Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG: Oprawa SAVA jak i kolejne produkty z tej rodziny opraw będą miały znaczący wpływ na przyszłe przychody Grupy
Obrazek użytkownika Czaty
13 maj 2022, 15:44

„Oprawa SAVA jak i kolejne produkty z tej rodziny opraw będą miały znaczący wpływ na przyszłe przychody Grupy” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG

W piątek 13 maja 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za I kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o realizację projektów oświetleniowych, wypłatę dywidendy oraz dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu udział wzięło 345 osób, a prezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 13 maja 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry,
Witam wszystkich serdecznie na cyklicznym czacie w związku z wynikami kwartalnymi Grupy LUG. Chętnie przedstawię Państwu jak wyglądał I kw. 2022 w naszym wykonaniu i jakie czynniki wpłynęły na wypracowane wyniki. Tradycyjnie mamy 60 minut na rozmowę, podczas których postaram się odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Zapraszam do ich zadawania.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwia

Panie Prezesie jak przebiega produkcja opraw zamówionych przez ZDM Warszawa? Jest to ogromny kontrakt, wyprodukowanie ponad 38 tysięcy wysokiej klasy opraw za kwotę 29,1 mln jest bardzo dużym wyzwaniem. Czy po realizacji kontraktu w ok. 15% (dane dotyczą montażu gotowych opraw) jest Pan w stanie powiedzieć, czy produkcja przebiega zgodnie z szacowanym zyskiem dla firmy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Założenia które przyjęliśmy do kosztów wytworzenia opraw SAVA przeznaczonych do realizacji projektu modernizacji oświetlenia w Warszawie uległy istotnej zmianie w wyniku wzrostu cen surowców podyktowanej zmiana sytuacji makroekonomicznej na świecie. Natomiast podejmujemy działania optymalizacyjne zarówno w zakresie kosztów wytworzenia, procesu dostawy i innych obszarów nie wpływających na finalna jakość produktu oraz jego funkcjonalność. Rezultaty i podsumowanie rentowności będziemy mogli przedstawić po zamknięciu kontraktu.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwia

Panie Prezesie liczba wykwalifikowanych pracowników w przedsiębiorstwie znacznie zmalała, czy jest to efekt
cięcia kosztów ponad wszystko, czy może firma zastąpiła tradycyjnego pracownika, nowymi rozwiązaniami technologicznymi, parkiem maszyn, robotami, które nie wymagają już takiego nakładu pracy rąk ludzkich?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Rzeczywiście, dane o liczbie pracowników GK LUG zatrudnionych na pełen etat, które raportujemy co kwartał są malejące. W I kw. 2022 roku zatrudnialiśmy 473 osoby na pełen etat na podstawie umów o pracę oraz 42 osoby w ramach innych form zatrudnienia, bądź niepełnych etatów. Uwidoczniony na wykresie w raportach kwartalnych spadek zatrudnienia wynika ze zmiany jego struktury. Obecnie część naszych procesów zlecamy do firm podwykonawczych, z którymi współpracujemy długofalowo i którym możemy zaufać w zakresie jakości i efektywności. Dzięki temu uzyskujemy efekt optymalizacji mogąc się jednocześnie skupić wewnętrznie na inwestowaniu w pracowników najwyżej wykwalifikowanych, których pozyskanie i rozwój kompetencyjny wymaga największego czasu i zaangażowania. W efekcie tych działań mamy naprawdę świetny i wartościowy zespół.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarek

Panie Ryszardzie, czy są to tylko plotki krążące w Lubuskiej Strefie Biznesu, czy jest to w jakimś stopniu prawda, że firma LUG szuka nowego inwestora dla Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nowym Kisielinie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nie mam w zwyczaju komentowania plotek, szczególnie gdy podpierają pytanie z tezą. Chciałbym jednak jednoznacznie zdementować, abyśmy poszukiwali inwestora dla Centrum Badawczo – Rozwojowego w Nowym Kisielinie.

