Relacja czatu z zarządem spółki: Grupa Pracuj ze swoimi markami jest liderem polskiego rynku

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Czaty
27 kwi 2022, 13:30

„Grupa Pracuj ze swoimi markami jest liderem polskiego rynku” - relacja czatu z zarządem spółki

W środę, 27 kwietnia 2022 r. odbył się czat inwestorski z Zarządem Grupy Pracuj: Rafałem Nachyną, dyrektorem operacyjnym oraz Gracjanem Fiedorowiczem, dyrektorem finansowym. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za 2021 rok. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, sytuację na rynku pracy oraz dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział 300 osób, a zarząd odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Zarządem Grupy Pracuj: Rafałem Nachyną, dyrektorem operacyjnym oraz Gracjanem Fiedorowiczem, dyrektorem finansowym. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki, sytuacji na rynku pracy oraz planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Dzień dobry! Z tej strony Rafał Nachyna i Gracjan Fiedorowicz z Grupy Pracuj. Jesteśmy do Waszej dyspozycji przez godzinę. Zachęcamy do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wysoka inflacja, ryzyko wojny to dobry czas na zmianę pracy, czyli skorzystanie z oferty Pracuj.pl?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Na szukanie lepszej pracy jest zawsze dobry czas – to jest spójne z hasłem naszej kampanii „Sprawdź czy nie szukasz”.
Obserwujemy rosnącą aktywność kandydatów na naszych serwisach co może świadczyć o tym, że zainteresowanie zmianą zatrudnienia rośnie.
Widzieliśmy w okresie pandemii pewne spowolnienie, które szybko się skończyło. Teraz pracownicy chętniej szukają nowych ofert, a pracodawcy szukają nowych pracowników. Inflacja niesie ze sobą wzrost wynagrodzeń. Firmy odpowiadają na to szybciej lub później, czemu towarzyszy zwiększona liczba ogłoszeń, co daje kandydatom szanse na znalezienie lepszej pracy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gratuluję bardzo dobrych wyników za 2021 rok. Czy widzi Pan jeszcze przestrzeń do dalszego ich wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę głębokość rynku polskiego?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Oczywiście! Widzimy przestrzeń do dalszego wzrostu i rozwoju. Grupa Pracuj ze swoimi markami jest liderem polskiego rynku i od wielu lat widzimy następującą zależność: im więcej ogłoszeń, tym więcej osób odwiedzających nasze serwisy, a im więcej kandydatów, tym chętniej pracodawcy chcą umieszczać ogłoszenia w naszych serwisach.
Biorąc pod uwagę wielkość rynku wiemy o tym, że jest jeszcze sporo segmentów, gdzie nasz udział daje nam przestrzeń do dalszego dynamicznego wzrostu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ciekawy pomysł z serwisem the:protocol. Czy jak dotąd jesteście zadowoleni z efektów jego uruchomienia?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Tak. Właśnie minął rok jego działalności. Serwis rozwija się zgodnie z naszymi założeniami – widzimy zainteresowanie zarówno po stronie kandydatów, jak i pracodawców. Początkowo oferty w tym serwisie były oferowane naszym klientom w pakietach z ogłoszeniami umieszczanymi w Pracuj.pl. Obecnie rośnie udział ofert sprzedanych bezpośrednio na the:protocol. Poziom cenowy za projekty rekrutacyjne jest podobny jak w przypadku serwisu Pracuj.pl.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy platforma Worksmile notuje wzrost klientów?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Tak, Worksmile systematycznie w każdym kwartale pozyskuje nowych klientów, dodatkowo rozwija skalę współpracy z dotychczasowymi klientami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób przedłużająca się wojna wpływa na Wasz biznes, szczególnie kwestie rynku Ukraińskiego?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego serwis Robota.ua radził sobie bardzo dobrze, byliśmy zadowoleni zarówno z wyniku osiągniętego w styczniu, jak i w pierwszych trzech tygodniach lutego.
Od strony technicznej i operacyjnej, działalność serwisu nie jest obecnie zagrożona, dzięki sprawnym mechanizmom pracy zdalnej oraz zabezpieczonej infrastrukturze. Priorytetem pozostaje dla nas wciąż bezpieczeństwo naszych pracowników w Ukrainie.

 

Pomimo działań militarnych, pracodawcy publikują płatne ogłoszenia i poszukują pracowników, choć jest ich znacznie mniej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Możemy tylko zapewnić, że uważnie monitorujemy sytuację.
Warto też wskazać, że w pierwszych dniach konfliktu dostosowaliśmy serwis Robota.ua do potrzeb organizacji wolontariatu i pomocy humanitarnej, poprzez możliwość bezpłatnej publikacji ogłoszeń i wyświetlanie ich w odpowiednich kategoriach wyszukiwania. Dzięki temu w Ukrainie łatwiej skoordynować działania osób chcących nieść pomoc i poszukujących wsparcia.

