PBKM planuje emisję akcji na kolejne przejęcia. Oto co wiemy na ten temat (Aktualizacja) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
25 paź 2018, 14:10

PBKM planuje emisję akcji na kolejne przejęcia. Oto co wiemy na ten temat (Aktualizacja)

Polski Bank Komórek Macierzystych poinformował o zamiarze wyemitowania akcji w celu sfinansowania akwizycji. Spółka rozważa emisję wielkości do 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym.

Rozwój przez akwizycje

Polski Bank Komórek Macierzystych prężnie rozwija działalność na zagranicznych rynkach całej Europy. W I pół. Grupa PBKM przejęła szwajcarską spółkę Biocell Lugano. To laboratorium badawcze posiadające m.in. licencję na izolację i namnażanie komórek macierzystych MSC oraz technologię ich pozyskiwania z łożyska, kosmówki i płynu owodniowego. Natomiast w lipcu br. PBKM podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab, która jest największym bankiem komórek macierzystych na Półwyspie Iberyjskim i jednym z największych w Europie.

„Przejęcia są elementem strategii rozwoju PBKM” - mówił na czacie inwestorskim prezesem zarządu, Jakub Baran. By wesprzeć spółkę w realizacji strategii rozwoju poprzez akwizycje, zarząd ustanowił program emisji akcji. Pozyskanie finansowania w takiej formie ma zapewnić „większą elastyczność i konkurencyjność udziału w potencjalnych procesach akwizycyjnych” - poinformował zarząd w komunikacie.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane jako źródło finansowania potencjalnych projektów akwizycyjnych. Prezes zarządu Jakub Baran podkreśla, że przede wszystkim interesują go spółki o profilu pasującym do Grupy FarmiCord. Spółka rozważa kilkanaście potencjalnych spółek z Europy, do ewentualnego przejęcia.

„Realizacja powyższej strategii będzie z kolei miała wpływ na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych.” - podkreślono w komunikacie 

Zobacz także: "Fundamentalnie Spółka działa bez zmian" - relacja z czatu z prezesem PBKM, Jakubem Baranem

Do 20% więcej akcji

Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji akcji o wielkości do 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym. Czyli nowe akcje stanowić będą ok. 16% wszystkich akcji po zakończeniu emisji. Spółka dzięki emisji zamierza pozyskać inwestora lub inwestorów zagranicznych zainteresowanych udziałem w konsolidacji europejskiego rynku banków komórek macierzystych, którzy mogliby stanowić dla PBKM istotne wsparcie przy prowadzeniu procesów akwizycyjnych. 

Nowa emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do grupy wybranych inwestorów wskazanych przez Zarząd PBKM i zaproszonych do uczestnictwa w budowaniu księgi popytu. Akcjonariuszom PBKM, którzy na dzień rejestracji uczestnictwa na NWZ będą posiadać co najmniej 0,5% akcji spółki, będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji.

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd PBKM, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa od średniej ceny rynkowej akcji spółki notowanych na GPW, będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, za ostatni miesiąc przed podjęciem uchwały o emisji akcji.

Rada nadzorcza PBKM zaakceptowała propozycję zarządu dotyczącą emisji akcji. Ostateczną decyzję jednak podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 23 listopada 2018 roku. Zarząd PBKM planuje przeprowadzić nową emisję akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zobacz także: Grupa Polski Bank Komórek Macierzystych po pierwszym półroczu 2018 r.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.