Obrazek użytkownika Anonim
Arkadius Antoni

Jak bedzie wygladac dalsza ekspansja na Rynkach DACH w następnych latach , ewentualnie zamysł otwarcia oddziału w Deutschland ?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Decyzje o ekspansji w danym regionie podejmujemy pod wpływem dogłębnych analiz bardzo wielu czynników. Wśród nich są uwarunkowania gospodarcze, klimat dla biznesu, nasze udziały w rynku i perspektywy dynamicznego wzrostu inwestycji. Niemcy są naszym ważnym odbiorcą. Były naszym naturalnym kierunkiem rozwoju gdy po raz pierwszy wychodziliśmy z oprawami oświetleniowymi poza rynek polski. Nasza spółka LUG GmbH działa na tym rynku od 2008 roku. Obecne prognozy wskaźników ekonomicznych dla gospodarki niemieckiej nie są sprzyjające, jednakże czynniki takie jak łatwa logistyka, stosunkowo niskie koszty transportu czy nasza obecność i wiele doświadczeń z funkcjonowania na tym rynku są obiecujące. Nie przedstawię teraz Państwu gotowego planu, ale zapewniam, że współpraca z naszymi niemieckimi klientami jest dla nas bardzo ważna.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry
czy oprawa SAVA zaprojektowana dla Warszawy jest też wykorzystywana w innych projektach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Oprawa SAVA wyprzedza swoją konstrukcją, parametrami technicznymi i designem wiele produktów znajdujących się obecnie na rynku oświetlenia drogowego. Dlatego też budzi szerokie zainteresowanie wielu miast w Polsce i poza granicami kraju. Rozmawiamy na temat szeregu projektów w których potencjalnie produkt ten może znaleźć zastosowanie i patrząc długoterminowo sądzę, że oprawa SAVA jak i kolejne produkty z tej rodziny opraw będą miały znaczący wpływ na przyszłe przychody Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy po znacznym wzroście nakładów inwestycyjnych w 2021 r. możemy spodziewać się ich spadku w tym roku co przełożyć się może pozytywnie na zysk netto?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że poziom nakładów inwestycyjnych nie przekłada się wprost na wynik finansowy spółki. Natomiast jest wykazywany jako wzrost jej aktywów. Z drugiej jednak strony koszty obsługi inwestycji rzeczywiście ujmowane są w rachunku zysku na poziomie kosztów finansowych i w tym zakresie odnosząc się do zadanego pytania oraz zakończonej na początku 2022 roku rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nowym Kisielinie nie przewidujemy tak znaczących nakładów w roku bieżącym.

Obrazek użytkownika Anonim
Mick

Inflacja wg. różnych analityków będzie dwucyfrowa w Polsce, ale rośnie też w całej strefie Euro, do tego rosną koszty komponentów, transportu czy podwyżki cen wprowadzone w tym roku przez LUG zrekompensują te różnice?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wg. dzisiejszych odczytów inflacja jest dziś jest w Polsce na poziomie 12,4%. Z wysoką inflacją walczą tez nasi sąsiedzi - Niemcy w kwietniu odnotowali inflację na poziomie 7,4 proc., najwyższą od 40 lat. Podobnie Czesi czy Węgrzy. Na rosnące koszty ma jednak wpływ nie tylko wzrost cen surowców energetycznych, ale przede wszystkim długofalowe skutki pandemii takie jak ograniczona dostępność surowców i komponentów, w szczególności półprzewodników. Do tego dochodzi dynamiczny wzrost cen usług transportowych. W celach strategicznych mamy ustalony cel marży na poziome 40%. Wciąż oscylujemy wokół tego wskaźnika. Jednak przy tak dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy wprowadzone podwyżki cen naszych produktów będą wystarczające i ostatnie w tym roku. Na bieżąco analizujemy rynek i wzrost kosztów produkcji. Jeśli będzie taka potrzeba, to z odpowiednim wyprzedzeniem wprowadzimy nowe stawki.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

LUG notuje istotny wzrost przychodów - erozji ulega jednak marża. Czy przeprowadzone podwyżki cen produktów LUG pozwolą na ponowne osiągnięcie 40% marży brutto w perspektywie najbliższych kwartałów?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak wspomniałem przed momentem naszym nadrzędnym celem jest realizacja marży na poziomie przynajmniej 40%. Jak Państwo wiecie aktualne warunki makroekonomiczne oraz dynamiczne zmiany cen surowców powodują, że również my musimy aktualizować nasze ceny bardzo dynamicznie, ale z drugiej stron należy mieć na względzie by robić z na tyle dużym wyczuciem by nie przekroczyć poziomu akceptacji naszych odbiorców. W nadchodzących kwartałach należy spodziewać się fluktuacyjnych cen, ale dokładamy wszelkich starań by zbliżyć się do poziomu 40%.

