SONKA z grupy PlayWay wchodzi na NewConnect. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 paź 2019, 13:27

SONKA z grupy PlayWay wchodzi na NewConnect. Co warto wiedzieć o spółce?

Już w środę 23 października zadebiutuje na NewConnect spółka SONKA z grupy PlayWay. Jest to deweloper i wydawca gier specjalizujący się w produkcjach na Nintendo Switch. Znany z produkcji Astro Bears Party - gry, która stała się bestsellerem w Nintendo eShop. Co wiemy o tej spółce? Czym zamierza się wyróżnić z rosnącego grona producentów gier notowanych na NewConnect?

Portowanie oraz własne produkcje

SONKA specjalizuje się w zakresie portowania - czyli przetwarzania popularnych gier z jednej platformy sprzętowej na inną, głównie na konsole. Następnie wydaje je, zapewniając reklamę oraz obecność w mediach. Od powstania w 2017 r. studio przeniosło 10 gier na konsolę Nintendo Switch. Najważniejszym produktem, sprzedanym w ponad 200 tys. kopii, była gra „The Way Remastered”. Jedną z najbardziej znanych gier przeniesionych na konsolę Nintendo Switch przez deweloperów z SONKA jest „911 Operator” - popularny tytuł stworzony w studio należącym do Games Operators, innej spółki z grupy PlayWay wybierającej się na giełdę.
 

gry

Zobacz także: Na giełdę wejdzie jedna z ciekawszych spółek gamingowych: Games Operators z grupy PlayWay

Oprócz usług dla zewnętrznych podmiotów spółka stawia też na własne gry. Najważniejszą własną produkcją jest seria gier na licencji „Astro Bears”. SONKA posiada autorskie prawa majątkowe do tej marki i zamierza kontynuować serię.

„Pierwsza wersja Kosmicznych Misiów to jedna z najczęściej polecanych gier imprezowych na Nintendo Switch, która zarobiła ponad 20 razy więcej, niż koszt jej wytworzenia, osiągając 1. miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier na Nintendo eShop w czerwcu 2018 r. Poza grą Astro Bears na Nintendo Switch, spółka przygotowuje produkty na urządzenia mobilne oraz grę planszową na tej licencji” - czytamy w dokumencie informacyjnym SONKA.

Jeszcze w tym kwartale premierę będzie miała portowana gra „Mars Power Industries” studia 7A Games. Ponadto Sonka planuje premiery co najmniej 4 kolejnych, portowanych gier w tym roku. Celem strategicznym SONKA na następne lata jest utrzymanie działu portingu gier oraz wydawanie dwóch dużych projektów rocznie.
 

plany wydawnicze

Zobacz także: SONKA już jutro zadebiutuje na NewConnect

Akcjonariat SONKA

SONKA została założona w połowie 2017 r. przez obecnego prezesa Rafała Sankowskiego, Bartosza Moniewskiego oraz przez dwie spółki: PlayWay i Qubic Games (obie notowane na giełdzie).

Obecnie największym akcjonariuszem i jednocześnie strategicznym partnerem firmy jest grupa PlayWay posiadająca 42% akcji. Qubic Games posiada 13% akcji, zaś założyciele Rafał Sankowski i Bartosz Moniewski po 8% udziałów.
 

akcjonariat


Główni akcjonariusze złożyli zobowiązania ograniczające zbywanie akcji (tzw umowy typu „lock-up”) na rok od debiutu. Umowy ograniczające sprzedaż akcji obejmują ok 74% wszystkich akcji spółki.

Polityka dywidendowa SONKA

W pierwszym roku działalności spółka wygenerowała stratę, która została pokryta z nawiązką zyskami za 2018 rok. Dywidenda nie została wypłacona za poprzedni rok obrotowy, zaś nadwyżka w postaci 172 tys. zł została przekazana na kapitał zapasowy. Mimo, że SONKA jest rentowną spółką, a w I półroczu br. wygenerowała już ponad 4 razy wyższy zysk (860 000 zł), niż w całym poprzednim roku, zarząd nie zamierza rekomendować dywidendy.

„Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe” - czytamy w dokumencie informacyjnym.

Szanse i ryzyka

SONKA upatruje szansy na największy sukces biznesowy w segmencie produkcji własnych gier. Ta część działalności obarczona jest jednak licznymi ryzykami wspólnymi dla całej branży gamingowej. Opóźnienia, przesunięcia, mniejsze od oczekiwanego zainteresowanie odbiorców, czy wręcz zawieszenie produkcji autorskich tytułów mogą negatywnie odbić się na kondycji spółki.

Deweloper stara się równoważyć ryzyko dotyczące autorskich produkcji, rozwojem portingowo-wydawniczej gałęzi biznesu. Zapewnia w ten sposób stałe przychody ze sprzedaży i jednocześnie obniża ryzyko braku stabilności finansowej. Zmniejsza też okresowe wahania przychodów, które są charakterystyczne dla firm zajmujących się tylko produkcją własnych gier.

