Relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG: Uczestniczymy w wielu postępowaniach przetargowych i mamy na koncie realizację wielu projektów w Polsce i na świecie
Obrazek użytkownika Czaty
12 sie 2022, 11:11

„Uczestniczymy w wielu postępowaniach przetargowych i mamy na koncie realizację wielu projektów w Polsce i na świecie” - relacja czatu z prezesem zarządu Grupy LUG

W czwartek 11 sierpnia 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem Grupy LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za II kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o realizację projektów oświetleniowych, konflikt na linii Chiny-Tajwan oraz dalsze plany rozwoju.

W spotkaniu udział wzięło 300 osób. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za II kwartał 2022 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 11 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry,
Witam wszystkich serdecznie na czacie poświęconym wynikom drugiego kwartału w wykonaniu Grupy LUG. Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania i opowiem o kulisach naszej pracy. Mamy 60 minut na rozmowę zatem zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Pana zdaniem jesteśmy już na końcu cyklu wzrostu kosztów produkcji i teraz sytuacja się ustabilizuje? Pytam ogólnie, ale o i sytuację samego LUGu?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Od około 3 miesięcy obserwujemy spadek cen metali przemysłowych. Ustabilizowały się także koszty transportów. Jednak elementy te nie stanowią o całkowitym koszcie produkcji. Kluczową rolę odgrywają komponenty elektroniczne, a także koszty bezpośrednio produkcyjne związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i kosztami pracy. Obecnie należy realnie ocenić, że ceny i dostępność komponentów elektronicznych, w które świat w dużej mierze zaopatruje się na Tajwanie, znajdują się pod wpływem ryzyka związanego z potencjalnym atakiem Chin na Tajwan czy też blokady surowcowej Chin wobec Tajwanu. Poza uzależnieniem Europy od elektroniki, wszyscy zdajemy sobie sprawę z widma kryzysu energetycznego. Nikt nie jest w stanie jednoznacznie wskazać kiedy i na jakim poziomie zatrzymają się ceny energii elektrycznej i gazu. W obliczu tych argumentów, jest za wcześnie by móc ogłosić stabilizację kosztów produkcji. Oczywiście prowadzimy negocjacje z dostawcami komponentów surowcowych i dywersyfikujemy dostawców elektroniki, a także aktualizujemy nasza politykę handlową, jednakże ryzyk płynących z otoczenia wciąż jest wiele.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy trwający kryzys energetyczny, wzrost kosztów energii elektrycznej w jakiś widoczny sposób zwiększył zainteresowanie ofertą LUG w ostatnich miesiącach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Zainteresowanie wymianą publicznego oświetlenia konwencjonalnego na LEDowe obserwujemy już od kilku lat. Uczestniczymy w wielu postępowaniach przetargowych i mamy na koncie realizację wielu projektów w Polsce i na świecie. Dynamiczne wzrosty cen energii, widmo ograniczonej podaży energii w przyszłości, a także bardzo silny trend ograniczania emisji CO2 stały się dodatkowymi argumentami uzasadniającymi zainteresowanie miast i gmin tematem modernizacji. Dodatkowo projekty wspiera możliwość pozyskania przez JST finansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W ostatnim półroczu postępowań przetargowych było naprawdę sporo, a obecnie tylko w Polsce realizujemy kilka takich projektów. Proszę pamiętać, że tego typu realizacje mają wielomiesięcznym horyzont realizacji, dlatego ich komercjalizacja jest odsunięta w czasie, a przychody są widoczne po całkowitym zakończeniu inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jest szansa na kolejne kontrakty podobne do tego w Warszawie?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Kontrakty na modernizację oświetlenia, podobne do tego w Warszawie, realizujemy nieustannie w Polsce, jak i na świecie. W II kwartale br. podpisaliśmy chociażby duży kontrakt w Bogatyni opiewający na kwotę 9,4 mln zł. Wymiana oświetlenia i odnowienie infrastruktury w gminie zapewni jej oszczędności na poziomie 2 mln zł rocznie oraz ogromną redukcję emisji CO2. W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy także projekty na Litwie czy w Izraelu. Wymiana oświetlenia w Warszawie jest spektakularna ze względu na swoją skalę i prestiż – mówimy o stolicy kraju i największym mieście w Polsce. Takich projektów nie ma wiele, lecz zapewniam, że będziemy startować we wszystkich największych postępowaniach przetargowych w Polsce i na świecie, a ich realizacja jest naszym celem strategicznym.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak ocenia Pan postępy ekspansji zagranicznej LUG w tym półroczu. Chyba sytuacja nie jest najlepsza?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak wskazywaliśmy w naszym raporcie kwartalnym, sprzedaż eksportową utrzymaliśmy na poziomie 60,5% tak więc trend udziału sprzedaży poza granicami Polski jest utrzymywany na zakładanych parametrach. Prowadzimy szereg rozmów na temat projektów architektonicznych i infrastrukturalnych daleko poza granicami Polski i jestem głęboko przekonany, że efekty tych działań wkrótce znajdą odzwierciedlenie w naszych wynikach. Oceniam, wbrew temu co Pan pisze, że sytuacja w tym zakresie jest bardzo dobra.

