Relacja czatu z zarządem OT Logistics: Zwiększający się wolumen węgla importowanego drogą morską będzie miał znaczący wpływ na wyniki Grupy OTL
Obrazek użytkownika Czaty
23 sie 2022, 13:55

„Zwiększający się wolumen węgla importowanego drogą morską będzie miał znaczący wpływ na wyniki Grupy OTL” - relacja czatu z zarządem OT Logistics

We wtorek 23 sierpnia 2022 r. odbył się czat inwestorski z Kamilem Jedynakiem, prezesem OT Logistics oraz Danielem Góreckim, członkiem zarządu. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o wypłatę dywidendy, sytuację rynkową oraz realizowane inwestycje.

W spotkaniu udział wzięło 280 osób, a zarząd odpowiedział na ponad 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na spotkanie inwestorskie z zarządem OT Logistics: Kamilem Jedynakiem, prezesem oraz Danielem Góreckim, członkiem zarządu. Podczas czatu zostanie omówiona sytuacja finansowa spółki oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 23 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Dzień dobry. W imieniu Grupy OT Logistics na pytania będziemy odpowiadali wspólnie z Danielem Góreckim, członkiem zarządu Grupy. Zapraszamy do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Celina

Czy Spółka będzie uczestniczyła w rozładunkach węgla jeśli dopłynie z Kolumbii, Australii i innych krajów zamorskich i jaki to może mieć udział w wynikach ?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Spółka nie tylko będzie, ale już uczestniczy w rozładunkach węgla z wyżej wymienionych krajów. Rozładowaliśmy już kilka statków z węglem energetycznym. Kolejne są zaplanowane w najbliższych tygodniach i miesiącach. Zwiększający się wolumen węgla importowanego drogą morską będzie miał znaczący wpływ na wyniki Grupy OTL.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakich wyników spodziewacie się Państwo za cały 2022 rok?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

W związku z dynamiczną sytuacją rynkową nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie wyników Grupy, jednakże zgodnie z raportowanymi ostatnio szacunkowymi wynikami zakładamy, że wyniki będą wyższe od przewidywanych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy przekop mierzei to jakaś szansa biznesowa dla OT Logicstics?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Grupa OT Logistics uczestniczy przy pracach hydrotechnicznych dotyczących drogi wodnej do Elbląga. Nie można też wykluczyć, że otwarcie tej drogi stworzy nowe możliwości biznesowe.

Obrazek użytkownika Anonim
AL

Jak oceniacie Państwo perspektywy na nadchodzące miesiące, patrząc na duże zapotrzebowanie na węgiel? Na ile "moce przerobowe" spółki są już wykorzystane?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Obserwując aktualne zapotrzebowanie na usługi portowe perspektywy oceniamy bardzo optymistycznie. Aktualnie moce przerobowe portów w zakresie przeładunku węgla są wykorzystane praktycznie w 100%. Jest to związane między innymi z naszą pozytywną odpowiedzią na zapotrzebowanie państwowych spółek energetycznych. Obecnie pracujemy także nad zwiększeniem możliwości przeładunkowych i poprawą ich efektywności poprzez inwestycje w nowy sprzęt, infrastrukturę i suprastrukturę portową.

Obrazek użytkownika Anonim
AL

Jak wygląda sytuacja aktualnego zadłużenia spółki? Co się udało w ostatnim kwartale w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Poza operacyjnym zadłużeniem leasingowym, które jest odpowiednie do naszego obecnego poziomu biznesowego jedynym zadłużeniem finansowym pozostają obligacje serii H i G o łącznej wysokości około 60 mln złotych. W ostatnim kwartale udało nam się przedłużyć termin wykupu obligacji serii G o 12 miesięcy (sierpień 2023).

Obrazek użytkownika Anonim
AL

W którym obszarze biznesu widać aktualnie największe zagrożenia dla spółki? Mam tu na myśli ew. negatywne zmiany przychodów lub kosztów?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Aktualna sytuacja rynkowa sprawia, że pozytywnie patrzymy na działalność biznesową spółki w co najmniej kilkunastu najbliższych miesiącach. Jak większość podmiotów mierzymy się z problemem rosnących kosztów operacyjnych i kosztów wynagrodzeń, ale znajduje to pokrycie w zwiększonych przychodach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są Panów zdaniem szanse na bardzo dobry wynikowo 2022 rok?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Tak jak wspominaliśmy w jednej z poprzednich odpowiedzi liczymy na dobre wyniki w 2022 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w kolejnych kwartałach mogą mieć miejsce jakieś przeszacowania, które mogą jednorazowo wpłynąć na zysk?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Istnieje taka możliwość.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy możecie Państwo wytłumaczyć co w praktyce oznacza, że porozumienie dot. obligacji serii G pozostaje w mocy?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Oznacza to, że termin wykupu obligacji serii G na skutek spełnienia warunków przypada na koniec sierpnia 2023 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Jak sobie radzicie z presją kosztową w zakresie paliw i energii? Czy może być z tego powodu duża różnica pomiędzy wynikami szacunkowymi, a raportem?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Wzrost kosztów znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych przychodach. Nie przewidujemy dużej różnicy pomiędzy raportem, a opublikowanymi szacunkami, które ten efekt już uwzględniały.

Obrazek użytkownika Anonim
Robert

Czy rośniecie szybciej niż rynek, czy podobnie jeśli chodzi o przeładunki?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Wg naszych szacunków rośniemy szybciej niż rynek, a jedną z głównych przyczyn jest dynamiczny wzrost zapotrzebowania na przeładunek węgla energetycznych, w którym nasz port w Świnoujściu się specjalizuje.

Obrazek użytkownika Anonim
RR

Na ile Panów zdaniem powtarzalne są wyniki ostatnich dwóch kwartałów?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Jak wskazywaliśmy powyżej w związku z sytuacją rynkową liczymy w tym roku na wyjątkowo dobre wyniki.

Obrazek użytkownika Anonim
RR

Czy widzicie Państwo możliwość, żeby spółka zaczęła kiedyś wypłacać dywidendę?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia przy spełnieniu określonych warunków wypłata dywidendy może nastąpić jeszcze w tym roku. Założeniem spółki jest regularna wypłata dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, jaką ilość węgla OTS przeładował w zeszłym roku, oraz jakie są prognozy na 2022 rok.
Pozdrawiam serdecznie

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

W zeszłym roku przeładowano ponad 800 tys. ton węgla, przy czym był to węgiel koksujący. Węgla energetycznego nie było praktycznie wcale. Łączny przeładunek węgla w tym roku może wzrosnąć prawie 2,5-krotnie, przy czym w większości będzie to węgiel energetyczny.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Czy oprócz spółki Bumech jest w obszarze Państwa zainteresowań inny podmiot, którym chcieli by Państwo nawiązać współpracę w kontekście inwestycji infra i suprastrukturalnych w portach?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Tak. Rozważamy też inne podmioty m.in. w zakresie nawiązania współpracy przy budowie terminala zbożowego w naszym porcie w Gdyni.

Obrazek użytkownika Anonim
Roxy

Czy dojdzie do współpracy z firmą Bumech SA ?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Zgodnie z założeniami umowy o współpracy strategicznej, o której informowaliśmy w raporcie, trwają rozmowy dotyczące szczegółów i sprecyzowania zasad współpracy między stronami.

Obrazek użytkownika Anonim
kertz

Kiedy wspomniane inwestycje mogą istotnie zwiększyć moce przeładunkowe i w jaki sposób planujecie Państwo je finansować oraz o jakiej wielkości inwestycjach mówimy?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Planowane i realizowane inwestycje sukcesywnie i na bieżąco zwiększają moce przeładunkowe m.in. w zakresie dostępnej powierzchni składowej. Efekty największych inwestycji zostaną osiągnięte w perspektywie 10-12 miesięcy jeżeli chodzi o terminal w Świnoujściu. Co do terminala zbożowego w Gdyni proces będzie dłuższy i będzie wynosił około dwóch lat, z uwagi na to, że będzie obejmował reorganizację istotnej części portu. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić całkowitej wielkości inwestycji. Uzależnione one będą od zakresu prac, na który wpływ będzie miała zmieniająca się sytuacja rynkowa oraz ustalenia z naszymi partnerami. Część wydatków pokryjemy ze środków własnych, część z finansowania zewnętrznego m.in. z leasingów. W związku z nową sytuacją rynkową mamy także możliwość finansowania inwestycji ze środków zapewnionych przez naszych kontrahentów.

Obrazek użytkownika Anonim
kertz

W jaki sposób wachania walut USD i EUR wpływają na państwa biznes? Czy jakoś Firma zabezpiecza ryzyko kursowe?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Firma zabezpiecza ryzyko walutowe poprzez różne instrumenty, m.in. odpowiednie zapisy w umowach z kontrahentami.

Obrazek użytkownika Anonim
kertz

Szacowane wyniki za IH to ok 150 mln przychodów, wcześniejsze prognozy (z lutego) szacowały 300 mln za cały rok 2022. Skoro Firma pracuje na 100% pojemności to czy bez znaczących inwestycji jest możliwość zwiększenia przychodów? Czy rynek pozwala na zwiększenie marż w II połowie roku 2022 i w 2023?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Efekt zwiększonych przychodów i marż pojawił się dopiero pod koniec pierwszego półrocza 2022 r. Zakładamy, że jego pełny wpływ na wyniki Grupy zaobserwujemy szczególnie w drugim półroczu 2022 r. i w 2023 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki procent waszych przychodów jest wypracowany przez współprace z podmiotami państwowymi lub w znacznym stopniu kontrolowanymi przez państwo?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Tak jak wspominaliśmy OTL przeznaczył znaczną część swoich zdolności przeładunkowych na potrzeby importu węgla energetycznego przez podmioty Państwowe. Współpraca ta będzie się intensyfikowała w drugim półrocze 2022 r. i całym 2023 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy przywoływane w ostatnim czasie przez media informacje o protestach rządu Meklemburgii ws. planów rozbudowy infrastruktury portowej w Świnoujściu, mogą realnie zagrozić planom przyszłościowym OTLOG?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Wg naszej wiedzy nie będzie to miało wpływu na działanie naszego portu w Świnoujściu.

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Co z wnioskiem o upadłość ?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Postępowanie z niezrozumiałych dla nas przyczyn trwa już ponad rok. Naszym zdaniem wniosek jest bezpodstawny i spodziewamy się pozytywnego rozstrzygnięcia w najbliższym czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
Jaga

Obligatariusze posiadający papiery serii H są niejako zakładnikami dwóch OFE, które mają spore ilości tych obligacji i na walnych zgromadzeniach głosują za przesunięciem terminu całkowitego wykupu. Czy zamierzacie Państwo w najbliższym czasie (do końca października - w końcu!!) wykupić papiery należące do inwestorów indywidualnych oraz tych instytucji (kilka TFI), które nie są zainteresowane dalszym posiadaniem obligacji? Czy należy już teraz liczyć się z kolejnym odłożeniem w czasie ostatecznego zamknięcia tej inwestycji?

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Rozważamy różne scenariusze uzależnione od rozwoju sytuacji, jednakże celem zarządu jest spłata lub zrefinansowanie tej serii. Precyzyjna odpowiedź na to pytanie nie jest w tym momencie możliwa. Pragniemy przypomnieć, że w ostatnim czasie obligatariuszem tej serii obligacji został także Prezes OTL :)

Obrazek użytkownika Kamil Jedynak
Kamil Jedynak

Bardzo dziękujemy za udział w czacie i zadane pytania. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem prasowym.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.