Fishing Clash napędza wyniki Ten Square Games. Dywidenda w spółce będzie w 2019 rekordowa
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
22 lis 2018, 08:57

Ten Square Games to w tej chwili jedna z najtańszych spółek gamingowych na GPW, a jej zyski wciąż rosną


Wyniki finansowe za 3 kwartał 2018 roku Ten Square Games są rekordowe. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,4 mln zł, a zysk netto 10,3 mln zł. Oczekiwania rynku zgodnie z konsensusem PAP były jednak wyższe pod względem zyskowności. Analitycy prognozowali zysk netto w kwocie 12 mln zł. Jeżeli założymy, że spółka utrzyma ten poziom zyskowności to szybko okaże się, że jest to jednak jedna z najniżej wycenianych spółek z sektora gamingowego na polskiej giełdzie.


Przychody cztery razy większe niż w 2017 roku

Przychody po trzech kwartałach tego roku przekroczyły poziom 70 mln zł (73,7 mln zł). Jest to rezultat ponad czterokrotnie lepszy od wyników tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk netto wzrósł do 22,8 mln zł wobec porównywalnych 5,2 mln zł.

(mln zł)III kw. 2018konsensusI-III kw. 2018I-III kw. 2017
Przychody35,435,273,717
EBIT12,814,627,86,6
Zysk netto10,31222,85,2

Źródło: PAP

Zysk netto na jedną akcję w samym III kw. 2018 r. wyniósł 1,42 zł. Łącznie po trzech kwartałach tego roku, zysk na jedną akcję wynosi 3,13 zł. Jeżeli spółka w ostatnim kwartale powtórzy zysk netto z III kw. br., to zysk netto na akcję wyniesie ok. 4,55 zł. To z kolei przełoży się na C/Z 16,5 (przy cenie akcji 75 zł). Jeżeli jednak założymy, że przyszłe kwartały będą takie same pod względem wyników jak miniony kwartał to spółka jest w tej chwili handlowana z prognozowanym wskaźnikiem C/Z na przyszły rok około 12 -13.

Od strony bilansu warto podkreślić brak długu odsetkowego. Stan środków pieniężnych na koniec września 2018 roku wskazał na kwotę 22,3 mln zł. Wzrost zobowiązań handlowych (4,7 mln zł) i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego (4,7 mln zł) są naturalną pochodną znacznie wyższych przychodów i zysków z roku bieżącego. W pozycji wartości niematerialne, skapitalizowane koszty (związane przede wszystkim z inwestycjami w nowe produkcje) po okresie I-III kw. 2018 r. wyniosły 1,1 mln zł.

Zobacz także: Gra Fishing Clash od Ten Square Games mogła zarobić w październiku 2,7 mln USD - wynika z szacunków Sensor Tower

Fishing Clash notuje rekordowe przychody, a dopiero się rozpędza

Najlepiej sprzedająca się w historii spółki gra Fishing Clash stała się podstawą do odnotowania historycznie rekordowych wyników finansowych Ten Square Games w III kw. 2018 r. Przychody tylko z tej gry wyniosły 28,8 mln zł (z 35,4 mln zł przychodów grupy). Dla porównania w całym I półroczu br. przychody z Fishing Clash były niższe i wyniosły 25,1 mln zł. Warto też zwrócić uwagę na wysokość wydatków na marketing, które rosną proporcjonalnie do generowanych przychodów. Widać pozytywną zależność – im wyższe wydatki na reklamę, tym wyższe przychody. Pierwszy miesiąc IV kwartału – październik, przyniósł nowy rekord przychodów, które wyniosły 12,6 mln zł, co bardzo dobrze wróży dla wyników ostatniego kwartału tego roku.


fishing clash

Za pośrednictwem mikropłatności (główny udział w przychodach), gracze mogą nabywać wirtualną walutę (bankonty i perły) i za jej pośrednictwem kupują w grze np. zestawy przynęt, wędki i inne akcesoria służace do osiągania lepszych wyników w grze.

W ostatnim czasie zespół projektowy koncentrował się na rozwoju gry. Zostały wprowadzone m.in. ulepszenia takie jak nowe rodzaje ryb, nowe łowiska, czy poprawa funkcjonalności.

Let’s Fish osiąga stabilne przychody już 6-ty rok!