 

Wpływ konfliktu zbrojnego na działalność operacyjną i finansową Grupy jest dziś trudny do oszacowania. Jakiekolwiek decyzje będą podejmowane na bieżąco, po analizie pojawiających się nowych informacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Arek

Jak duży odsetek przychodów stanowił segment Ukrainy w przychodach i czy w tym roku spodziewacie się znaczącego spadku z tego rynku?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Działalność w Ukrainie stanowiła w 2021 r. niespełna 11% skonsolidowanych przychodów i około 2% zysku operacyjnego Grupy Pracuj. Szczegółowo opisujemy to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r.
Trudno szacować jak będzie ostatecznie wyglądać wynik działalności w Ukrainie w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor

Dzień dobry
Czy podttrzymują Państwo politykę dywidendową czyli wypłatę w tym roku pow. 50% zysku netto?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Spółka w prospekcie emisyjnym opublikowała założenia polityki dywidendowej.
Decyzja o wypłacie dywidendy zależy oczywiście od decyzji akcjonariuszy.
Intencją Zarządu jest realizacja założeń zawartych w prospekcie.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Z czego wynika skokowy wzrost przychodów finansowych, które miały niemały wpływ na zeszłoroczny zysk netto?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Na wzrost przychodów finansowych w 2021 r. miało przede wszystkim wpływ przeszacowanie przez Grupę wartości godziwej posiadanych udziałów w spółce Beamery Inc. o 86,2 mln zł. Przeszacowanie udziałów Beamery było zdarzeniem jednorazowym.
W dłuższym okresie nie powinno to być brane pod uwagę w analizie wypracowanych przez Spółkę wyników. Bez uwzględnienia tego one-offa zysk netto Grupy Pracuj w 2021 r. powiększył się o 73,8% r/r.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Co głównie wpłynęło na zwiększenie przychodów ze sprzedaży?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Na wzrost przychodów składają się dwa parametry:
1. Wzrost liczby projektów rekrutacyjnych.
2. Dodatkowo zwiększyliśmy wartość oferowaną naszym klientom (nowe produkty, nowe serwisy), co przełożyło się na wyższe średnie przychody z klienta.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Czy biorąc pod uwagę dobre wyniki i pozycję rynkową, rozważacie rozwój przez M&A? Czy macie jakieś założenia w tym zakresie, jakiego rodzaju podmioty by Was mogły interesować?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Z naszej strony chcemy nadal być liderem cyfrowej rekrutacji w regionie. W DNA Grupy Pracuj jest wpisany stały rozwój i dążenie do samodoskonalenia. Szukamy nowych rozwiązań i opracowujemy kolejne narzędzia mające na celu wsparcie działów HR w ich codziennej pracy – zarówno rekrutacji, jak i innych obszarów związanych z zarządzaniem pracownikami. Chcemy rosnąć w tempie co najmniej dwucyfrowym.
Mamy ogromne doświadczenie, zasoby finansowe oraz jesteśmy otwarci na akwizycje. Nie szukamy ich jednak na siłę – interesują nas jedynie nowoczesne rozwiązania, które wniosą do Grupy wartość dodaną.
Przyglądamy się wszystkim opcjom, które mogą pomóc nam w dalszym rozwoju.

Obrazek użytkownika Anonim
PM

Czy biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji, rozważacie uruchomienie skupu akcji?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Obecnie nie rozważamy skupu akcji własnych, ale nie wykluczamy tego w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr R.

Czy obecnie konkurencja w Polsce słabnie czy rośnie w porównaniu do poprzedniego roku? Jak Pracuj wygląda na tle konkurencji?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Jesteśmy liderem polskiego rynku. Jakość, którą oferujemy klientom jest rzeczą unikalną i pozwala nam zwiększać udział w rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jakich segmentach upatruje Pan największych szans na rozwój spółki? Czy to ma być rozwój bardziej wertykalny, czy horyzontalny?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Chcemy by Grupa Pracuj dostarczała rozwiązań do jeszcze większej grupy klientów, w tym do małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw (rozwój horyzontalny), niemniej jednak aby ten udział zwiększyć rozwijamy specjalistyczne projekty, skierowane do konkretnych grup klientów i kandydatów (rozwój wertykalny).

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr R.

Czy może uaktywnić się jakiś silny konkurent z zagranicy i wejść na rynek w Polsce w najbliższych kilkunastu miesiącach?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

W naszej branży bardzo ważna jest świadomość marki, którą buduje się długofalowo wieloma działaniami. Nasza pozycja rynkowa pozwala nam odpowiednio reagować na potencjalne zmiany na rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
KP

Czy w Grupie Pracuj jest jakiś program motywacyjny dot. akcji? Jeśli tak, to jakie ma parametry? A jeśli nie, to czy rozważacie jego przyjęcie?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Tak, mamy takie programy. Ich szczegóły zostały opisane w prospekcie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego uruchomiliście Państwo Dryg.pl dla fachowców i pracowników fizycznych tylko w jednym województwie i czy się sprawdził tam?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Dryg.pl, uruchomiony w ubiegłym roku, jest platformą skupiającą oferty pracy dla fachowców
i pracowników fizycznych. Odpowiada na potrzeby tych kandydatów i pracodawców – poszukującym pracy umożliwia, m.in. możliwość aplikowania bez CV, z kolei rekruterom automatyczne generowanie opisu oferty czy rekrutację przez czat.
Serwis działa obecnie w województwie pomorskim, które jest bardzo dobrym regionem do testowania tego typu rozwiązań. Mimo konkurencji zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej, Dryg.pl stał się po kilku miesiącach popularnym serwisem pozwalającym pozyskiwać pracowników w segmencie blue collar. Obecnie analizujemy efekty jego kilkumiesięcznego działania.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakich wyników spodziewa się Pan w tym roku?

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Nie publikujemy prognoz.
Wierzymy, że dynamika wzrostu przychodów pozostanie dwucyfrowa

Obrazek użytkownika Grupa Pracuj
Grupa Pracuj

Dziękujemy bardzo za wszystkie pytania.
Zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę dla inwestorów
https://grupapracuj.pl/kontakt_dla_inwestorow

 

Dobrego dnia!
Rafał i Gracjan

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.