Obrazek użytkownika Anonim
BB

Jaki wpływ na działalność spółki może mieć ryzyko na linii Chiny - Tajwan?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Konflikt na linii Chiny – Tajwan w coraz większym stopniu wpływa na potencjalne zagrożenie w łańcuchu dostaw elektroniki. W coraz większym stopniu bierzemy pod uwagę potencjalny konflikt w tym obszarze i konsekwencje jakie mogą wiązać się z potencjalnymi wydarzeniami. Tak jak jeszcze kilka miesięcy temu, w wyniku konfliktu na Ukrainie i problemów w łańcuchach dostaw, zwiększyliśmy stany magazynowe w zakresie stali, aluminium i innych komponentów pochodnych, tak obecnie pracujemy nad zabezpieczeniem naszej sytuacji w zakresie komponentów elektronicznych. Wiąże się to z większym zaangażowaniem naszego kapitału i zwiększeniem zapasów magazynowych. To z kolei rodzi wyższe koszty finansowe, które wpływają na obniżenie rentowności r/r. Wszystko to jednak robimy w celu zabezpieczenia realizacji przyszłych zamówień i aktualnych kontraktów długoterminowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Jaki wpływ na koszty ma wysoki poziom stóp procentowych?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Biorąc pod uwagę fakt, że część naszych zobowiązań kredytowych zaciągnięta jest w złotówkach odczuwamy wpływ rosnących stóp procentowych na koszty finansowe. Staramy się zapobiegać tej sytuacji optymalizując naszą strukturę finansowania. Efekty tych działań mogą być widoczne w kolejnych okresach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, jaki spółka ma udział przychodów z zagranicy i czy on będzie rósł?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W II kwartale 2022 przychody z eksportu osiągnęły poziom 60,5%. W ujęciu wartościowym wzrosły r/r o 25,3% a w stosunku do poprzedniego kwartału o 4,8%. Pokazuje to, że nasze cele w zakresie zwiększania eksportu są nadal aktualne i konsekwentnie realizowane.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Pan ocenia aktualną i przyszłą koniunkturę w budownictwie? Jak duży udział przychodów spółki od niech zależy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Mimo, iż wiele aktualnie mówi się na temat koniunktury w budownictwie mieszkaniowym to z punktu widzenia przychodów spółki stanowi to marginalny udział w strukturze produktowej. To na co dzisiaj należy przede wszystkim zwracać uwagę, to koniunktury w przemyśle, w której istotnie dynamika spadła, choć i tutaj modernizacje są i będą dla nas interesującym segmentem. Dalszych wzrostów spodziewamy się w segmencie oświetlenia ulicznego, rosnące ceny energii sprzyjają poszukiwaniu oszczędności w miastach. Nasz niedawny warszawski sukces jest idealną referencją motywującą również inne miasta do poszukiwania dodatkowych środków poprzez inwestycje w oświetlenie i oszczędności energetyczne.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Kiedy będą Państwo gotowi do przedstawienia strategii rozwoju spółki na najbliższe lata?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pierwotne założenia dotyczące strategii rozwoju GK LUG S.A. które zamierzaliśmy ogłosić w II kwartale br., w konsekwencji wydarzeń w Europie i na Świecie uległy korekcie i spowodowały wydłużenie przygotowania tej publikacji. Jesteśmy przededniu zamknięcia tego pracowania i strategię na kolejne lata z pewnością ogłosimy w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Czy obserwujecie Państwo pozytywną stronę kryzysu energetycznego tj. istotny wzrost zainteresowania wymianą oświetlenia na energooszczędne?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wcześniej już odpowiadałem na podobne pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Miky

