Analiza IPO Korporacji KGL. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
18 lis 2015, 09:41

Analiza IPO Korporacji KGL. Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?

Dziś startują zapisy w transzy inwestorów indywidualnych spółki Korporacja KGL. Jest to polska firma, która chce pozyskać kapitał na budowę centrum badawczo-rozwojowego i zwiększenie mocy produkcyjnych. Co warto wiedzieć o tej spółce? Czy cena jest odpowiednia? Czy warto wziąć udział w tym IPO? Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Czym zajmuje się Korporacja KGL

Spółka prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania. Mówiąc inaczej, spółka produkuje opakowania z tworzyw sztucznych. Przede wszystkim są to jednorazowe opakowania produktów spożywczych, które kupujemy na co dzień: opakowania do jaj, mięs, owoców, sałatek, słodyczy itp.

KGL jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce. Pod względem przychodów jest na piątym miejscu wśród firm z branży. Największą spółką z tej branży jest giełdowa Krakchemia, z przychodami około trzy razy większymi od KGL.

Dlaczego spółka wchodzi na giełdę?

Wszystkie akcje Korporacji KGL należą do czterech członków zarządu. Każdy z nich jest w posiadaniu 25% akcji, których nie będą sprzedawać podczas IPO ani przez rok po nim (standardowa umowa lock-up). Jedynymi zaoferowanymi akcjami są papiery nowej emisji.

Jeśli oferta się powiedzie, spółka otrzyma około 30 mln zł kapitału na rozwój. KGL zamierza przeznaczyć te środki na budowę i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego (ok. 17 mln zł), a pozostałe środki na zwiększenie mocy produkcyjnych opakowań oraz na kapitał obrotowy.

Polityka dywidendowa KGL

Spółka nigdy nie wypłacała dywidend. Co więcej, nie zamierza jej także wypłacać przez co najmniej trzy następne lata. Przyjęta polityka dywidendowa zakłada:

„(…) przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości Grupy Kapitałowej” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

W następnych latach, zarząd może wnioskować o wypłacenie dywidendy, lecz będzie to uzależnione od sytuacji spółki.

Zarząd i rada nadzorcza

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, spółka ma czterech głównych akcjonariuszy, którzy także stanową skład zarządu spółki. Nie ma jednej osoby z przewagą głosów, co zmniejsza znacząco ryzyko uzależnienia losów spółki od decyzji jednej osoby.

Jeśli zaś chodzi o radę nadzorczą, to nie spełnia ona roli niezależnego nadzoru nad zarządem, gdyż składa się głównie z osób powiązanych rodzinnie, bądź w inny sposób z zarządem.

Główne czynniki ryzyka

W dziale prospektu emisyjnego zatytułowanego „czynniki ryzyka” możemy znaleźć dużo ciekawych informacji o specyfice działania spółki. Tak było i tym razem.

W prospekcie zarząd zwraca uwagę, że spółka ma kilku głównych dostawców, każdy z nich posiada udział w obrotach od kilku do ponad 20%. Z drugiej zaś strony grupa odbiorców produktów spółki jest dość znaczna. KGL podaje, że aktywnych odbiorców ma około 1500.

Spółka wymienia jako jedno z głównych ryzyk możliwość zaniżania cen surowców przez inne spółki. Jest to bardzo ważne, gdyż:

„(…) rynek ten jest rynkiem silnej konkurencji cenowej, a przepływ klientów pomiędzy dużymi graczami jest relatywnie łatwy.” - czytamy w prospekcie.

Głównym zagrożeniem ze strony konkurencji jest więc przyjęta przez nią polityka cenowa polegająca na oferowaniu produktów porównywalnych do oferowanych przez KGL za niższą cenę oraz oferowaniu dogodniejszych warunków handlowych i atrakcyjniejszych limitów kredytów kupieckich.

Sytuacja finansowa i cena akcji w IPO KGL

Spółka opublikowała w prospekcie emisyjnym dane za trzy ostatnie lata oraz za pierwszą połowę 2015 roku. Została też podana cena ostateczna za jedną akcję w wysokości 19 zł. Obliczyliśmy na tej postawie wskaźniki fundamentalne (Tabela 1):

 II kw 2015201420132012
C/Z13,90   
C/WK3,15   
C/ZO9,81   
ROA6,98%3,51%1,42%3,43%
ROE22,66%12,63%5,59%12,43%
Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia64,51%67,51%70,03%67,19%
C/WK Grahama< 0< 0< 0< 0
Current Ratio1,461,531,010,94
Quick Ratio0,840,700,460,47

Tabela 1. Wskaźniki finansowe spółki Korporacja KGL S.A.
Źródło: obliczenia własne na podstawie prospektu emisyjnego emitenta.

Spółka rok w rok zwiększa przychody. Z 183 mln zł w 2012 do 229 mln zł obecnie. Zyski także przez cały czas rosną. W pierwszym kwartale tego roku osiągnęły poziom 5,4 mln zł, co jest wynikiem wyższym niż za cały rok 2014. Tak więc wskaźniki oparte na zysku netto za pierwsze półrocze należy brać z rezerwą. Zadłużenie spółki jest duże, ale taki poziom nie jest niczym nadzwyczajnym w tej branży. Spółka ma wskaźniki płynności na niskim poziomie, ale mieszczące się w prawidłowych wartościach.

W prospekcie emisyjnym możemy znaleźć informację, że konkurencją dla spółki jest inny dystrybutor tworzyw sztucznych spółka Krakchemia. Jeśli chodzi o rentowność, to KGL ma wskaźniki ROA i ROE na poziomie 6,98% i 22,66%, a Krakchemia odpowiednio 3,04% i 6,73%. Nawet porównując wskaźniki obu spółek pod koniec 2014 roku KGL wypada lepiej.

Porównując obie spółki pod względem wskaźników wartości rynkowej, to Krakchemia wypada zdecydowanie taniej. C/Z wynosi 6,62, a C/ZO (cena do zysku operacyjnego) 4,58, podczas gdy KGL ma wartości tych wskaźników na poziomie 13,90 oraz 9,81. Także w porównaniu do średniej dla WIG (C/Z = 10,52 oraz C/ZO = 8,44) spółka wypada trochę drożej. Z drugiej strony wyższą cenę spółki uzasadnia wyższa rentowność oraz przeprowadzona emisja akcji. Pozyskane środki będą stanowić równowartość trzech lat zysków netto i posłużą częściowo zwiększeniu mocy produkcyjnych. Tak więc cena nie jest wygórowana choć zapewne są w niej zawarte oczekiwania, co do przyszłego wzrostu firmy.

Znaki zapytania i plusy oferty

Na giełdę wchodzi jeden z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce - spółka jest na piątym miejscu pod względem przychodów z dystrybucji tworzyw sztucznych (stan na 2013 r.).

  • Środki na rozwój i badania - jeśli oferta się powiedzie, spółka otrzyma około 30 mln zł na budowę centrum badawczo-rozwojowego i zwiększenie mocy produkcyjnych.
  • Brak dywidend - spółka nigdy nie wypłacała dywidend i nie zamierza ich wypłacać w następnych latach.
  • Rynek o wysokiej konkurencji - spółka działa na rynku o silnej konkurencji cenowej, a przepływ klientów pomiędzy graczami jest relatywnie łatwy.
  • Dobre wyniki finansowe – KGL wykazuje od lat dobre wskaźniki finansowe, rosnące przychody oraz zyski.
  • Cena akcji uwzględnia rozwój - pozyskane środki będą stanowić równowartość trzech lat zysków netto i posłużą częściowo zwiększeniu mocy produkcyjnych. Nie jest wygórowana choć zapewne są już w niej zawarte oczekiwania co do przyszłego wzrostu firmy.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
18 – 25 listopada 2015 r.Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych
18 – 25 listopada 2015 r.Okres przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych
26 listopada 2015 r.Planowany termin przydziału akcji oferowanych

Tabela 2: Harmonogram oferty Korporacja KGL S.A.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Korporacji KGL

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.