Relacja z czatu z przedstawicielami Zarządu Unimot: Wyniki 1q2019 i prognozy
Obrazek użytkownika Czaty
16 maj 2019, 17:23

"Naszą prognozą jest osiągnięcie 34 mln zł skonsolidowanej EBITDy skorygowanej, którą po wynikach pierwszego kwartału podtrzymujemy" - relacja z czatu z przedstawicielami Zarządu Unimot

W czwartek, 14 maja 2019 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami Zarządu spółki Unimot, wiceprezesem Robertem Brzozowskim oraz wiceprezesem ds. finansowych Markiem Morozem. Rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2019 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, rozwój stacji AVIA w Polsce i na Ukrainie, działania restrukturyzacyjne oraz sytuację na rynku ropy. W dyskusji wzięło udział blisko 300 inwestorów. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z przedstawicielami zarządu UNIMOT – wiceprezesem Robertem Brzozowskim i wiceprezesem Markiem Morozem, na którym rozmawiać będziemy o wynikach finansowych za I kwartał 2019 roku, a także o planach na przyszłość i wyzwaniach, jakie stoją przed UNIMOTEM.

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16 maja 2019 r., o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 
Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

Witamy serdecznie na czacie - zapraszamy do zadawania pytań! Ze strony Unimot są obecni wiceprezesi - Robert Brzozowski (RB) oraz Marek Moroz (MM).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Który z sektorów działalności będzie kluczowy w tym roku, a który może się najszybciej rozwinąć?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Nie jest to prosta odpowiedź. Największą EBITDĘ po pierwszym kwartale wygenerował dział paliw i bio. Jednakże, z czego bardzo się cieszymy, również segmenty LPG i energii elektrycznej istotnie zwiększyły skonsolidowaną EBITDĘ. Mam nadzieję, że będą one równie dobrze performowały w kolejnych kwartałach.

Obrazek użytkownika Anonim
tjanus

Czy dynamiczne zmiany regulacyjne na rynku energii (chodzi o to słynne zamrożenie cen, o które "walczy" min. Tchórzewski) przekłada się w jakiś sposób na biznes spółki ?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: W segmencie energii elektrycznej mamy dwie spółki zależne: Tradea, zajmująca się hurtem oraz UEiG, sprzedająca energię biznesowym odbiorcom końcowym. Obie spółki nie odnotowały negatywnego wpływu z zamieszania wokół tzw. ustawy prądowej. Koncentracja naszych spółek na klientach biznesowych była słuszną decyzją.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Jaka jest aktualna prognoza na 2019 rok?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Naszą prognozą jest osiągnięcie 34 mln zł skonsolidowanej EBITDy skorygowanej, którą po wynikach pierwszego kwartału podtrzymujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Czy restrukturyzacja jest wciąż kontynuowana, czy już osiągnęliście zamierzone efekty?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Druga połowa 2018 roku była okresem, gdy cała Grupa koncentrowała się na zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Postawione cele zostały wykonane - udało nam się zmniejszyć koszty działalności o ponad 13 mln zł, czyli wyraźnie więcej niż planowaliśmy. W 2019 roku kontynuujemy działania restrukturyzacyjne, ale przede wszystkim koncentrujemy się na utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Czy została już uruchomiona, a jeśli nie, to kiedy zostanie uruchomiona pierwsza stacja paliw Avia na Ukrainie i czy nadal podtrzymują Państwo deklarację, że będzie ich co najmniej 100 do końca 2020 roku.

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Otwarcie pierwszej stacji na Ukrainie planowane jest na przełomie maja i czerwca. Co do sieci stacji AVIA w Polsce, to w dalszym ciągu podtrzymujemy plan otwarcia 100 stacji do końca 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
tjanus

Czy w związku z problemami z dostawami ropy (zanieczyszczona ropa w rurociągu Przyjaźń) dla polskich rafinerii obserwujecie zwiększenie zainteresowania importem paliw ? Czy może to w znaczący sposób przełożyć się to na wynik II kwartału, ewentualnie kolejnych.

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Aktualnie wydaje się, że problem zanieczyszczonej ropy nie wpływa na podaż paliw z polskich rafinerii. Aczkolwiek obserwujemy wpływ na rafinerie niemieckie. W związku z tym, nie wykluczamy konieczności zwiększenia importu paliw z innych kierunków, ze względu na ograniczenia dostaw z rynku niemieckiego. Unimot posiada możliwości zwiększenia importu i w przypadku wystąpienia takiej możliwości - z pewnością to zrobimy.

