Relacja czatu z prezesem zarządu PJP Makrum: Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające pozyskać kolejne projekty z realizacją na ten rok

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Czaty
23 maj 2022, 14:43

„Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające pozyskać kolejne projekty z realizacją na ten rok” - relacja czatu z prezesem zarządu PJP Makrum

W poniedziałek 23 maja 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu PJP Makrum, Piotrem Szczeblewskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o realizowane projekty, sektor budownictwa przemysłowego oraz systemy parkingowe.

W spotkaniu udział wzięło 250 osób, a prezes zarządu odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu PJP Makrum, Piotrem Szczeblewskim. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 23 maja 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Dzień dobry, witamy na czacie PJP Makrum S.A. i zapraszamy do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Anonim
GrupaAzoty

"PJP Makrum otrzymał od spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" wezwanie do zapłaty łącznie ok. 23 mln zł tytułem m.in. kary wynikającej z umowy oraz odszkodowania".
Od czasu publikacji tego komunikatu, można zauważyć duży spadek cen akcji. Jako inwestor chciałbym zapytać o więcej szczegółów, czy postępowanie nadal trwa, jaki zapowiada się jego finał.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Jak napisaliśmy w komunikacie z dnia 30.12.2021, zarządowi spółki nie są znane wszystkie podstawy roszczenia zamawiającego. Niemniej mając na uwadze fakt, że wezwanie do zapłaty dotyczy roszczenia gwarancyjnego zmawiającego związanego z przedmiotem w/w umowy, które zostało przez spółkę odrzucone w całości, zdaniem spółki wezwanie do zapłaty zamawiającego jest bezzasadne.

Obrazek użytkownika Anonim
WyspiańskiD

W raporcie pojawiła się informacja, że realizowane kontrakty budowlane gwarantują przychód rzędu +/-200mln. Czy jest to mur, czy/ o ile można go przebić? Czy wbrew otoczeniu gospodarczemu w budownictwie przemysłowym będzie trwać dobra koniunktura?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Pozyskane projektu budowlane gwarantują przychód w tym roku powyżej 200 mln. Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające pozyskać kolejne projekty z realizacją na ten rok. Potencjał firmy jest wyższy. Spółka dostosowuje się do koniunktury na rynku zamówień. Projprzem Budownictwo jest mniej aktywna w branży budownictwa mieszkaniowego, głównym celem jest budownictwo przemysłowe, gdzie w dalszym ciągu widzimy możliwość pozyskiwania projektów logistycznych, hal fabrycznych, infrastruktury, itp.

Obrazek użytkownika Anonim
fundamentalny

Jak zarząd zapatruje się na perspektywy w sektorze budownictwa przemysłowego w roku 2023? Czy zauważalne jest jakieś spowolnienie?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Odpowiedź na pytanie analogicznie jak w pytaniu wyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
WyspiańskiD

Jaki jest Pana komentarz na to co ostatnio się zadziało z kursem? Co wg Pana jest tego powodem? P.S.Życzę odbicia po tak dobrych wynikach:)

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Obecny kurs nie odpowiada wartości firmy. Jest on związany z obecną, światową koniunkturą. W oczach Zarządu jest mocno niedoszacowany liczymy, że poprawi się to po opublikowanych wynikach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z czego Pana zdaniem wynika tak niska historycznie wycena spółki?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Odp jak wyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

Czy przewidziana jest zmiana w systemie płacowym dla pracowników przemysłowych?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Spółka bieżąco analizuje sytuację na rynku pracy oraz dostosowuje warunki zatrudnienia do obecnej koniunktury. Spółka prowadzi ten proces na bieżąco.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Kiedy spółka może powrócić do wyników na poziomie zysku operacyjnego z czasów przed pandemią (2019 r.)?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Stabilna sytuacja na rynku sprzyja osiąganiu wyższych marż, dlatego mamy nadzieję, że sytuacja związana z wojną w Ukrainie, w krótkim czasie zakończy się lub się ustabilizuje.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz długoterminowy