Obrazek użytkownika Anonim
Anna

Czy w związku z wciąż rosnącymi kosztami energii elektrycznej zauważacie Państwo wzrost zapytań i zamówień?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Obecny portfel zamówień pozwala oczekiwać stabilnych wyników w kolejnych okresach. Inteligentne oświeltenie LED to oszczędność energii nawet do 75% w stosunku do konwencjonalnych źródeł światła. Pozytywnie na rozwój branży oświetleniowej i potencjalny wzrost zamówień oddziałują regulacje prawne związane z ograniczeniem negatywnego odziaływania na środowisko oraz w obszarze zwiększania efektywności energetycznej budynków i obiektów infrastrukturalnych. Na drugiej szali są jednak rosnące ceny materiałów budowlanych, wzrost inflacji i braki wśród pracowników w firmach wykonawczych, co mocno oddziałuje na branżę budowalną. To powoduje, że część inwestorów wstrzymuje się od rozpoczęcia nowych projektów. Pierwsze prognozy wskazują na możliwy powrót ujemnego tempa wzrostu w tym sektorze, które może utrzymać się przynajmniej do końca roku. W dłuższej perspektywie czasowej, można oczekiwać, że szczególnie nowe inwestycje przemysłowe oparte będą na inteligentnych systemach oświetleniowych. Spodziewam się także zwiększonej aktywności JST, w związku z poszukiwaniem energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które ograniczają szybujące koszty energii elektrycznej – a to powinno zaowocować zwiększoną liczą zapytań i zamówień szczególnie w segmencie oświetlenia infrastrukturalnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Mick

Odnosząc się do korekty za IV kw. – proszę wyjaśnić z czego wynika przesunięcie prac rozwojowych w BIOT na wartości niematerialne?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Zmiana prezentacji aktywowanych prac rozwojowych nad oprogramowaniem do zarządzania oświetleniem w ramach spółki BIOT – przesunięcie z pozycji produkcja w toku na pozycję wartości niematerialne - zmiana wynikową opracowania wspólnie z biegłym rewidentem nowej polityki prezentacji w tym zakresie, co było możliwe dzięki zakończeniu pewnego etapu prac nad systemem Urban.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Korekta raportu za Q4 wskazuje, że oprogramowanie przygotowane przez BIOT osiągnęło fazę dojrzałości. Czy może Pan przybliżyć funkcjonalności które zostały zrealizowane? Jaki jest przychód ze sprzedaży licencji (jak wygląda model sprzedaży)?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Szeroki opis funkcjonalności rozwiązań BIOT jak również opis modelu sprzedaży znajdzie Pan jak i Państwo na stronie biotcloud.com. Zachęcam do zapoznania się z materiałami.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Jak i czy wojna na Ukrainie wpływa na Państwa ciągłość dostaw?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pandemia w pewnym sensie przygotowała nas na problemy z łańcuchem dostaw. Mając na względzie nieprzewidywalną sytuację, w tym okresowe lockdowny, już wcześniej zdywersyfikowaliśmy część katalogu naszych dostawców i zbudowaliśmy magazyn zapasów, który pozwala nam radzić sobie w trudnych momentach. Oczywiście gdy podaż komponentów na rynku maleje, to nie wszystkie zamówienia klientów mogą być zrealizowane w pożądanym terminie, nad czym ubolewamy. Podsumowując wojna w Ukrainie może okresowo zachwiać ciągłością tranzytu i mogą pojawić się zaburzenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw komponentów z kierunków wschodnich. Wśród głównych trendów w sektorze transportu można także zidentyfikować różne ryzyka m.in. odpływ kierowców pochodzenia ukraińskiego, a także dynamiczne wzrosty kosztów paliw.

Obrazek użytkownika Anonim
Marco

Czy planują Państwo wypłacić dywidendę? Ostatnia dywidenda wypłacona była w 2019 roku i dotyczyła zysku z 2018 roku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wielokrotnie podkreślałem, że długookresowo celem spółki LUG jest wypłacanie dywidendy. Dziś jeszcze jako Zarząd nie podjęliśmy ostatecznej decyzji jaka będzie nasza rekomendacja związana z wypłatą dywidendy za 2021 rok. Z pewnością będziemy kierować się potrzebami organizacji i koniecznością zapewnienia jej maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