W II kw. zwiększyli Państwo udziały w spółce Escolight, czy ta transakcja ma związek z nową strategią Grupy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nasza strategia w zakresie projektów ESCO jest znana od dawna – chcemy realizować projekty w tym modelu i w tym celu powstała spółka ESCO Light. Ponadto ESCO Light realizuje nie tylko przedsięwzięcia w modelu ESCO, ale także z szeroko pojętym finansowaniem. Chciałbym aby w przyszłości na naszym koncie było więcej realizacji w tej formule. Gdy nadarzyła się okazja by zwiększyć nasze udziały – decyzja była oczywista.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W Pana wypowiedzi po wynikach można przeczytać, że spodziewa się Pan poprawy rentowności już w tym półroczu. Czy to już jest widoczne w bieżącej działalności?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Tak jak wspominaliśmy w raporcie z danymi szacunkowymi oraz w Raporcie za II kw. 2022, obecna sytuacja makroekonomiczna przekłada się na wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów, a w konsekwencji na rentowność całej organizacji. Spadki cen surowców obserwowane w II kwartale 2022 roku nie stymulowały spadku kosztów produkcji z powodu kilkumiesięcznego wyprzedzenia w kontraktacji dostaw i rozciągnięcia w czasie procesu wytwórczego (od surowca po produkt gotowy). Zakładając kontynuację trendów spadkowych w zakresie cen surowców i komponentów, poprawa rentowności Grupy LUG może wystąpić na przełomie III i IV kwartału br. Musimy mieć jednak na uwadze nieprzewidywalność sytuacji geopolitycznej i wiążących się z tym fluktuacji cen energii i potencjalnych wzrostów cen wynikających ze zwiększonego zapotrzebowania na niektóre komponenty.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy silny EUR i USD sprzyjają spółce, czy sprzedaż jest zabezpieczona walutowo?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Silne euro sprzyja finansom spółki z uwagi na wysoki udział tej waluty w sprzedaży oraz nadwyżkę tej waluty w przychodach nad kosztami. Odmienną sytuację można zaobserwować w przypadku dolara, którego nadwyżka znajduje się po stronie kosztowej. Należy jednak zaznaczyć, że na przestrzeni roku spółka realizuje politykę zabezpieczania kursu walutowego i stała się niwelować fluktuacje już od wielu lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Czy pojawiły się już pierwsze kontrakty w Maroko?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Realizujemy kontrakty w Królestwie Maroka już od wielu lat i mamy na swoim koncie wiele prestiżowych realizacji, nasza ostatnia aktywność w tym otwarcie przedstawicielstwa służą wzmocnieniu naszej pozycji na tym rynku. Przewidujemy, że przełoży się to na realizacje projektów w przyszłym roku, biorąc pod uwagę czas realizacji projektów w naszej branży oscylujący pomiędzy 6 miesięcy a dwa lata.

Obrazek użytkownika Anonim
Prawie-udziałowiec Luga

Jaki jest udział eksportu w sprzedaży ogółem Pańskiej firmy?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na podobne pytanie odpowiedziałem przed chwilą.

Obrazek użytkownika Anonim
Jacek

Czy z optymizmem patrzy Pan na wzrost rentowności i przychodów w najbliższych kwartałach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wzrost przychodów w II kwartale został zrealizowany na poziomie +26% r/r i +4,9%q/q. Biorąc pod uwagę, iż ta tendencja utrzymuje się już od wielu kwartałów z optymizmem patrzę na III i IV kwartał tego roku. Portfel zamówień zgromadzony aktualnie daje potencjalną możliwość utrzymania tego trendu, jednakże sytuacja geopolityczna jest na tyle dynamiczna, iż skłania nas do ostrożnej oceny potencjału przyszłych okresów.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dziękuję Państwu za poświęcony czas i wiele szczegółowych pytań. Życzę Państwu udanego długiego weekendu. Pozdrawiam

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.