Obrazek użytkownika Anonim
OBS

Co stoi za taką poprawą premii lądowej w Polsce? Na ile jest ona trwałą?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Poprawa premii lądowej spowodowana jest według nas zwiększonym popytem paliw w Polsce przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów związanych importem i obsługą logistyczną. Obecnie nie widzimy przesłanek, które powodowałyby zmianę tego trendu.

Obrazek użytkownika Anonim
OBS

Czy faktycznie musicie dokonywać wyceny zapasów obowiązkowych przez Rachunek zysków i strat. Strasznie to miesza w wynikach.

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Wymogi prawne zmuszają importerów do utrzymywania zapasów obowiązkowych w towarze lub zakupu tzw. biletów. Zakup biletów jest aktualnie mniej opłacalny od trzymania fizycznego towaru. Ponieważ jesteśmy relatywnie dużym importerem, wycena zapasu obowiązkowego istotnie wpływa na nasze kwartalne wyniki. Od dłuższego czasu zwracamy uwagę na EBITDĘ skorygowaną, która naszym zdaniem prawidłowo odzwierciedla działalność operacyjną Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
OBS

Czy jesteście w stanie realnie obronić się przed obniżeniem premii lądowej przez ORLEN?
Czy działanie ORLENU i LOTOSU to Wasze największe ryzyko?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Oczywiście, PKN Orlen wraz z Lotosem są największymi graczami na rynku paliw, stąd też to głównie te firmy kreują politykę cenową na polskim rynku. Unimot jako jeden z największych importerów, wykorzystując trwałe niezbilansowanie produktu na rynku polskim, uzupełnia brakującą ilość oleju napędowego, korzystając z najtańszych możliwych źródeł importowych. Koszty importu są na podobnym poziomie dla wszystkich uczestników rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Jak głęboka była restrukturyzacja spółki? Jakie koszty obniżono i o ile, ile osób zostało zwolnionych?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: W połowie 2018 roku Grupa zatrudniała ponad 300 osób. Obecnie jest nas mniej niż 220 osób.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Prośba o sprecyzowanie: deklaracja 100 stacji do końca 2020 dotyczy jak rozumiem rynku polskiego. Czy również na Ukrainie w tym terminie miałoby funkcjonować 100 stacji? Oraz ile stacji Avia funkcjonuje obecnie w Polsce?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Planujemy otwarcie 100 stacji na terenie Polski do końca roku 2020 roku. Obecnie w sieci AVIA w Polsce jest 46 stacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy rozwój sieci Avia przyniósł już wymierne korzyści w zwiększeniu przychodów ze sprzedaży?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: W pierwszym kwartale łączny wolumen sprzedaży paliw z Unimot w sieci AVIA wyniósł ponad 14 mln litrów, co oznacza, że w skali całego roku będzie to ponad 10% naszej rocznej sprzedaży. Dalszy rozwój sieci powinien docelowo zwiększyć udział do około 25%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry
Czy spółka UNIMOT Energia i Gaz powoduje obecnie obciążenia na wyniku grupy, czy już potrafi zarobić na siebie"?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: W pierwszym kwartale 2019 roku UEiG wygenerował 1 mln zł EBITDy i miał dodatni zysk netto. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników. Mamy nadzieję, że kolejne kwartały będą podobne. Strategicznym celem UEiG jest na rok bieżący uzyskanie dodatniej EBITDy, stąd też obecne wyniki są lepsze niż zakładaliśmy.

Obrazek użytkownika Anonim
Rosek

Witam, o co chodzi z naruszeniem konwenansu ING? Czy były rozmowy z bankiem, i dlaczego tak się stało?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Kowenant jest badany w okresach rocznych, zatem pierwsza weryfikacja przez bank nastąpi dopiero na danych rocznych za 2019 r. Jesteśmy oczywiście po weryfikacji rocznej za 2018 r. Bank nie uruchomił żadnych sankcji. Wprost przeciwnie, mamy pozytywną decyzję komitetu kredytowego w ING, przedłużającego umowę na kolejny okres 12 m-cy i rozszerzającą sumę kredytową.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Pytanie proste, choć moim zdaniem ważne - czy firma UNIMOT jest firmą polską czy zagraniczną? Jakiej narodowości jest kapitał?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Głównym akcjonariuszem jest rodzina państwa Sikorskich, która poprzez powiązane spółki kontroluje ponad 60% kapitału Unimot.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz Stepien

