Relacja z czatu z prezesem zarządu Votum S.A.: „Jako Grupa Kapitałowa prowadzimy aktualnie ponad 14 tysięcy spraw bankowych”
Obrazek użytkownika Czaty
28 maj 2020, 14:42

„Jako Grupa Kapitałowa prowadzimy aktualnie ponad 14 tysięcy spraw bankowych” - relacja z czatu z prezesem zarządu Votum S.A.

W czwartek, 28 maja 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Votum, Bartłomiejem Krupą. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, zaangażowanie w branżę OZE, sprawy frankowe oraz działalność na rynkach zagranicznych. W spotkaniu wzięło udział 400 osób, a prezes zarządu odpowiedział na 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Votum, na którym będziemy rozmawiać o wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku, planach rozwoju oraz wpływie pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 28 maja 2020 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Serdecznie witam Państwa na czacie inwestorskim i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Czy zarząd będzie rekomendował wypłatę części zysków za 2019 r.? Jeżeli nie, to jak spółka planuje spożytkować zatrzymane środki?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Zarząd zarekomendował przekazanie kwoty 8 640 000,00 mln zł, która stanowi maksymalną część zysku przewidzianą na ten cel polityką dywidendy na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Pozostała część zysku tj. ponad 3,2 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Zatrzymane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w trzech głównych segmentach: sprawy frankowe – koszty osobowe, cesje wierzytelności – zwiększanie portfela, OZE – dynamiczne zdobywanie rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
tomasz

Spółka posiada portfel wierzytelności z nabytych cesji na poziomie ok. 40 mln. Jak rozumieć te 40 mln, czy są to szacowane przychody (uzyskane odszkodowania) spółki, czy kwota za jaką spółka kupiła te wierzytelności? Jeśli to oszacowanie przychodu, to historycznie jaki jest błąd takich szacunków?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Portfel wierzytelności to suma zgłoszonych przez nas roszczeń, a więc planowany przychód. Szczegółowo ujmując jest to suma następujących pozycji: roszczenia zgłoszone do ubezpieczycieli z tytułu dopłaty do kosztów naprawy, koszt wykonania opinii technicznej, która sporządza nasza własna spółka – BEP sp z o.o.
W tej sumie nie wykazujemy odsetek za opóźnienie, które są zasądzane od ubezpieczycieli, a warto dodać, że wynoszą one obecnie 7% w skali rok, a właśnie rok średnio trwa postępowanie. Skuteczność w realizacji tego portfela przekracza 83%, przy czym po wytoczeniu powództwa 98% spraw kończy się dopłatą.

Obrazek użytkownika Anonim
tomasz

Czy mógłby Pan przybliżyć model działania i perspektywy Partnerskich Klubów Biznesu? Czy to jest działalność mająca przynosić zyski i z czego one pochodzą w takim przypadku, czy może jest to bardziej aktywność marketingowa i poszerzająca bazy klientów innych spółek z Grupy?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Spółka zajmuje się pośrednictwem w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorcami poprzez organizację struktur lokalnych umożliwiających nawiązywanie kontaktów biznesowych. Dzięki temu projektowi firmy mogą zawiązywać kontakty bezpośrednio z właścicielami i zarządami firm, co może bezpośrednio wpływać na zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów lub usług. Model ten świetnie sprawdza się w okresie pandemii.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Z czego wynika tak duży wzrost kosztów usług obcych w I kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Wzrost poziomu kosztów obcych o 26% jest ściśle skorelowany ze wzrostem przychodów, który wynosił 19% ze względu na znaczący udział kosztów zmiennych – prowizyjnych. Ponadto miało miejsce zwiększenie liczby podmiotów w GK (nowe 2 podmioty nabyte w GK), zwiększenie zatrudnienia B2B o 90 współpracowników, głównie w podmiotach takich jak Votum Robin Lawyers S.A., Kancelaria Bochenek, wynikające ze zwiększenia liczby obsługiwanych procesów frankowych, czy wreszcie zwiększenie kosztów stałych tj. najem. W okresie pandemii znaczna część tych kosztów podlegała szczegółowemu przeglądowi, tak więc w kolejnych okresach część z nich będzie na niższym poziomie.