Dzień dobry , przesyłam pytania do zarządu PJP Makrum ;
1. Segment przeładunków ;
Czy w oparciu o dynamikę sprzedaży w 1 kwartale 2022 i podane informacje o wysokiej dynamice sprzedaży w kolejnych miesiącach 2022 r (info podane w vodcaście grupy GKI - PJP Makrum 20.05.2022r ) , oraz uwzględniając aktualna sytuację rynkowa i popyt zgłaszany przez kontrahentów , zarząd przewiduje w segmencie przeładunków , że dynamika sprzedaży w w całym 2022 r , może być nawet wyższa niż w 1 kwartale 2022 r - i jakiego poziomu dynamiki sprzedaży w tym segmencie możemy oczekiwać w 2022 r ?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Od roku 2021 rozpatrujemy systemy przeładunkowe w segmencie produkcji przemysłowej.
Na dynamikę sprzedaży w pierwszym kwartale miała wpływ ilość pozyskanych zamówień w roku 2021 z realizacją na rok 2022, dodatkowo w tych okresach mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen naszych produktów. Przewidujemy stabilizację tego procesu w kolejnych okresach. Ilość pozyskanych zamówień na 2 i 3 kwartał jest wystarczająca. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania zamówień na 4 kwartał 2022 i początek 2023.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz długoterminowy

2.Czy i kiedy w 2022 r w segmencie przeładunków ( szerzej w segmencie przemysłowym) nastąpi poprawa rentowności sprzedaży ( % - procentowa ) i uzyskiwanych wyników ( tj.zysk brutto i zwłaszcza operacyjne - tj. po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnych ) przynajmniej do takiego poziomu procentowego jak z roku 2021 , tak żeby wyniki operacyjne w tym segmencie rosły przynajmniej w takim samym tempie / tj. proporcjonalnym / do wzrostu przychodów ze sprzedaży ?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Spadek rentowności tego segmentu wiązał się z bardzo dużą podwyżką cen stali (wcześniej nieodnotowywaną) oraz innych materiałów i komponentów, przerwanych łańcuchów dostaw. Priorytetem było zachowanie ciągłości produkcji. Od listopada odnotowywaliśmy stabilizację – poprawę rentowności, którą przerwała wojna Rosji w Ukrainie – ponowny wzrost cen materiałów podstawowych i komponentów. Mamy nadzieję, że sytuacja ta w krótkim okresie się ustabilizuje, co będzie wiązało się z poprawą rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz długoterminowy

3. Segment budownictwa przemyslowego ;
Jak zarząd widzi i ocenia sytuację rynkowa i tendencje jesli chodzi o poziom i dynamikę sprzedazy segmentu budownictwa przemysłowego w 2022 r i zwłaszcza w perspektywie 2023 r ? Czy możemy oczekiwać w 2023 r ,że nie będzie to kolejny, cykliczny - (18 miesieczny "dołek") i przynajmniej ustabilizowania poziomu przychodów na poziomie nie niższym niż szacowany w 2022 r - tj ok 220 - 250 mln i rentowności operacyjnej tego segmentu w 2022r i w 2023 r na poziomie ok 3 - 3,5 % ?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Zarząd również zauważa cykliczność w sprzedaży segmentu budownictwa. Rok 2022 oceniamy dobrze. Obecnie trwa proces pozyskiwania budów na przyszły rok, który potrwa co najmniej do końca roku. Pod koniec roku 2022 będziemy mogli bardziej precyzyjnie wypowiedzieć się na temat posiadanego portfela zamówień na rok 2023.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jakie są plany rozwoju na najbliższe kwartały?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Spółka chce rozwijać obszary już istniejące, w związku z tym będziemy dążyć do optymalizacji rozwoju i poprawy marżowości w tych obszarach.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy zarząd publikuje prognozy albo chociaż informacje o spodziewanym utrzymianiu/wzroście/spadku parametrów finansowych i wskaźników?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Działając zgodnie z polityką firmy, zarząd nie publikuje prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