Witam, gratuluję bardzo dobrych przychodów. Chciałbym jednak zapytać czy macie Państwo jakiś pomysł jak radzić sobie z rosnącymi kosztami działalności i problemami z dostawami związanymi z wojną czy pandemią?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wzrosty kosztów są nieuniknione, ale od początku pandemii wprowadziliśmy szereg działań, by zmitygować ich wpływ na działalność Grupy. We wzroście kosztów, chociażby energii elektrycznej, upatrujemy szansy na zwiększenie zapotrzebowania energooszczędnych produktów takich jak oprawy LUG. To samo dotyczy wyzwań będących następstwem zachwianego łańcucha dostaw. Już w minionych 2 latach podjęliśmy środki zaradcze – zduplikowaliśmy strategicznych dostawców, zwiększyliśmy poziom zapasów, wdrożyliśmy procesy wewnętrzne związane z cykliczną aktualizacją złożonych ofert. Sprowadzamy nasze komponenty zdywersyfikowanymi środkami transportu aby zneutralizować ryzyka zakłóceń w tranzytach kolejowych czy też lockdowny chińskich miast portowych. Zarządzamy ryzykiem wielotorowo, ale należy mieć świadomość, że funkcjonujemy w bardzo turbulentnych czasach i nie wszystko można przewidzieć.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Zważywszy na ceny energii elektrycznej powinien nastąpić prawdziwy boom na wymianę oświetlenia na elektro-oszczędne. Czy od strony dostępności komponentów spółka ma zapewnioną możliwość realizacji istotnego wzrostu produkcji w Q2 i kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Patrząc na porfel naszych zamówień w II kwartale jest on ograniczony dostępnością komponentów. Wartości składanych zamówień znacząco przekraczają możliwości ich realizacji w okresie krótkoterminowym. Komponenty szczególnie elektroniczne, które montuje się w naszych produktach w II kwartale były zabezpieczane ponad rok temu. Należy podkreślić, że nasza współpraca z dużymi, światowymi dostawcami daje pewne możliwości zwiększenia dostępności i tylko w takim ograniczonym zakresie jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję. W okresach poprzednich zakładaliśmy znaczący wzrost zapasów magazynowych, co widać w wartościach bilansowych jednakże poziomy te i tak nie dają większych możliwości niż zakładane pierwotnie cele produkcyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

Czy kurs walut miały wpływ na kwartalne wyniki Grupy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W ostatnim okresie działania wojenne przełożyły się istotnie na wartość złotego względem kluczowych walut. Na przestrzeni I kwartału rzeczywiście odnotowaliśmy wzmożony wpływ zmian kursowych na wynik spółki, w szczególności w zakresie zmian względem dolara, który jest drugą najważniejszą waluta zakupową. W przypadku tej waluty negatywny wpływ wynikał ze skokowej zmiany kursu w pierwszych dniach konfliktu w Ukrainie. Mimo, że podejmujemy działania w zakresie zabezpieczania kursu, poziomy który pojawiły się na rynku przekroczyły zabezpieczone w kontraktach progi. Aktualnie w naszych wewnętrznych zasadach bierzemy również pod uwagę skoki, które miały miejsce w ostatnim czasie. Ponadto rosnąca sprzedaż eksportowa w obszarze euro częściowo równoważy nasze straty na pozycjach dolarowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Anna

Dlaczego mimo świetnych przychodów i dobrego poziomu marży LUG nie jest w stanie osiągnąć zadowalającego poziomu zysku netto?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nasz pomysł na poprawę zysku netto skupia się wokół pracy na poprawie wyników. Nie sprzyja nam otoczenie, które z jednej strony skłania nas do zwiększania zapasów w celu mitygowania ryzyk związanych z ich dostępnością, z drugiej strony rosnące stopy procentowe, wysoka inflacja i zmienność kursu walut podwyższają koszty finansowe naszego funkcjonowania. Kluczowe jest dla nas rotowanie zapasów, utrzymanie łańcucha dostaw, obrona marży i terminowa realizacja dynamicznie rosnącego portfela zamówień – ten zestaw elementów zapewni nam bezpieczeństwo i przełoży się również na poprawę na poziomie zysku netto.

Obrazek użytkownika Anonim
Marco

Jakie zagrożenia stoją przed grupą w obecnej sytuacji makroekonomicznej, rynkowej?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pierwszym wyzwaniem jest oszacowanie ryzyk i ocena dynamicznie zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej. Myślę, że do końca roku będziemy funkcjonowali w warunkach niższego wzrostu gospodarczego, wyższej inflacji, rosnących stóp procentowych. To z kolei może przełożyć się na spadek poziomu inwestycji czy dużą zmienność kursów walut. Ponadto nadal odczuwalne są długofalowe efekty pandemii przejawiające się w zaburzeniach globalnych łańcuchów dostaw, ograniczonej dostępności komponentów i dynamicznie rosnących cenach surowców czy transportu, które wzmacniane są przez konflikt zbrojny w Ukrainie. Bardzo potrzebnym impulsem dla gospodarki i wyzwalaczem inwestycji byłoby zakończenie wojny i rozpoczęcie procesu odbudowy zniszczeń wojennych. Tego obecnie najbardziej życzymy naszym Sąsiadom i europejskiej gospodarce.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję Państwu za liczne pytania. Mam nadzieję, że wyczerpująco na nie odpowiedziałem. Już dziś zapraszam na kolejny czat podsumowujący nasze wyniki za II kwartał. Życzę udanego weekendu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.