Obrazek użytkownika Anonim
tomasz

Czy mógłby Pan przybliżyć model działania i perspektywy spółki Redeem? Czy to jest skup portfeli lub pojedynczych wierzytelności czy działalność usługowa, a właścicielem wierzytelności są klienci?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Redeem sp. z o.o. przede wszystkim prowadzi skup wierzytelności na własne konto, nie zaniechała jednak całkowicie działalności usługowej. Gdyby jednak pokusić się o zestawienie procentowe, to ok. 95% portfela to wierzytelności własne.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Co skłoniło przedstawicieli spółki do wejścia w branże OZE? Czy spółka ma jakieś doświadczenie w tym zakresie? Jak zarząd spółki ocenia perspektywy dla tego segmentu działalności operacyjnej?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Wejście w branżę OZE spowodowane było ogromnym potencjałem rynku, posiadanymi informacjami o zainteresowanych klientach i siecią profesjonalnych sprzedawców, dzięki którym możemy dotrzeć do dużej liczby odbiorców indywidualnych. Obecnie szacujemy, że rynek jest nasycony w 6%, a dotacje i wsparcie rządowe daje bardzo pozytywne uwarunkowania dla jego rozwoju. Wspólnie z partnerem branżowym - Red Snake Sp. z o.o. posiadającym wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów fotowoltaicznych stworzyliśmy podmiot Votum Energy SA, w którym Zarząd tworzą Pan Piotr Śmieja, Tomasz Stanisławski i Jakub Manicki – inżynierowie z doświadczeniem menadżerskim w tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Czy Zarząd przewiduje możliwość prowadzenia sporów przeciwko Skarbowi Państwa, w związku z nieprawidłowym uchwaleniem przepisów, które uniemożliwiły przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w dobie koronowirusa?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Nie przewidujemy w tej chwili takiego wariantu.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Kurs akcji odrobił już sporą część spadków z korona-kryzysu. Czy Pana zdaniem to koniec, czy spółka ma szansę atakować szczyty z końca 2019?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Spółka ma bardzo dobre wskaźniki i w mojej ocenie wciąż jest niedoszacowana. Uważam jednak, że nie jesteśmy dobrym wyborem na walor spekulacyjny, gdyż naszym celem jest długotrwałe budowanie wartości. Uzewnętrznieniem tego jest podejście do inwestycji i polityki dywidendy, otwieranie kolejnych segmentów działalności operacyjnej, czy chociażby osobiste decyzje inwestycyjne szerokiego grona menedżerów.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Kiedy można spodziewać się przychodów z tytułu wygranych sporów frankowych? Czy zarząd dokonywał wyliczeń, jakie przychody zostaną średnio rozpoznane z tego tytułu kwartalnie?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Pierwsze przychody z tytułu spraw frankowych już trafiają do spółki w zakresie zwrotu składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co istotne na drodze przedsądowej. Natomiast częstszych wpływów związanych ze sprawami na etapie postępowania sądowego można spodziewać się na przełomie lat 2020/2021. Warto wskazać, że obecny tryb pracy sądów nie ma bezpośredniego wpływu na aktualnie osiągane przychody w tym segmencie, bowiem dotychczasowe przychody opierają się wciąż w dominującej części na opłatach wstępnych, gdyż zapadające obecnie rozstrzygnięcia to wyroki sądów w I instancji, które podlegają zaskarżeniu.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Czy istnieje zagrożenie, że w przypadku wygranych procesów i unieważnieniu umów, a następnie zwrocie świadczeń na rzecz konsumentów, banki wystąpią z roszczeniami o korzystanie z kapitału? Czy w takim wypadku konsumenci mogą mieć jakieś roszczenia do spółki?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Traktuje te zapowiedzi banków, jako próbę zniechęcenia klientów do dochodzenia swoich praw w zakresie ugruntowanej praktyki sądów. Nasze umowy obligują nas do działania w imieniu klientów przeciwko bankom w wyraźnie określonym zakresie, ale jeżeli uwarunkowania rynkowe będą tego wymagały, jesteśmy przygotowani do poszerzania zakresu naszych usług.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Dziękuję za odpowiedź. Czy zatem zamierzacie Państwo kupować akcje spółki z rynku?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Jeżeli przez sformułowanie "Państwo" rozumieć spółkę, to nie rekomendowaliśmy jako Zarząd wariantu buy-back, który przewiduje polityka dywidendy. Jeżeli jednak przez to sformułowanie rozumieć grono menedżerów to naszym długoterminowym celem jest powiększanie swojego udziału w akcjonariacie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak obecnie wygląda struktura przychodów w podziale na segmenty? Jaki udział to sprawy "frankowe"?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Udział % przychodów w GK rozkłada się obecnie następująco : szkody osobowe - 32%; szkody w pojazdach - 22%, rehabilitacja - 12%, a przychody ze spraw bankowych stanowią już 22% przychodów generowanych w grupie kapitałowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz K

