Czat inwestorski KGHM Polska Miedź - prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Obrazek użytkownika Czaty
26 mar 2019, 12:54

"Chcemy osiągać jeszcze lepsze wyniki, generować kapitał na rozwój i zwiększać wartość Spółki" – relacja z czatu prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol, Wiceprezes Zarządu KGHM

W poniedziałek, 25 marca 2019 r. odbył się czat inwestorski z prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź. Rozmowa poświęcona była między innymi wynikom spółki za rok 2018. Inwestorzy zadawali również pytania o strategię spółki, politykę dywidendową, perspektywy na rynku miedzi oraz rozwój kopalni Sierra Gorda. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 500 inwestorów. Przedstawicielka spółki odpowiedziała na 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

 

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol, na którym rozmawiać będziemy o wynikach finansowych za 2018 r., a także o sytuacji finansowej spółki, realizacji strategii rozwoju oraz o perspektywach rynku miedzi i innych metali

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 25 marca 2019 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zaczynamy czat inwestorski z wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Zapraszamy do zadawania pytań i śledzenia dyskusji!

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gratuluję lepszych przychodów. Teraz czas popracować nad rentownością, żeby KGHM znów był czempionem giełdy. Jakie są plany zarządu w tym temacie?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Miniony rok to był czas stabilizacji, poprawy rentowności oraz realizacji założonych inicjatyw, co odbywało się w trudnych warunkach. Spółkę czekają wyzwania związane z przyjętą strategią skupioną między innymi wokół poprawy rentowności oraz parametrów finansowych. Chcemy osiągać jeszcze lepsze wyniki, generować kapitał na rozwój i zwiększać wartość Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co z podatkiem od kopalin? Będzie zmniejszony?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Obecnie istnieją dwie propozycje do zmiany podatku od wydobycia niektórych kopalin. Pierwsza została ogłoszona w ubiegłem roku i przewiduje możliwość przeznaczania do 5% podatku samorządom lokalnym. Dodatkowo, KGHM planuje w swojej Strategii prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalin do 2020 roku. Druga propozycja została ogłoszona niedawno jako projekt ustawy, który przewiduje obniżenie o 15 proc. wymiaru podatku od niektórych kopalin. Patrzymy na takie projekty bardzo pozytywnie, natomiast dopóki nie wejdą w życie musimy pozostać ostrożni co do ich wpływu na zmianę struktury kosztów i ewentualnej redystrybucji środków w Spółce.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy potencjał restrukturyzacji w Sierra Gorda został wyczerpany, czy jeszcze jest tam pole do podniesienia efektywności?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Obecnie prace ukierunkowane są na rozwój kopalni w oparciu o pierwszą fazę inwestycji wraz z działaniami mającymi na celu optymalizację ciągu technologicznego, którego konsekwencją ma być zwiększenie zdolności produkcyjnych. Podejmowany jest szereg inicjatyw mających skutkować zwiększeniem średniorocznych dziennych mocy przerobowych i usprawnieniem procesu flotacji, m.in. instalacja trzeciego zagęszczacza odpadów poflotacyjnych oraz dodatkowych młynów wieżowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Adrian

Witam. Mam pytanie dotyczące energii. Jakie było jej zużycie w Q4 2018?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zużycie energii w 4Q 2018 r. wynosi 1414 GWh. Podana wielkość zawiera dane dotyczące energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii cieplnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Adrian

I jeszcze jedno pytanie o dywidendę. Czy już może coś wiadomo na ten temat?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na deklarację tegorocznego podziału zysku musimy jeszcze chwilę poczekać. Ogłosiliśmy wyniki za ubiegły rok, znamy potrzeby kapitałowe. Zarząd przedstawi rekomendację na 30 dni przed WZA. Tak jak komunikowaliśmy, nie zmieniamy długookresowej polityki dywidendowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Ile podarku od kopalin zapłaciliście w 2018 roku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Podatek od wydobycia niektórych kopalin za 12 miesięcy 2018 r., zapłacony przez KGHM Polska Miedź S.A., wyniósł 1 689 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Jak wygląda sytuacja zadłużenia Spółki - czy poziom jest bezpieczny?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Za 12 miesięcy 2018 r. stosunek długu netto do EBITDA wyniósł 1,6. W celu utrzymania płynności finansowej, Grupa KGHM w długim okresie dąży do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0. Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA ≤ 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego KGHM na 2018 r. Poziom wskaźnika zadłużenia jest więc bezpieczny.

