Analiza IPO: Genomtec rozwija innowacyjny test na zakażenie koronawirusa covid19
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 paź 2020, 06:30

Oferta publiczna akcji Genomtec, analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Spółka z branży biotechnologicznej opracowująca systemy do diagnostyki molekularnej, Genomtec rozpoczęła ofertę publiczną. Zamierza wejść na NewConnect. Planuje pozyskać do 8 mln zł na doprowadzenie do sprzedaży platformy Genomtec ID.

Genomtec działa w obszarze mobilnej diagnostyki molekularnej. Opracowuje platformę do diagnostyki genetycznej i testów wykrywających choroby zakaźne dróg oddechowych, w tym wykrywanie COVID-19.

Obecnie złotym standardem diagnostyki chorób zakaźnych, takich jak SARS, są testy PCR (ang. Polymerase Chain Reaction), niestety mają one swoje wady, w tym najważniejsze, czyli długość trwania testu, relatywnie wysoki koszt i konieczność przeprowadzania go w warunkach laboratoryjnych. W związku z gwałtownym rozwojem pandemii, rozpoczęła się rywalizacja o dostarczenie szybkich i przystępnych metod diagnostyki.

„Rozpoczął się globalny wyścig po wiarygodne, szybkie metody diagnostyki genetycznej opartej o diagnostykę point of care (POCT), znaczna część z nich oparta o nowoczesną metodę amplifikacji izotermalnej – w tym technikę LAMP. Genomtec jest w czołówce tego wyścigu z opatentowanymi szybkimi testami LAMP już dostępnymi na rynku oraz komercjalizowanym urządzeniem typu labon-chip zawierającym opatentowaną technologię” - czytamy w materiałach Genomtec.

Najważniejszym produktem spółki jest Genomtec ID, czyli unikalne na skalę światową, niewielkie urządzenie mogące przeprowadzić testy genetyczne w ciągu kilkunastu minut. Ma pozwolić na wykonywanie analizy molekularnej w celu zdiagnozowania chorób zakaźnych. Celem nadrzędnym projektu jest uniezależnienie diagnostyki od zewnętrznych laboratoriów i wykwalifikowanego personelu. Produkt będzie mógł być używany w tzw. pierwszych punktach kontaktu medycznego, czyli w gabinetach lekarskich, w karetkach, wizytach domowych itp. Najważniejszymi cechami są jego mobilność i znaczne skrócenie czasu przeprowadzenia testu genetycznego.
 

pcr vs lamp


Technologia rozwijana przez Genomtec jest oparta o autorską, nowoczesną metodę amplifikacji izotermalnej SNAAT i techniki mikroprzepływowe. Obecnie powszechnie stosowane metody PCR wymagają wielokrotnej zmiany temperatury podczas trwania procesu reakcyjnego. W przypadku technologii Genomtec, cały proces zachodzi w tej samej temperaturze, co przekłada się na znaczne uproszczenie budowy analizatora i skrócenie czasu jego pracy nawet do 15 minut. Jednocześnie zostaje zachowana skuteczność badań równa jakości testów laboratoryjnych PCR. Co ważne, technologia jest możliwa do opatentowania zarówno na poziomie samego urządzenia, metodologii ale też i odczynników. Spółka ma też możliwość licencjonowania poszczególnych paneli chorobowych.

Produkt jest już na dość zaawansowanym etapie. Spółka przeszła już od konceptu biznesowego, przez badania podstawowe, prototypowanie i do listopada zakończy system beta analizatora. Od listopada ma ruszyć etap industrializacji systemu diagnostycznego. Zespół ma być wsparty kolejnymi inżynierami z Wielkiej Brytanii, którzy mają przeprowadzić proces industrializacji wraz z patnerem CMO (Contract Manufacturing Organization) Genomtec-u. Spółka przeszła już też procedurę certyfikacji ISO.
 

Plan wprowadzenia Genomtec ID


„Nasze rozwiązanie może zmienić dotychczasowe funkcjonowanie diagnostyki genetycznej. Chcemy upowszechnić dostęp do pewnej, szybkiej i przystępnej cenowo analizy. Nad naszym flagowym rozwiązaniem tj. mobilnym analizatorze molekularnym - Genomtec ID - pracujemy już drugi rok. Wiele istotnych kamieni milowych już za nami. W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy system beta Genomtec ID. Obecnie analizator posiada już docelowy kształt zapewniający mobilność systemu. Prace nad analizatorem są niezwykle dynamiczne” - mówi prezes i założyciel Genomtec, Miron Tokarski.

Według planów zarządu rejestracja i sprzedaż Genomtec ID ma rozpocząć się w pierwszym półroczu 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na ten projekt w wysokości 1,6 mln euro, czyli ok. 7 mln zł.

Zobacz także: Captor Therapeutics, polska innowacyjna spółka biotechnologiczna, złożyła prospekt emisyjny i planuje debiut na GPW

Testy na koronawirusa COVID19 gotowe do sprzedaży

Genomtec ID to nie jedyny projekt spółki. Już teraz firma z Wrocławia posiada skomercjalizowany test w kierunku diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2 (Gemnocet SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Kit). Test ten wykonany jest w tej samej technologii izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych RT-LAMP, którą spółka wykorzystuje w urządzeniu Genomtec ID, ale jest on kompatybilny ze standardowym sprzętem laboratoryjnym. Genomtec wprowadził go do sprzedaży, by jak najszybciej odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku na szybsze testy.