To co odróżnia segment „darmowych” gier mobilnych od tradycyjnego modelu producenta gier, to rozłożenie w czasie przychodów. Przykład gry Let’s Fish pokazuje, że dobra gra może generować przychód przez wiele lat. Debiut Let’s Fish miał miejsce na początku 2012 roku. Wyraźniejsze przychody gra odnotowała po roku – w I kw. 2013 roku sprzedaż wyniosła 2,4 mln zł. W II półroczu 2015 r. kwartalne przychody sięgnęły okolicy 4 mln zł i w ciągu kolejnych niemal dwóch lat spadły do 2,5 mln zł kwartalnie. Po ponad 6 latach, gra osiągnęła ponownie rekordowe przychody – 4,3 mln zł odnotowanych w III kw. 2018 roku.

lets fish

Zarząd spółki nie ukrywa, że „prowadzenie” gry Let’s Fish od początku jej debiutu, jest bardzo dobrą nauką. Uzyskane know-how przekłada się obecnie na nowe tytuły, które jak widać po przykładzie Fishing Clash bardzo dobrze się sprzedają.

Zobacz także: Kim jest Maciej Popowicz, założyciel, prezes i główny akcjonariusz Ten Square Games

Perspektywy następnych kwartałów wyglądają obiecująco

Na wyniki w kolejnych kwartałach największy wpływ będzie miała sprzedaż generowana przez grę Fishing Clash. Biorąc pod uwagę ostatnie jej rekordowe miesiące pod względem zarówno przychodów jak i wydatków marketingowych, kolejne okresy mają szansę również przynieść owocną sprzedaż. W optymistycznym wariancie, ostatni kwartał 2018 roku może być nawet rekordowy dla tej gry, aczkolwiek tutaj negatywny wpływ może mieć okres Świąteczny .

Ten Square Games zapowiedziała, że w wynikach IV kw. 2018 r. zostanie ujęty odpis (częściowy) w kwocie 632 tys. zł z tytułu kosztów produkcji gry Fishing Battle. Z uwagi na niezadowalające parametry produktowe po soft launch-u (maj 2018 r.), podjęto decyzję o zawieszeniu tego projektu. Warto jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia kosztów to niewiele. Spółka natomiast pracuje nad kolejnymi projektami z potencjałem.

Założenia rozwoju na 2019 r. zakładają prace nad kolejną grą hobbystyczną, mowa o grze związanej z Golfem. W ostatnim raporcie finansowym można przeczytać:

- W trzecim kwartale 2018 roku zespół Mango pracujący nad nowymi produktami Grupy realizował produkcję gry typu minigolf. Rozwój projektu przebiega prawidłowo, jednakże w związku z dłuższymi niż pierwotnie zaplanowano pracami graficznymi softlaunch przewidywany jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2019.

Grupa planuje też prowadzić eksperymentalne prace nad projektami gier z nowych obszarów – gry dla kobiet oraz gry w technologii html5. Na konferencji wynikowej zarząd dodał, że rynek mobilny jest głównie zdominowany przez kobiety i dlatego w trakcie produkcji są już dwie gry przeznaczone dla kobiet. Z kolei rozwój gier w oparciu o html5 jest poparty stosowaniem tej technologii np. w mesengerze Facebooka, a inne komunikatory też myślą nad jej wprowadzeniem.

Pod względem wielkości przychodów, ale przede wszystkim zysków, spółka związana jest z typowym ryzykiem dla eksporterów, czyli ryzykiem walutowym. Korzystne dla niej jest zjawisko osłabienia złotówki do dolara.

Założenia programu motywacyjnego na 2018 r. spełnione po trzech kwartałach

Warunkiem wypełnienia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej na 2018 r. zakładały wygenerowanie w całym roku 26 mln zł zysku EBITDA. Kiedy spółka debiutowała na GPW w pierwszej połowie tego roku wynik wydawał się nierealny tymczasem już po trzech kwartałach zysk EBITDA wynosi 28 mln zł. Oznacza to, że osoby objęte programem otrzymają akcje stanowiące 0,9% kapitału zakładowego. Został on już rozliczony.

Na rok 2019 w programie motywacyjnym ujęty jest cel zysku EBITDA w wysokości 31,5 mln zł. Co ciekawe, w kwietniu tego roku, przed zatwierdzeniem prospektu emisyjnego, spółka podwyższyła cele zysku EBITDA w programie motywacyjnym z pierwotnych wartości wynoszących odpowiednio 22 mln zł i 27,5 mln zł. Zmiana celów była argumentowana ówczesnymi, bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi Fishing Clash (marzec 2018 r. - 3,8 mln zł przychodów).

Na koniec warto przypomnieć, że zgodnie z polityką dywidendową, 75% skonsolidowanego zysku netto przeznaczana jest na wypłatę dla akcjonariuszy. Jeśli Ten Square Games utrzyma dotychczasowe dynamiki wzrostowe, to dywidenda za 2018 roku może przekroczyć poziom 3 zł na akcję.

Zobacz także: Debiut Ten Square Games: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.