Obrazek użytkownika Anonim
Jack

Czy będzie jeszcze wypłacana dywidenda ,wszystkie duże firmy na siecie wypłacają dywidendę ,a w zeszłym roku nic nie było ,akcjonariusze powinni z takiej firmy uciekać .

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak jak wspomniałam wcześniej, nie zmieniamy polityki dywidendowej, ale na informację o sposobie podziału zysku musimy jeszcze zaczekać.

Obrazek użytkownika Anonim
Arek

Dzień dobry. Chciałem zapytać czy planują Państwo kolejne odwrócone odpisy?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zgodnie z wymogami rynku kapitałowego obowiązującymi w Polsce oraz standardami sprawozdawczości (MSR 36), Spółka prowadzi wymagany monitoring czynników wpływających na wartość posiadanych aktywów, obejmujący m.in. przegląd założeń techniczno-ekonomicznych, w tym monitoring długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni.
W przypadku zaistnienia przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów, wszelkie informacje w ramach przedmiotowego tematu publikowane są w formie ogólnodostępnych na stronie KGHM raportów bieżących i okresowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Co robicie w kwestii poprawy jakości urobku? Jak to wyglądało w 2018?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W 2018 roku zawartość Cu w urobku wyniosła 1,50%. Plany produkcji na lata 2019 i 2020 przewidują rozmieszczenia oraz konieczność eksploatacji poszczególnych pól z koniecznością przejścia przez partie złoża o niższym okruszcowaniu. Mimo tego uważamy, że produkcja miedzi i srebra pozostaje na poziomie uwzględniającym cele przyjęte w Strategii, to jest: krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023 oraz średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023. Aby utrzymać jakość wydobywanego urobku stosowane są działania polegające na selektywnym strzelaniu przodków oraz optymalnym dostosowaniu furt eksploatacyjnych do miąższości złoża.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jak wyglada sytuacja z prażakiem?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W chwili obecnej zgodnie z planem prowadzone są prace uruchomienia instalacji prażenia koncentratu, mające na celu doprowadzenie instalacji do wydajności zgodnych z założeniami projektowymi. W dniu dzisiejszym instalacja pracuje poprawnie przez ponad 40 dni. Wyprodukowany materiał na bieżąco kierowany jest do pieca zawiesinowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Kiedy jest planowane zakończenie dofinansowania Sierra Gorda?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zakłada się osiągnięcie niezależności finansowej przez Sierra Gorda od 2021 roku. Oznacza to brak finansowania Spółki ze środków właścicielskich po 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Lucjan

Z czego wynika zwiększenie wyniku netto grupy kapitałowej?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na zwiększenie wyniku o 133 mln PLN wpłynął przede wszystkim niższy poziom strat z tytułu utraty wartości środków trwałych, wyższy wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i korzystniejszy wynik z różnic kursowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Małgorzata

Ile wyniosła produkcja miedzi płatnej w 2018 roku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Produkcja miedzi płatnej w 2018 roku wyniosła 634 tys. t i była wyższa od założonej w planie.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Jaki był koszt C1 w grupie kapitałowej w IV kwartale 2018?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Koszt jednostkowy C1 w Grupie Kapitałowej wyniósł 1,81 (USD/funt).