Produkt Genomtec-u może być wykorzystywany na tym samym sprzęcie i przy zaangażowaniu tego samego personelu, co testy PCR. Jednak z przewagą dwa razy krótszego czasu trwania badania. Jednocześnie parametry czułości i swoistości są porównywalne – tak wynika z dwóch niezależnych badań przeprowadzonych w ośrodkach w Polsce na grupie pacjentów.
 

Test Sars Genomtec


„Test Genomtec jest znacząco szybszy od innych dostępnych na rynku zestawów diagnostycznych w technice RT-PCR. Osiągnięte parametry wynikają z zastosowania zgłoszonych do opatentowania starterów LAMP, najwyższej jakości enzymów i zoptymalizowanej kompozycji odczynników. Wszystko to gwarantuje wykrycie infekcji wirusem SARS-CoV-2 w mniej niż 15 min (w porównaniu do czasu 70-80 minut dla najszybszych laboratoryjnych testów RT-PCR) Spółka posiada własne zdolności produkcyjne pozwalające wytwarzać 10.000 testów w ciągu zmiany, co w opinii Zarządu pozwala wystarczająco odpowiedzieć na obecnie przewidywane zapotrzebowanie rynkowe” – czytamy w memorandum informacyjnym spółki.

Test został dopuszczony w czerwcu 2020 r. do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Genomtec, w celu komercjalizacji, zawarł dwie umowy współpracy, w tym z giełdową spółką Synektik S.A.

W planach na następne lata są też projekty, obecnie we wczesnym etapie rozwoju, z obszaru immunoonkologii: Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne oparte o technologię SNAAT. Mają mieć zastosowanie w szybkim wykrywaniu mutacji nowotworowych. Według zarządu, komercjalizacja projektu może nastąpić w trzecim kwartale 2024 r.

„Projekt o roboczej nazwie Genomtec Tumor przeszedł wstępne prace koncepcyjne, włączając w to badanie laboratoryjne przeprowadzone na materiale biologicznym i jest na wczesnym etapie prac rozwojowych. Dalsze prace rozwojowe będą uzależnione od dokonania wewnętrznych analiz potencjału rozwoju komercyjnego i pozyskania do projektu partnera branżowego oraz finansowania grantowego. Testy immuno-genetyczne pozostają w fazie koncepcyjnej i wymagają dalszego nakładu intelektualnego oraz inwestycyjnego. Emitent zakłada, iż możliwym terminem komercjalizacji tego projektu jest III kwartał 2024 r.” - czytamy w memorandum.
 

Zespół zarządzający

Szanse i ryzyka Genomtec

Genomtec wprowadza na rynek produkty oparte o nowe technologie. Obecnie dominującym na rynku rozwiązaniem są techniki oparte o PCR, technologie amplifikacji materiału genetycznego poprzez rekcję łańcuchową polimerazy. Funkcjonują od lat 80-tych poprzedniego wieku, a ich udział w rynku stanowi ok. 40%. Ich pozycja na rynku jest jest więc mocno ugruntowana.

„Trzeba mieć na uwadze ryzyko pewnej „nieufności” laboratoriów diagnostycznych do technik izotermalnych, w tym reprezentowanej przez Genomtec ID techniki LAMP, przez to, że są one technikami młodszymi od PCR i dotychczas mniej popularnymi. Pewną rolę odgrywają tutaj sami producenci zestawów diagnostycznych oraz urządzeń w technologii PCR, którzy inwestując duże środki finansowe w ochronę intelektualną oraz rozwój swoich produktów w technologii PCR, są zainteresowani utrzymaniem statusu rynkowego tej starszej technologii. Pomimo wskazanego ryzyka, technika LAMP, jak również inne metody izotermalne zyskują na znaczeniu” - czytamy w memorandum.

Według szacunków, technologie izotermalne stanowią obecnie ok 22% rynku diagnostyki molekularnej. W następnych latach ich znaczenie ma rosnąć.
 

ryenk diagnostyki molekularnej


„Rosnąca popularność INAAT w diagnostyce chorób zakaźnych będzie jedną z sił napędowych kształtujących rynek diagnostyki molekularnej w najbliższych latach. Porównanie powyższych danych rynkowych pokazuje, że diagnostyka molekularna w zakresie chorób zakaźnych (w szczególności w oparciu o technologię INAAT / LAMP), zarówno w zakresie oznaczeń diagnostycznych, jak i zapotrzebowania na urządzenia diagnostyczne, wykazuje bardzo duży potencjał rozwojowy i inwestycyjny” - czytamy w memorandum informacyjnym Genomtec.

Istotnym ryzykiem jest też silna, światowa konkurencja dużych korporacji i mniejszych spółek badawczo-rozwojowych.

„Za konkurencję Emitenta należy uznać spółki o podobnym profilu działalności (…) Liderami w segmencie badań molekularnych chorób zakaźnych są takie globalne firmy jak Roche Diagnostics, BioMérieux, Abbott Laboratories czy Bio-Rad Laboratories. Firmy te jednak obecnie koncentrują się na produkcji bardzo drogich stacjonarnych urządzeń do diagnostyki laboratoryjnej. