła przychody i zyski oraz z sukcesem realizowała cele emisji akcji z lutego br. Niestety nie jest to odzwierciedlone w kursie akcji. Sprawdzamy, co się zmieniło w spółce i jak realizuje cele emisji akcji. Jakie ma plany na przyszłość? Dlaczego kurs spadł i czy jest to uzasadnione w jej wynikach? Czy jest szansa na odwrócenie tendencji spadkowej notowań jej akcji?

Priorytet – zwiększenie sprzedaży oleju napędowego

Unimot rozpoczynał działalność od handlu gazem LPG, ale obecnie głównym źródłem przychodów spółki jest obrót olejem napędowym (ON). Dlatego też znaczącą część pozyskanych środków z lutowej emisji akcji przeznaczył właśnie na zwiększenie wolumenu obrotów tym paliwem.

W pierwszym półroczu 2017, przychody Grupy Unimot wzrosły aż o 66%, a zysk netto o 16% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Taka poprawa nastąpiła przede wszystkim dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży hurtowej oleju napędowego (ON), ale też innych paliw.

Unimotowi bardzo pomogła ogólna sytuacja na rynku paliw, a szczególnie na rynku ON. W porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku, krajowa konsumpcja oleju napędowego wzrosła o 19% (na podstawie raportu POPHiN: „Konsumpcja paliw ciekłych po I półroczu 2017 roku”), a import aż o 96 % (należy przypomnieć, że Unimot jest importerem ON). Konsumpcja LPG wzrosła w tym czasie o 7 %, a import o 9 %.

Dla porównania, dwa największe koncerny paliwowe w Polsce odnotowały w tym czasie wzrost sprzedaży o około 8,6%. Jednak dynamika sprzedaży oleju napędowego w spółce Unimot była w tym okresie wyższa i wyniosła aż 44,5%. Oznacza to, że najważniejszy segment sprzedaży w Unimocie rósł szybciej niż konkurencja, a także szybciej niż sam rynek.

W celu realizacji zwiększonych wolumenów zamówień, Unimot uruchomił w maju sprzedaż ON i benzyn bezpośrednio z rafinerii i bazy paliwowej Schwedt w Niemczech. Uruchomione zostały także pierwsze dostawy wewnątrzwspólnotowe do krajów UE paliw z bazy w Dębogórzu. Spółka zwiększyła też znacząco liczbę dostaw realizowanych transportem kolejowym.

Unimot to jednak nie tylko olej napędowy

W strategii Unimot jest zapis, że celem spółki jest dalsze umacnianie pozycji na rynku paliw.

Spółka realizuje to poprzez rozwijanie handlu biopaliwami, gazem ziemnym, LPG, ponadto działa na rynku energii elektrycznej. W segmencie biopaliw Unimot zwiększył przychody i utrzymał rentowność na poziomie z poprzednich okresów. Spółka rozwinęła też sprzedaż LPG, wchodząc na rynek zbiorników grzewczych , rozwijała sprzedaż hurtową poprzez zwiększanie liczby terminali. Działania dały efekt w postaci zwiększenia wolumenów sprzedaży, a także poprawę rentowności.

Unimot inwestuje też w rozwój sieci przesyłowej gazu ziemnego w północnej części województwa mazowieckiego. Efekty w postaci zwiększenia przychodów z tej linii biznesowej spodziewa się uzyskiwać od drugiej połowy br.

Sprzedaż energii elektrycznej Unimot realizuje przez dwie spółki zależne. Pierwszą z nich jest Energogas, która sprzedaje energię i gaz odbiorcom końcowym na zasadach TPA (Third Party Access) i zanotowała istotne zwiększenie przychodów i marży. Drugą jest Tradea -spółka handlu hurtowego energią elektryczną, która zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży w pierwszym półroczu o 70%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz zwiększyła znacząco liczbę współpracujących z nią wytwórców energii.

Innowacyjne kanały dotarcia do klienta

Unimot nie skupia się tylko i wyłącznie na sprzedaży hurtowej paliw, ale stara się też dotrzeć z ofertą do klientów detalicznych. Dlatego postawił na rozwój franczyzowej sieci stacji paliwowych pod marką Avia oraz aplikacji Tankuj24. Przeznaczył na te dwa cele pozostałe środki z emisji akcji (3 mln na Tankuj24 i 23 mln zł na sieć AVIA).

Sieć stacji Avia rozwija się od II kw br. i obecnie liczy 7 lokalizacji na terenie Polski, ale Unimot ma w planie zwiększenie jej do 15 stacji do końca tego roku, a w kolejnych trzech latach zamierza otworzyć łącznie 100 stacji paliw.

Pośrednio do wspomagania sprzedaży służyć ma też nowa mobilna aplikacja Tankuj24. Ten cel spółka już zrealizowała. Aplikacja jest dostępna od kilku miesięcy, a baza stacji w niej dostępnych jest wciąż zwiększana. Obecnie użytkownicy mogą za jej pomocą kupić tańsze paliwo na 85 stacjach paliw w całej Polsce. Unimot koncentruje się na dalszym pozyskiwaniu stacji paliw do tego projektu i na promocji aplikacji wśród klientów.

Wyniki finansowe UNIMOT – wzrost przychodów w I połowie 2017 r., ale spadek marż i rentowności w porównaniu z 2 połową 2016 r.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, Unimot osiągnął w pierwszym półroczu rekordowe przychody i wzrost zysków, a także wzrost zysku operacyjnego. Porównując wyniki z pierwszym półroczem 2016 r. przychody wzrosły aż o 66%, natomiast zyski o 16%.

Tabela 1. Zestawienie przychodów, zysku operacyjnego i zysku netto dla spółki Unimot.

 I półrocze 2017 r.I półrocze 2016 r.
Przychody ze sprzedaży1 419 922 tys zł843 193 tys zł
Zysk operacyjny17 559 tys zł15 537 tys zł
Zysk netto12 100 tys zł10 815 tys zł
Zysk na jedną akcję1,741,85

W porównaniu do poprzednich okresów, spadek zanotowały wskaźniki rentowności. Wartość wskaźnika rentowności kapitałów własnych ROE spadła z 15% na koniec I połowy 2016 r. do 6,3 % w I połowie br. Także widzimy spory spadek rentowności, porównując aktualną wartość ROE liczoną na podstawie sumy zysków z ostatnich 12 miesięcy (16,3%) do ostatniego roku (30,9%) (Tabela 2). Obniżenie rentowności nie jest jednak efektem pogorszenia się sytuacji w spółce, ale wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia sumy kapitałów własnych na skutek publicznej emisji akcji w I kw 2017 roku.

Większym zaskoczeniem w wynikach Unimot jest spadek marż. Po ograniczeniu szarej strefy rynek spodziewał się ich utrzymania. Stało się jednak inaczej. Marża operacyjna liczona na podstawie sumy za ostatnie 12 miesięcy spadła na koniec tego półrocza do 1,37% z 1,62% na koniec 2016 r. Także marża zysku netto obniżyła się do 1,01% z 1,17%.

Na wartość tych wskaźników nie ma dużego wpływu pozyskany nowy kapitał. Wytłumaczenia spadków marż trzeba więc poszukać gdzie indziej. Zdaniem zarządu Unimotu, marże na rynku paliw były w 2 kwartale pod dużą presją największych operatorów tego rynku. Wdrożenie ustawy paliwowej spowodowało znaczne ograniczenie szarej strefy. W ten sposób powstała nisza, która musiała zostać zagospodarowana. Walka o udział w rynku po szarej strefie (w szczególności rynku oleju napędowego) odbiła się na wysokości marż.

„Unimot również walczy o udziały w rynku, gdyż ma on dla nas znaczenie strategiczne. Należy podkreślić, że działalność na tym rynku pozostaje bardzo rentowna, a my jesteśmy do niej bardzo dobrze przygotowani.” - Powiedział prezes Robert Brzozowski na czacie inwestorskim w serwisie Stockwatch w dniu 3 października.


Tabela 2. Wybrane wskaźniki spółki Unimot liczone na podstawie sumy przychodów i zysków z 12 miesięcy.

 I półrocze 2017 r.Koniec roku 2016
Marża operacyjna1,37%1,62%
Marża zysku netto1,01%1,17%
ROA6,00%5,11%
ROE16,38%30,90%

Spadek marż dotyczy więc całej branży. Trudno wyliczyć czyste marże ze sprzedaży dla spółek takich jak PKN Orlen czy Lotos, gdyż są to spółki przede wszystkim produkcyjne (poza tym nie publikują takich danych), ale jeśli porównamy Unimot do podobnych jemu spółek, to różnice w wysokości marż są na jego korzyść.