Obrazek użytkownika Anonim
Katarzyna

Z czego wynika wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. ?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. w relacji do 2017 roku wynika głównie z umocnienia złotego względem dolara (4,4%), spadku notowań srebra o 8% oraz spadku produkcji miedzi w koncentratach własnych o 6%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy na ten rok są planowane jakieś przestoje, remonty etc.?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W II połowie 2019 roku planowany jest przestój w Hucie Miedzi Legnica (jest on uwzględniony w Budżecie Spółki na 2019 rok).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie jest ryzyko wystąpienia awarii w hucie, co odbiłoby się na produkcji? Na jakim poziomie je można szacować, kilku procent?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią (także dotyczącą procesu pirometalurgii) podlega kontroli między innymi przez: prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania; bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków; powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury hutniczej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gdzie jest szansa na zwiększenie wydobycia? W której kopalni?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zgodnie ze Strategią KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023, głównym celem jest utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej, to znaczy 1) Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023, 2) Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020, i 3) Średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023. Główne oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji w Grupie Kapitałowej odnoszą się do Sierra Gorda, gdzie ze względu na planowany wzrost zawartości miedzi w najbliższych latach oraz zakończenie programu Debottlenecking (czyli usuwania wąskich gardeł) można oczekiwać wzrostu produkcji miedzi płatnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka nie korzysta z hedingu, jeśli negatywny wpływ na przychody miał niekorzystny kurs USDPLN???

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest prowadzony kompleksowy system zarządzania ryzykiem. System ten jest opisywany w naszych sprawozdaniach, na przykład w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r. na stronach 69 – 76. W 2018 r. Jednostka Dominująca wdrożyła transakcje zabezpieczające przed zmianą kursu USD/PLN o łącznym nominale 1 710 mln USD, z terminem zapadalności od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Z czego wynika niższa produkcja TPM w KGHM International ?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niższa produkcja TPM w KGHM International jest efektem obniżenia zawartości metali w rudzie pochodzącej z kopalni Morrison. Produkcja w tej kopalni zostanie wstrzymana w I kwartale 2019.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Dlaczego spadła produkcja molibdenu w Sierra Gorda?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda zdeterminowany był mniejszą zawartością metalu w eksploatowanej rudzie.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Ile wynosiła produkcja miedzi w koncentracie za 2018 rok?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Produkcja miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 401,3 tys. t.

Obrazek użytkownika Anonim
Bartek

Czego dotyczyło zmniejszenie Ebitda w Grupie Kapitałowej KGHM?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zmniejszenie EBITDA Grupy o 781 mln PLN dotyczyło głównie KGHM Polska Miedź S.A. (-744 mln PLN), przy wyższych wynikach operacyjnych Sierra Gorda i KGHM International.

Obrazek użytkownika Anonim
Adrian

Jakie są wasze prognozy dla rynku miedzi, srebra itp?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Nie podajemy prognoz, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Adrian

jaka jest wartosc sierry po odpisach?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy KGHM za 2018 r. wartość bilansowa pożyczki dla Sierra Gorda wyniosła ok. 5,2 mld PLN. Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu pozostaje bez zmian.

Obrazek użytkownika Anonim
Adrian

Z czego wynika spadek zapasów?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zmniejszenie poziomu zapasów nastąpiło w wyniku realizacji sprzedaży koncentratów oraz planowej pracy agregatów technologicznych. W kolejnych kwartałach zapasy koncentratów będą spadały, zgodnie z założonym planem.

Obrazek użytkownika Anonim
Adrian

Co miało wpływ na zmniejszenie stanu zadłużenia w grupie?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na zmniejszenie zadłużenia miały wpływ: dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, wyłączając zmianę kapitału pracującego i podatek od kopalin (5,1 mld PLN) oraz zmiana stanu należności związana głównie z efektem zastosowania faktoringu jako pierwszego etapu zmienionej strategii finansowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Jak wygląda sytuacja z robotami przygotowawczymi w polskich kopalniach miedzi?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Kontynuowano roboty udostępniająco-przygotowawcze oraz rozbudowę infrastruktury zakładów górniczych, pozwalające na przygotowanie kolejnych pól eksploatacyjnych oraz udostępnienie nowych partii złoża, w szczególności w Obszarze Górniczym "Głogów Głęboki-Przemysłowy". W roku 2019 kluczowymi zadaniami w 2019 r. są między innymi: kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia; kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydechowych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych; kontynuacja realizacji projektu Budowa szybu GG-1; kontynuacja budowy centralnej stacji klimatyzacji na szybie GG-1 oraz zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym w roku 2019 określonego na poziomie 59 tys. mb.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania, cieszę się, że było ich tak dużo. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy<

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dziękujemy wszystkim za udział w czacie. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki (https://kghm.com/pl/inwestorzy<) i do śledzenia spółki w mediach społecznościowych (https://twitter.com/kghm_sa<).

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.