Votum świetnie sobie radzi na videokonferencjach i nie tylko, czy walne zgromadzenia będą z możliwością udziału zdalnego? eWZA?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, czy będzie to w tym roku, ale kwestionowanie postępującej cyfryzacji nie ma sensu, zatem to tylko kwestia czasu.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

Czy planujecie wejść na kolejne rynki zagraniczne?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Tak, w tym celu przebudowujemy nasze systemy tak, aby umożliwiały łatwe wdrażanie ich na kolejnych rynkach. Naturalny kierunek to Rumunia, ale w pierwszej kolejności musimy poprawić sprawność operacyjną w Czechach, Słowacji i na Ukrainie. W tym celu otworzyliśmy Kancelarię Mędrecki & Partners, co pozwala nam podobnie jak na rynku polskim konsolidować zyski z działalności procesowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Olaf

Widać ze realizujecie Państwo przemyślaną politykę kosztową czy te oszczędności które są widoczne np. na działalności sponsoringowej czy najmach mają charakter jednorazowy czy przełożą się także na kolejne okresy?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Nasze oszczędności dotyczą wszystkich obszarów. Część z nich to rozwiązania tymczasowe - jak choćby ograniczenie czasu pracy w Kancelarii Łebek, ale większość ma wymiar trwały. To w szczególności ograniczenie kosztów najmu o kilkanaście procent w związku z trwałym wdrożeniem modelu pracy zdalnej, ale rzeczywiście również istotne ograniczenie działalności sponsoringowej. Ta ostania jednak wydatnie przyczynia się do rozpoznawalności Spółki i traktujemy ją jak inwestycję. Podobnie zresztą z koprodukcją filmu Banksterzy, który w mojej ocenie ożywi dyskusję o problemie frankowiczów i przełoży się na zainteresowanie naszą ofertą.

Obrazek użytkownika Anonim
Basia

Prezentowany przez Państwa Segment obsługiwanych szkód osobowych wyglada na uporządkowany,jak oceniacie Państwo możliwość korzystania z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów,w obliczu spowolnienia pracy sadow wydaje się to dobrą alternatywą Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Konsekwentnie realizowana od lat polityka postawy promediacyjnej przed Sądem polubownym przy KNF, w sporach z ubezpieczycielami pozwoliła na wypracowanie ścieżki dającej klientowi alternatywę co do dochodzenia roszczeń sądownie lub mediacyjnie. Aktualnie proces mediacji i wdrożone rozwiązania komunikacji zdalnej pozwalają na bardzo szybkie podejmowanie mediacji. W świetle zakładanego obciążenia sądów powszechnych postępowanie mediacyjne będzie znakomitą alternatywą.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Jaka jest średnia wartość pojedynczego pozwu?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Średnia wartość przedmiotu sporu, obliczona w oparciu o ponad 5000 wytoczonych powództwach wynosi ok. 74 800 zł. Nie można jednak zapominać, że przychód GK Votum z takiej sprawy to ponadto koszty zastępstwa procesowego, które w obu instancjach mogą wynieść łącznie ponad 8 tys. zł. Na koniec jeszcze warto pamiętać o odsetkach.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Jaka jest szacowana wielkość rynku jeśli chodzi o sprawy "frankowe"? Gdzie może być sufit w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Zgodnie z szacunkami Najwyższej Izby Kontroli łącznie zawarto ponad 600 tys. umów kredytowych opartych na CHF. Z danych prezentowanych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że na koniec grudnia 2019 r. było 451,63 tys. czynnych, spłacanych na bieżąco kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich. Zgodnie z danymi podanymi przez ZBP ilość spraw frankowych w sądach wnosi około 16 tysięcy. Jako Grupa Kapitałowa prowadzimy aktualnie ponad 14 tysięcy spraw bankowych, z czego ponad 5,5 tysiąca na etapie sądowym. Powyższe dane potwierdzają, że poziom penetracji tego rynku w dalszym ciągu jest niewielki.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojtek

Czy może Pan oszacować rozkład kosztów w sprawach frankowych, jaka procentowo część została poniesiona przy otwarciu sprawy a jaką spółka będzie musiała ponieść w późniejszym terminie ? Aktualnie zysk spółki to ok 11% przychodów, czy podobnie należy szacować zysk w późnieszym terminie, gdy spółka zacznie wygrywać pozwy frankowe i zarabiać na prowizjach od odzyskanej kwoty kredytu ?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

W przyszłości można spodziewać się wyraźnie wyższej marży wynikającej z success fee. W pewnym momencie racjonalnym jest założyć kumulację przychodów z opłat wstępnych wynikających z przyjmowania nowych spraw i procentowych prowizji ze spraw przyjętych we wcześniejszych okresach. Zatrudnienie w tym czasie nie będzie już rosło.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

W depeszach można było przeczytać, że w kwietniu VOTUM skierowało do sądów 860 pozwów, czyli rekord w tym roku. Czy w maju ten wynik może być jeszcze lepszy?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Niewątpliwe to spektakularny wynik, który mamy zamiar powtarzać. Oczywiście okoliczności były specyficzne, ale również w dobie odmrażania sądów, każdy miesiąc, w którym zeszlibyśmy poniżej 500 pozwów, byłby dla mnie porażką. Zespół mec. Bochenka to niezmiernie zdeterminowani specjaliści. Uchylając rąbka tajemnicy mogę powiedzieć, że w tym momencie mamy już 650 pozwów w maju, ale jeszcze dwa dni wytężonej pracy przed nami.

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Czy brak wydawania wyroków przez Sądy wpływa negatywnie na płynność spółki?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Płynność spółki nie jest zagrożona. Na koniec I kwartału 2020 jak wskazaliśmy w sprawozdaniu stan gotówki wynosił 11,5 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
tomasz

Czy ujemny wynik netto na segmencie roszczeń bankowych w Q1 był planowany w związku ze wzrostem zatrudnienia czy to jednak efekt pandemii (i/lub innych czynników)?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Wynik segmentu bankowego oddaje obraz rentowności działalności wykonawczej, nie można jednak zapominać, że wynik tworzy również działalność dystrybucyjna DSA INVESTMENT S.A. umiejscowiona w segmencie "pozostałe".

Obrazek użytkownika Dominik28
Dominik28

Jakie rozstrzygnięcie jest korzystniejsze dla spółki w przypadku sporu frankowego - unieważnienie umowy, czy też odfrankowanie? Jaki może mieć to wpływ na rozpoznanie przychodów przez spółkę?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Oferta spółki została przygotowana w taki sposób, aby wynagrodzenie za sukces było na porównywalnym poziomie niezależnie od tego czy sąd zdecyduje się na odfrankowienie umowy czy też jej unieważnienie. Tą kategorię rozstrzygnięć należy oceniać z punktu widzenia kredytobiorcy, dla którego korzystniejsze wydaje się odfrankowienie umowy, gdyż nie pojawiają się problemy związane z kwestią rozliczenia stron jak przy unieważnieniu umowy kredytowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy może Pan podać informację, jak długo trwa przeciętnie załatwienie jednej sprawy, od decyzji klienta, do faktycznej wypłaty odszkodowania?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