Czy w grupie przemysłowej PJP Makrum przewidziane są jakieś działania mające na celu zmianę jak dla mnie starego systemu przydzielania pensji pracownikom przemysłowym? A co za tym idzie Czy przewidziane są podwyżki płac w tym sektorze?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Odpowiedź na analogiczne pytanie powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia perspektywy spółki na lata 2022-2023, biorąc pod uwagę prognozowane spowolnienie gospodarcze w Polsce i na świecie?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Rok 2023 będzie dla nas wyzwaniem. Obecnie pozyskujemy zamówienia i projekty na rok 2023. Ilość zapytań dotyczących tego okresu świadczy, że zapotrzebowanie klientów na nasze produkty cały czas jest wysokie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Który segment biznesu ma Pana zdaniem obecnie największy potencjał wzrostu?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Największy procentowo potencjał widzimy w części segmentu produkcji przemysłowej, która związana jest z wyposażeniem magazynów. W linii przeładunków i parkingów, zmodernizowany zakład pozwala myśleć o stabilnym wzroście sprzedaży. Więcej na ten temat powiedziałem w vodcaście wynikowym: https://www.youtube.com/watch?v=aXKFarfSgG4

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W całym segmencie ecommerce widać spowolnienie w ciągu ostatniego roku. Czy to odbija się jakoś na dynamice jeśli chodzi o budowę magazynów, a co za tym idzie na zamówienia jeśli chodzi o segment przeładunkowy PJP?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

W I kwartale 2022 odnotowaliśmy bardzo znaczące zwiększenie wpływu zamówień na systemy przeładunkowe. Sytuacja zmieniła się od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, jej konsekwencją była niepewność i spadek ilości zamówień. Obecnie, po upływie 3 miesięcy, sytuacja zaczyna wracać do poziomu roku 2021.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy rozważacie skup akcji albo wezwanie w związku z taką wyceną?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Zarząd nie ma planów związanych ze skupem.

Obrazek użytkownika grzegorzek
grzegorzek

Czy spółka nie zamierza nabywać akcji własnych po tak zaniżonym kursie?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Zarząd nie ma planów związanych ze skupem.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji, Pan lub inne osoby z zarządu albo GK Immobile myślicie o zakupie akcji z rynku?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie. W mojej ocenie cena na dziś wydaje się niedoszacowana, ale każdy powinien postarać się samodzielnie wycenić wartość spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Z

Czy mozna oczekiwać poprawy rentowności operacyjnej w segmencie przeładunków przynajmniej do poziomu % z roku 2021 , tak zeby wynik operacyjny segmentu rósł przynajmniej proporcjonalnie do wzrostu przychodów w tym segmencie ?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Odpowiedź na analogiczne pytanie została udzielona wyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

Jak Pan Prezes ocenia perspektywy sprzedaży systemów parkingowych MODULO w tym roku?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Oceniamy, że ilość sprzedanych systemów parkingowych w 2022 roku będzie wyższa niż w roku 2021.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak przebiega rozwój systemów parkingowych Modulo? Kiedyś były plany debiutu na giełdzie, czy to wciąż możliwe?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Systemy parkingowe z punktu widzenia technicznego zostały dopracowane i zoptymalizowane. Modulo posiada bogatą paletę rozwiązań parkingowych dla deweloperów i klientów indywidualnych. Modulo będzie rozwijało się w ramach Grupy PJP Makrum, pozostając częścią spółki Promstahl Sp. z o.o.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak duży wpływ na spółkę miał wzrost cen energii elektrycznej? Jaki może mieć wpływ w przyszłości?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Energia elektryczna jest istotna, jednak jej udział w naszych kosztach nie jest tak znaczący, ponieważ w produkcji wykorzystujemy technologie mniej energochłonne. W konsekwencji nasza spółka nie jest w dużym stopniu wrażliwa na zmiany cen energii (poniżej 2% kosztów wytworzenia).

Obrazek użytkownika Anonim
Z

Jaka dynamika sprzedaży w segmencie przeładunków , jest możliwa do osiągnięcia w calym 2022 r ?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Planowane jest osiągnięcie lepszej dynamiki sprzedaży w roku 2022. Istotnym jest pozyskanie zamówień na ostatni kwartał tego roku. Zapewnienie portfela zamówień pozwoliłoby na uzyskanie lepszych marż. Potwierdzenie to uzyskamy na koniec trzeciego kwartału.

Obrazek użytkownika Anonim
KR

Co z dywidendą z PJP za 2021 rok? Jak wygląda ta kwestia?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy za rok 2021, ale ostateczna decyzja pozostaje do podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

1. Jak Pan ocenia ogólny poziom zadłużenia spółki? Jaka jest jego struktura

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

W celu zapoznania się ze strukturą zadłużenia, zapraszam do lektury SSF i JSF za rok 2021 i I kwartał 2022. Poziom zadłużenia nie budzi niepokoju zarządu, jednakże dostrzegamy wzrost obciążeń z uwagi na rosnące stopy %.

Obrazek użytkownika Anonim
grot

Jakie jest zainteresowanie powierzchnią ( czy to są małe czy duże powierzchnie)

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Proszę o sprecyzowanie pytania

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

2. Jak duży wpływ na koszty finansowe ma wzrost stóp procentowych o 1 pp?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Zgodnie z informacją znajdującą się na 80 stronie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r., jest to 111 tysięcy zł w skali roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak duży udział w przychodach spółki miały konktrakty na rynek rosyjski, białoruski, czy ukraiński? O ile to może spaść w aktualnym kwartale?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Udział w przychodach był marginalny/ niezauważalny. Nie wpłynie to na wyniki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

3. Czy rozważacie oddłużanie spółki, przy takim poziomie stóp?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Zarząd na bieżąco monitoruje poziom zadłużenia. Jego wzrost lub spadek będzie związany z potrzebami rozwojowymi spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ostatnio pojawia się coraz więcej zapowiedzi o zwiększeniu wydobycia węgla, zarówno w Polsce i na świecie. Czy w segmencie maszyn macie jeszcze na to moce przerobowe, czy możecie na tym trendzie jakoś skorzystać w najblizszych latach?

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Makrum nie specjalizowało się w maszynach do przerobu węgla kamiennego, koncentrowaliśmy się na innych surowcach, ale mamy nadzieję, że ogólnie pobudzi to zapotrzebowanie całej branży na maszyny Makrum w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
grot

Jakie jest zainteresowanie powierzchnią ( czy to są małe czy duże powierzchnie) mam na myśli zainteresowanie dużych podmiotów Polskich czy zagranicznych lub są to średnie firmy ( średnia kapitalizacja) ze względu na sytuację za wschodnia granicą.

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Jeżeli pytanie dotyczy powierzchni magazynowych, to spodziewamy się w przyszłości większego zainteresowania tego rodzaju budynkami we wschodniej części Polski, ale należy pamiętać, że od momentu podjęcia pewnych decyzji inwestycyjnych, do uzyskania pozwoleń na budowę i realizacji, może minąć nawet kilka lat.

Obrazek użytkownika Piotr Szczeblewski
Piotr Szczeblewski

Bardzo dziękujemy za udział w czacie i liczne pytania.

 

Zapraszamy także do obejrzenia omówienia wyników 1Q2022: https://www.youtube.com/watch?v=aXKFarfSgG4 oraz śledzenia kanału Youtube Grupy Kapitałowej IMMOBILE ( https://www.youtube.com/c/GrupaKapita%C5%82owaIMMOBILESA ), na której regularnie pojawiają się także materiały dotyczące Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.