Unimotowi najbliżej do spółki Onico notowanej na NewConnect. Tej spółce także spadły marże. Jej marża operacyjna (za ostatnie 12 miesięcy) spadła na koniec tego półrocza do 0,96% z 1,57% na koniec 2016 r. a marża zysku netto spadła do 0,86% z 1,11%. Czyli marże Unimotu, nawet po spadkach, wciąż są wyższe niż u konkurencji (Tabela 3).

Tabela 3. Zestawienie marż dla spółek Unimot i Onico na podstawie sumy zysków i przychodów za 12 miesięcy.

 Unimot II półrocze 2017 r.Onico II półrocze 2017 r.Unimot koniec roku 2016Onico koniec roku 2016
Marża operacyjna1.37%0,96%1.62%1,57%
Marża zysku netto1.01%0,86%1.17%1,11%

Kurs akcji w dół

Mimo rosnących przychodów, stabilnych wyników i dobrej płynności, kurs akcji Unimotu spadł. Obecnie jest na poziomie 33-34 zł, co w porównaniu do ceny akcji w IPO (przejściu na główny rynek GPW), wynoszącej 45 zł oznacza spadek o około 27%. Tym samym Unimot jest już wyceniany wskaźnikowo podobnie jak Lotos i PKN Orlen (Wykres 1).

Wykres 1. Wartość wskaźnika C/Z dla Unimot (czarny), Lotos (żółty) i PKN Orlen (czerwony).

PE UNT vs PKN vs LTS

Wynika z tego, że inwestorzy przestraszyli się spadających marż i zaczęli postrzegać spółkę jako podobną do gigantów z krajowej branży paliwowej. Jeśli Unimot postrzegany jest generalnie jako spółka paliwowa, to dlaczego miałby być wyceniany wyżej od większych i stabilniejszych spółek, takich jak PKN Orlen, czy Lotos?

Jednakże pomiędzy Unimotem a PKN ORLEN i Lotosem są bardzo istotne różnice w modelu biznesowym. Unimot jest spółką skupiającą się na handlu, natomiast wyniki Lotos i PKN Orlen są generowane głównie na marży rafineryjnej oraz detalicznej. Tak więc, porównywanie tych spółek ze sobą nie jest do końca trafione.

Także argument bezpieczeństwa inwestycji nie jest do końca trafiony. Unimot jest, co prawda, dużo mniejszy od innych spółek paliwowych, ale jego sytuacja finansowa jest stabilna. Wskaźniki spółki, pokazujące kondycję finansową są prawidłowe, a nawet nieco lepsze od konkurencji.

Jeśli spojrzymy na wskaźniki płynności Unimotu, to są one na prawidłowym poziomie i uległy poprawie w stosunku do końca poprzedniego roku:

 I półrocze 2017 r.I półrocze 2016 r.
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej1,421,11
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej0,870,63

Spadły również wskaźniki zadłużenia:

 I półrocze 2017 r.I półrocze 2016 r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia63,40%81,20%
Wskaźnik pokrycia aktywów36,60%18,80%

Według zarządu, płynność spółki jest na odpowiednim poziomie, a obroty rosną:

„Sytuacja jest bardzo dobra, spółka ma bardzo dobrą płynność finansową, nie ma problemu z finansowaniem rosnącej działalności handlowej, poszerza współpracę z dotychczasowymi bankami, pozyskuje nowe banki do współpracy. Posiadamy również środki na inwestycje. Pozyskujemy coraz więcej klientów, nasze obroty rosną, sprzedaż ON osiąga rekordowe poziomy.” - dodaje prezes na czacie w serwisie Stockwatch.

Unimot notuje wzrosty sprzedaży swojego głównego produktu, czyli oleju napędowego. Jednak by spółka mogła być znów wyżej wyceniana, musi być bardziej zdywersyfikowana i dalej utrzymywać wysoką dynamikę wzrostu. Do tego służą właśnie działania wspomniane wyżej, czyli rozwój szeroko pojętej grupy multienergetycznej (sprzedaż gazu i energii) oraz wzmocnienie sprzedaży poprzez rozwój franczyzowej sieci stacji paliw AVIA i inwestycje w innowacje, czyli aplikację Tankuj24.

Na wyraźne efekty tworzenia multienergetycznej grupy potrzeba jednak więcej czasu. Z tego powodu bardzo istotne będą wyniki finansowe oraz informacje o rozwoju biznesu w kolejnych kwartałach . Wtedy spółka będzie mogła pokazać, czy udało jej się powstrzymać tendencję spadających marż i utrzymać tempo wzrostu. Istotne będzie też tempo rozwoju sieci AVIA i dalszy rozwój segmentu energetycznego.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.