W przypadku cesji, przeciętny czas prowadzenia jednej sprawy zamyka się w okresie 12 miesięcy. W segmencie szkód osobowych okres likwidacji od zgłoszenia szkody do pierwszej wypłaty jest uzależniony m.in od tego, czy odpowiedzialność sprawcy nie budzi wątpliwości. Ubezpieczyciel powinien wydać decyzję do 30 dni od zgłoszenia i taki jest przeciętny okres do uzyskania świadczeń dla poszkodowanego. Kiedy okoliczności wypadku i podmiot odpowiedzialny do naprawienia szkody są bezsporne, wypłata świadczeń następuje nawet następnego dnia po zgłoszeniu szkody. W innych sprawach o bardziej skomplikowanych okolicznościach może minąć nawet kilka miesięcy do wypłaty odszkodowania.W przypadku skierowania sprawy odszkodowawczej na drogę sądową przeciętny okres trwania postępowania sądowego w przypadku obrażeń ciała wynosi ok 2,5 roku, w przypadku spraw ze skutkiem śmiertelnym proces trwa średnio ok 1,5 roku. W Czechach i na Słowacji na etapie przedsądowym przeciętnie wypłata jest w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela. W przypadku postępowania sądowego w Czechach i na Słowacji termin postępowania wynosi przeciętnie około 2 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Patrząc na historię wzrostu marży w wynikach finansowych wydaje się, że osiągacie rekordowe poziomy. Gratuluję. Moje pytanie jest jednak takie, czy Pana zdaniem da się jeszcze te wskaźniki poprawić i w jaki sposób?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Stale podnosimy bazę przychodową, tak więc jasnym jest, że obecnie wyzwanie staje się wprowadzenie właściwej kultury kosztowej. Tu z pomocą przychodzi nam automatyzacja procesów czy praca w trybie zdalnym. W mojej ocenie poprawa wskaźników zarządzanego biznesu to permanentne zadanie Zarządu, zwłaszcza w spółce giełdowej.

Obrazek użytkownika Anonim
GB

Jak Pan ocenia sytuację w bankach? Czy korona-kryzys spowodował, że są bardziej, czy mniej skłonni do ugody w sprawach frankowych?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Doświadczenie zdobyte w ramach prowadzonych spraw frankowych daje nam podstawy do stwierdzenia, że banki przed stanem epidemii koronawirusa nie były skłonne do zawierania ugód, czy nawet podejmowania rozmów mających zakończyć spór polubownie. Aktualnie sytuacja ta nie uległa zmianie. Jedynym pozytywnym symptomem obecnej sytuacji może być skłonność przyjmowania reklamacji w formie elektronicznej. Nie wydaje się to "rewolucją cyfrową", ale przed pandemią nawet niektóre banki mające wizerunek bardzo nowoczesnych wymagały papierowej formy, zapewne nie dlatego, aby ułatwiać swoim klientom załatwienie sprawy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy i w jakim stopniu w sprawach "frankowych" wpływa na przychody VOTUM osłabienie się PLN do CHF?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Osłabienie PLN do CHF ma ten wpływ na segment "frankowy", że średni kredyt polskiego frankowicza ma saldo wyższe o około 34 tys. zł, a ratę - o 160 zł. Rośnie zatem determinacja potencjalnych klientów i wartość roszczeń, tych którzy się zdecydowali.

Obrazek użytkownika Anonim
Rob43

Jak wygląda aktualna sytuacja w sądach,przewiduje ze pierwsza fala wyroków a tym samym wypłat po odmrożeniu może się pojawić już w czerwcu,co oznacza możliwą kumulacje przychodów w miesiącach wakacyjnych,czy jest na to szansa?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Spodziewamy się, że odmrożenie pracy sądów od czerwca spowoduje wzrost liczby wyroków, które będą skutkować wypłatami w kolejnych miesiącach. Może to doprowadzić do kumulacji przychodów w III i IV kwartale, zwłaszcza, że w tym roku nie przewidujemy w sądach typowych wakacji, z ograniczoną liczbą rozpraw, gdyż wszystkim zależy na nadrobieniu zaległości. Dzięki nowelizacji KPC z listopada 2019 r. oraz rozwiązaniom Tarczy 3.0. większa liczba wyroków zapada też na posiedzeniach niejawnych, dzięki czemu Klienci nie będą musieli oczekiwać na odległe rozprawy. Już w ostatnich dniach odnotowujemy lawinowy wzrost wpływu zawiadomień o terminach posiedzeń sądowych.

Obrazek użytkownika Anonim
tomasz

Czy prowadzenie działalności "antybankowej" wpłynęło w jakiś sposób na relację spółek z Grupy z bankami w innym zakresie np. dostępu do kredytu?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Kierując się filozofią unikania konfliktów interesów pozywamy banki, z którymi nie łączną nas relacje kontraktowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin1050

Czy przewidujecie także sprzedaż produktow uzupełniających do fotowoltaiki np pompy ciepła itp?

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Tak, już na dzień dzisiejszy mamy przygotowane rozwiązanie z foliami grzewczymi dla nowych domów.

Obrazek użytkownika Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa

Dziękuję za udział w czacie inwestorskim i zapraszam do wizyty na stronie www.ri.votum-sa.pl.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.