Czy zatrzymanie importu ropy rurociągiem Przyjaźń wpływa na rynek oleju napędowego i marże/wolumen sprzedaży Unimot? Czy Unimot nadal sprowadza ON z rafinerii w Schwedt?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Jak już wspominaliśmy, aktualnie nie obserwujemy wpływu problemów na rurociągu na podaż paliw z polskich rafinerii. Natomiast obserwujemy ograniczenie podaży z rafinerii niemieckich m.in. z rafinerii Schwedt. Unimot kontynuuje import z tych kierunków.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

i jaka jest prognoza ilosci stacji AVIA na 2019 rok?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Podtrzymujemy zamiar posiadania 100 stacji do końca 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy rozważana jest emisja akcji w celu przyspieszenia tempa wzrostu

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Nie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego stan środków pieniężnych na koniec I kwartału jest ponownie wyższy od stanu w poprzednich kwartałach? Kumulowany jest kapitał na jakiś większy ruch?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: W ramach optymalizacji zarządzania grupą Unimot również poprawiliśmy stan zarządzania gotówką. Efekty tego widzicie Państwo w raporcie.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Czy jest w ogóle rozważana jakaś dywidenda zaliczkowa wypłacona w tym roku na poczet dywdendy za 2019 r. w celu utrzymania ciągłości wypłat?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Nie planujemy wypłaty dywidendy z wyników za rok 2018. Mamy nadzieję, że oczekiwane dobre wyniki roku 2019 pozwolą na powrót do wypłaty dywidendy, co robiliśmy przez szereg ostatnich lat.

Obrazek użytkownika Anonim
OBS

EBITDA skorygowana za ostatnie 4 kwartały wynosi jak dobrze liczę 36,6 mln zł. Mimo to podtrzymujecie prognozę 34 mln zł w 2019 r. Czyli kolejne kwartały będą gorsze r/r?
Czy wysoki poziom premii lądowej nie powinien spowodować mocnego skoku EBITDA (s)?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Bardzo dobre pytanie, a zarazem bardzo trudne. Rzeczywiście, wyniki ostatnich trzech kwartałów były bardzo dobre, a w szczególności IV kw. 2018 i I kw. 2019. Tym niemniej, ponieważ jest to dopiero początek roku, nie widzimy podstaw do zmiany prognozy.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Czy i w jakim stopniu możecie skorzystać na rosnących cenach energii elektrycznej? Jaka jest kontrybucja spolki Tradea do calego wyniku grupy?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Tradea, obok ON, BIO i LPG, jest największym kontrybutorem do wyników skonsolidowanych Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dwa krótkie pytania:
1. Jak postępy w restrukturyzacji?
2. Kiedy Pana zdaniem wrócimy do wyceny 40-50 zł za akcję?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: O postępach w restrukturyzacji pisaliśmy już wcześniej. W podsumowaniu główny wysiłek był w roku 2018, a obecnie raczej koncentrujemy się na dyscyplinie kosztowej. Mamy nadzieję, że bardzo dobre wyniki ostatnich trzech kwartałów oraz, jak zakładamy kolejnych, wesprą wartość rynkową spółki. Bardzo cieszymy się, że w bieżącym roku zwiększyły się dzienne obroty akcjami, co również powinno sprzyjać zwiększeniu zainteresowania inwestorów akcjami Unimot.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Panie prezesie
czy projekt Tankuj 24 to jeszcze istnieje

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Projekt Tankuj 24 został zawieszony w trzecim kwartale zeszłego roku i nie planujemy reaktywacji tego projektu. Poniesione nakłady zostały spisane, o czym komunikowaliśmy w ubiegłym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jakie założenia są przyjęte jeśli chodzi o ceny ropy na najbliższe kwartały?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

RB: Spodziewamy się, że do IV kwartału bieżącego roku ropy ceny będą zostawały pod presją cenową. Wpływ na to będzie miał popyt oraz sytuacja geopolityczna związana z napięciami, przede wszystkim związanymi z Iranem. Natomiast w związku z planowanym przyłączeniem dodatkowych pól do rurociągów w Stanach Zjednoczonych w IV kwartale spodziewamy się obniżenia presji ze względu na nowy, duży wolumen na rynku ropy.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Dlaczego w ogóle rozważane są stacje Avia własne (nie franczyzowe) i co uzasadnia branie na siebie dodatkowego ryzyka zarządzania takimi stacjami na własną rękę?

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

MM: Od początku projektu AVIA komunikowaliśmy, że stacje będą przede wszystkim franczyzowe. Rozważamy potencjalne nabycie stacji własnych, ale tylko i wyłącznie w przypadku bardzo atrakcyjnych ofert. Nasza koncentracja jest nadal na rozwoju franczyz.

Obrazek użytkownika UNIMOT
UNIMOT

Bardzo dziękujemy za udział w czacie i wszystkie pytania. Jeśli pojawią się kolejne, zapraszamy do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost