Analiza IPO Celon Pharma: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
13 wrz 2016, 17:27

Analiza IPO Celon Pharma: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?

Wakacje się skończyły i znów rozpoczęły się debiuty na giełdzie. Tym razem na rynek wchodzi spółka, która zamierza pozyskać rekordową w tym roku kwotę 245 mln zł. Jest to firma działająca w branży farmaceutycznej. Ma długą historię i stabilne przychody oraz zyski. Skupia się przede wszystkim na tworzeniu nowych leków. Dlaczego spółka wchodzi na giełdę? Czy ma przed sobą perspektywy rozwoju? Jakie ryzyka działalności Celon Pharma są istotne? Czy warto zainteresować się tym IPO i czy cena jest odpowiednia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tej analizie.

Czym zajmuje się Celon Pharma?

Celon Pharma nie jest nową spółką. Jest na rynku farmacji już od 14 lat, zatrudnia ponad 250 pracowników i ma dwa zakłady produkcyjne. Podstawowym i stabilnym źródłem przychodów spółki jest produkcja i sprzedaż leków generycznych. Są to specjalistyczne produkty, takie jak Salmex (na astmę), Ketrel (lek na schizofrenię) czy Valzek (na nadciśnienie) oraz kilka innych stosowanych na schorzenia takie jak nadciśnienie, nowotwory piersi, a także leki stosowane w leczeniu objawów zakażeń wirusem upośledzenia odporności (HIV).

Dużą część środków ze sprzedaży, spółka przeznacza na swój dział badań nad nowymi, zaawansowanymi lekami, które są bardzo trudne do skopiowania przez konkurencję. Celon Pharma dysponuje własnym centrum badawczo-rozwojowym, które tworzy ponad 50 naukowców. Spółka inwestuje w rozwój innowacyjnych farmaceutyków, pomocnych w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych.

Co ciekawe, obecnie spółka pracuje nad 12 projektami (nowymi lekami). Jest to bardzo dużo. Według prezesa Celon Pharma, Macieja Wieczorka, takiego portfolio nie powstydziłaby się niejedna duża spółka z USA.

Ilustracja 1. Projekty, nad którymi obecnie pracuje Celon Pharma. Źródło Materiały Prasowe Spółki.
Ilustracja 1. Projekty, nad którymi obecnie pracuje Celon Pharma. Źródło Materiały Prasowe Spółki.

Kto jest właścicielem Celon Pharma i czy sprzedaje akcje?

Celon Pharma należy w 100% do Macieja Wieczorka. Jest on także prezesem giełdowej spółki Mabion #MAB, która powstała dzięki współpracy Celon Pharmy i trzech innych spółek farmaceutycznych. Mabion jest nakierowana tylko i wyłącznie na badania nad nowoczesnymi lekami.

Maciej Wieczorek osobiście kieruje spółką Celon Pharma – jest prezesem zarządu, zaś jego żona i syn zasiadają w radzie nadzorczej. Co istotne, główny i jedyny akcjonariusz nie będzie sprzedawał swoich akcji. Ma też lock-up na 18 miesięcy.

Zostaną natomiast wyemitowane nowe akcje, które będą stanowić 33% wszystkich udziałów i 25% głosów na walnym zgromadzeniu. W ten sposób środki zebrane na IPO w całości trafią do spółki. Samo IPO prawdopodobnie będzie największym debiutem w tym roku. Spółka ma zamiar zebrać 245 mln zł brutto (235 mln netto).

Dlaczego Celon Pharma wchodzi na giełdę?

W poprzednich latach spółka rozpoczęła zwiększanie zdolności wytwórczych już produkowanych leków. Uruchomienie nowych linii technologicznych planowane jest na 2017 rok i na to spółka zamierza przeznaczyć część środków z emisji. Głównym celem wejścia na GPW jest jednak pozyskanie środków na badania i rozwój nowych leków. Inwestycje w nowe leki są kluczowe dla spółki o takim profilu działalności jak Celon Pharma. Własne, innowacyjne leki pozwalają na skokowy skok sprzedaży, a patenty jakie przy tej okazji zdobędzie spółka zagwarantują wysoką marżę sprzedaży. Krótko mówiąc, zdecydowana większość kapitału ma zostać zainwestowana w rozwój i wzrost.

Polityka dywidendowa

Spółka wypłaca i ma zamiar wypłacać dywidendę. Jednak Celon Pharma jest przede wszystkim spółką nastawioną na badania, które mogą przełożyć się na wzrost przychodów dopiero za kilka lat. Dlatego też polityka dywidendowa Celon Pharma nie została jednoznacznie określona.

Zarząd zapowiedział, że zamierza rekomendować wypłatę od 20% do 50% zysku netto. Jednak spółka ma umowy kredytowe, które ograniczają wypłatę zysków. Umowa z Alior Bankiem ważna do maja 2017 roku ogranicza wypłatę dywidendy do maksymalnie 20%.

Inwestorzy nie powinni się więc spodziewać wysokiej dywidendy w przyszłym roku. Dodatkowo, na konferencji prasowej prezes Wieczorek ostudził też zapał dotyczący wypłat w następnych latach:

„Spółka ma olbrzymi potencjał rozwoju, więc raczej w najbliższych latach spodziewajmy się dywidendy przy dolnej granicy widełek”

prezes Maciej Wieczorek

Najważniejsze czynniki ryzyka

Celon Pharma zajmuje się projektowaniem innowacyjnych leków. Pochłania to duże środki, a na efekty trzeba czasem poczekać klika lat. Dlatego też nie dziwi duża liczba czynników ryzyka z tym związanych. Najważniejsze z nich to:

 • Duży stopień niepewności odnośnie do osiągnięcia zakładanych wyników,
 • relatywnie częsta konieczność modyfikacji pierwotnych założeń badawczych,
 • różny i zmieniający się w czasie potencjał rozwojowy,
 • ryzyko nieosiągnięcia zakładanych efektów badawczych, związanych z brakiem uzyskania związku chemicznego o oczekiwanych parametrach,
 • opóźnienia w realizacji projektu, powodującej obniżenie potencjału rynkowego uzyskanego związku i ograniczenie możliwości jego komercjalizacji,
 • ryzyko niedoszacowania kosztów związanych z rozwojem leków i ich komercjalizacją,
 • ryzyko związane z badaniami klinicznymi,
 • ryzyko związane z rejestracją leków,
 • ryzyko związane z możliwością komercjalizacji.

Jeśli zaś chodzi o podstawową działalność, czyli produkcję już gotowych leków, także należy zwrócić uwagę na dwa istotne czynniki ryzyka. Po pierwsze, zdecydowana większość sprzedawanych leków znajduje się na liście leków refundowanych. Jakiekolwiek zmiany prawa w tym zakresie mogą odbić się negatywnie na przychodach spółki.

W Polsce rynek leków, w tym leków refundowanych, podlega szczegółowej regulacji przepisami prawa. Na ich podstawie ustala się wykaz leków refundowanych, zakres refundacji, w tym ceny, limity oraz stopień refundacji. Niekorzystne zmiany w zakresie tych przepisów (np. skreślenie produktów Spółki z listy leków refundowanych) mogą mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki finansowe lub perspektywy Spółki.

czytamy w prospekcie emisyjnym

Oprócz tego istnieje zawsze ryzyko cofnięcia pozwolenia na dopuszczenie produktów spółki do obrotu oraz ryzyko odpowiedzialności za produkt (późno wykryte niepożądane działania). Takie ryzyka są cechą spółek farmaceutycznych.

Dane finansowe

W prospekcie emisyjnym spółka przedstawiła dane za ostatnie cztery lata. Wynika z nich, że Celon Pharma to firma rentowna i regularnie zwiększająca swoje przychody. 

 2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.
Przychody ze sprzedaży107,5 mln zł98,1 mln zł71,6 mln zł40,1 mln zł
Zysk ze sprzedaży23,7 mln zł26,4 mln zł17,8 mln zł0,6 mln zł
EBIT47,2 mln zł29,8 mln zł22,1 mln zł2,5 mln zł
Zysk netto37,2 mln zł52,2 mln zł18,0 mln zł1,3 mln zł

Tabela 1. Dane finansowe spółki Celon Pharma.

W ostatnich latach przychody spółki zwiększyły się z 40 mln zł w 2012 r. do 107 mln zł na koniec 2015 r. Przychody i zyski spółki są uzależnione głównie od sprzedaży leków. W tym momencie sprzedaż nie jest dobrze zdywersyfikowana. Sam lek Salmex wygenerował 62% przychodów.

Rentowność spółki wynosi około 22% (ROA) oraz 35% (ROE), biorąc średnią za ostatnie trzy lata. W pierwszym półroczu 2016 roku spółka wypracowała zysk netto 24,2 mln zł, czyli w wysokości 65% zysku za cały 2015 r. Wskaźniki płynności płatniczej także są na prawidłowych poziomach.

Czy zaproponowana cena jest odpowiednia?

Spółka zaproponowała cenę maksymalną za akcje w wysokości 16,33 zł. Czy to dużo czy mało?

Jeśli założymy, że wszystkie akcje nowej emisji się sprzedadzą, to wskaźnik C/Z przy cenie 16,33 zł za akcję wyniesie 19,76. Dla porównania średnia C/Z dla mWIG wynosi 14,26, a dla sWIG 10,41. Wysokość zysków netto w przypadku tej spółki zmienia się znacząco z roku na rok. W 2014 roku był on wyższy (czyli C/Z = 14) niż w 2015 (patrz Tabela 1). Wynika to ze specyfiki działalności spółki (nakłady na badania). Dlatego lepiej przyjrzeć się zyskom operacyjnym, a nie zyskom netto.

Według stanu na koniec 2015 r. przy cenie maksymalnej w wysokości 16,33 wskaźnik C/ZO wynosi 15,57. Niestety nie ma na giełdzie spółki, do której można by bezpośrednio porównać Celon Pharmę, która sprzedawałaby własne zaawansowane leki i jednocześnie miała rozbudowane centrum badań. Poza tym większość spółek farmaceutycznych na GPW ma straty. Jeżeli już musielibyśmy porównywać Celon Pharma do jakiejś spółki z GPW to najbliżej jej do spółki Neuca, któej C/ZO wynosi 12,84 czy Selvita, której C/ZO ma wartość ujemną.

Natomiast patrząc na średnie wskaźniki rynkowe, to Celon Pharma wypada na ich tle drożej. Średnia C/ZO dla sWIG wynosi 9,11, dla mWIG 11,82 a dla WIG wynosi 7,82. Weźmy jednak pod uwagę, że spółka jest innowacyjna, działa na olbrzymim i szybko rosnącym rynku specjalistycznych leków. Można ją zatem spokojnie uznać za wzrostową. Tak więc zaproponowana cena wydaje się atrakcyjna.Być może jest tak ze względu na wielkość oferty. Spółka chce pozyskać z rynku znaczącą kwotę, więc pewnie dlatego zdecydowała się ustalić atrakcyjną cenę.

Znaki zapytania i plusy oferty akcji Celon Pharma

Na rynek główny GPW wchodzi bardzo ciekawa, rentowna spółka z branży farmaceutycznej, która oprócz produkcji i sprzedaży leków generycznych stawia na badania innowacyjne i rozwój. Głównym akcjonariuszem i prezesem spółki jest dobrze znany inwestorom z Mabionu Maciej Wieczorek. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki Celon Pharma:

 • Spółka działa od 2002 r. - Celon Pharma ma długą historię działalności
 • Stabilne źródło przychodów – spółka ma stabilne przychody, pochodzące z produkcji i sprzedaży leków
 • Centrum badawczo-rozwojowe – spółka posiada też rozbudowane centrum badawcze gdzie zatrudnia ponad 50 naukowców
 • 12 projektów badawczych – Celon Pharma opracowuje kilkanaście nowych leków, z tego kilka z nich jest na wysokim poziomie rozwoju.
 • Jeden właściciel – spółka należy w 100% do Macieja Wieczorka, który jest znany inwestorom z giełdowej spółki Mabion.
 • Prawdopodobnie największe IPO w tym roku – spółka ma zamiar zebrać 245 mln zł brutto.
 • Badania i rozszerzenie mocy produkcyjnych – celem bardzo dużej emisji akcji jest pozyskanie środków na badania nad nowymi lekami, ale też zwiększenie mocy produkcyjnych już oferowanych leków.
 • Dywidenda około 20% - Zarząd zapowiada wypłacanie dywidendy, ale raczej nie większej niż 20%, choć w prospekcie są podane widełki od 20% do 50% zysku netto.
 • Bardzo dużo czynników ryzyka związanych z badaniami nad lekami – część R&D spółki jest kapitałochłonna i obarczona bardzo wieloma ryzykami. Nie wiadomo ile i czy w ogóle któryś z projektów przyniesie zyski.
 • Ryzyko zmian prawnych – niemal wszystkie leki sprzedawane przez spółkę są na liście leków refundowanych. Jakiekolwiek zmiany prawa w tej kwestii mogą negatywnie wpłynąć na przychody.
 • Dobre dane finansowe – przychody i zyski spółki rosną. Spółka jest rentowna i ma dobrą płynność płatniczą.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
13 - 19 wrześniaZapisy dla inwestorów indywidualnych
13 - 20 wrześniaBudowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych
20 wrześniaPodanie ostatenczej ceny akcji
27 wrześniaPrzydział akcji
około 14 październikaZakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Tabela 2. Harmonogram oferty Celon Pharma

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Celon Pharma

Zobacz także: Strona spółki (notowania, dywidendy, akcjonariat, rekomendacje, wskaźniki i wyniki finansowe)

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.