- Nasza strategia koncentruje się na trzech głównych obszarach, w obrębie których działamy. Portujemy i wydajemy gry indie na Nintendo Switch oraz gry na zlecenie. Rozwijamy także duże własne produkcje, m.in. takie jak Astro Bears. Za tym wszystkim stoi doświadczony i zaangażowany zespół, który z powodzeniem wdraża kolejne projekty – mówi prezes i akcjonariusz SONKA, Rafał Sankowski.

Zespół SONKA liczy obecnie 11 osób, co zwiększa ryzyko ewentualnych problemów kadrowych oraz ogranicza ilość prowadzonych jednocześnie projektów. Warto też zwrócić uwagę na strukturę akcjonariatu. Podmiotem dominującym jest PlayWay, który wraz z innymi spółkami zależnymi ma istotny wpływ na pozyskiwanie umów. Pomimo prowadzenia działalności na tym samym rynku, zarząd SONKA ocenia współpracę z wyżej wymienionymi podmiotami jako „bardzo dobrą” i korzystną dla obu stron.

Mimo licznych ryzyk, należy pamiętać, że SONKA działa na rynku wzrostowym, co w sposób naturalny wspiera młode i dynamiczne firmy. Według analityków firmy Newzoo prognozowana wartość światowego rynku gier na koniec tego roku wyniesie ok. 151,9 mld USD, a na koniec 2021 r. już 180,1 mld USD, co świadczy o wzroście o ok. 10,29% r/r w latach 2017-2021.
 

rynek gier


„Prognozy wskazują, że najszybciej rozwijającym się segmentem będą gry mobilne (smartfony i tablety), (…) Drugim co do wielkości segmentem są konsole, których udział w rynku na przestrzeni kolejnych trzech lat utrzymywać się będzie na zbliżonym poziomie ok. 25%. W 2018 r. wartość tego segmentu wyniosła 34,6 mld USD, a szacunkowa wartość wskaźnika CAGR w latach 2017-2021 wynieść ma 4,1%.” - czytamy w dokumencie ofertowym SONKA

Według badań Newzoo w 2018 r. szacowana liczba aktywnych graczy wyniosła około 2,3 miliarda osób. Podobne szacunki przedstawiają wyniki portalu statista.com. Według ich badań do 2021 r. liczba graczy na świecie wzrośnie do 2,67 mld, co oznacza średnio roczny wzrost na poziomie ok. 7%.
 

liczba graczy

Zobacz także: 7 spółek, które planują debiut na NewConnect w najbliższym czasie

Dane finansowe SONKA

SONKA w pierwszym pełnym roku obrotowym (2018) wygenerowała 1,7 mln zł przychodów i 214 tys. zł zysku ze sprzedaży. Rok zakończyła z zyskiem netto w wysokości 215 tys. zł.

W I kwartale tego roku spółka osiągnęła zysk na poziomie 354 tys. zł. W całym I półroczu 2019 r. SONKA osiągnęła ponad 860 tys. zł zysku, czyli ponad cztery razy więcej, niż w całym 2018 r.

Znaczącą część przychodów spółki stanowią wpływy z portingu i wydawania gier. W przyszłym roku duży wpływ na przychody będą miały premiery dwóch dużych gier portowanych na wszystkie konsole oraz gra „Hard West” w wersji mobilnej.

Przy okazji debiutu nie będą emitowane akcje. Spółka też nie zamierza przeprowadzać emisji w najbliższym czasie. Zaproponowany kurs odniesienia wynosi 4,50 zł. Jest to poziom ceny emisyjnej z ostatniej oferty prywatnej akcji serii C. Przy tej cenie, wartość spółki wynosi ok. 16 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w ostatnich 12 miesiącach miało miejsce kilkadziesiąt transakcji sprzedaży i kupna akcji przy cenach dochodzących do 5,54 zł za jedną akcję. Podnosi to wycenę SONKA do niemal 20 mln zł.

- Debiut na rynku NewConnect to przełomowy krok w rozwoju naszej spółki. Dołączenie do grona firm publicznych to zwieńczenie miesięcy wzmożonej pracy nad projektami, które mamy nadzieję już niebawem zaprezentować. Wierzę, że nasze gry wzbudzą zainteresowanie zarówno fanów gier na Nintendo Switch, ale także inwestorów. Razem z Bartoszem Moniewskim, wiceprezesem zarządu, jesteśmy dużymi fanami Nintendo. Sam posiadam ponad 150 gier na Switcha, z których ukończyłem ponad 100. Dzięki dobrej znajomości rynku, a jednocześnie będąc odbiorcami naszych docelowych gier, jesteśmy w stanie tworzyć doświadczenie "uszyte na miarę" dla społeczności Nintendo. Wiemy na co zwracają uwagę fani Switcha i będziemy tworzyć nasze gry w oparciu o doświadczenie w tym zakresie – mówi Rafał Sankowski, prezes SONKA.

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2019 roku

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.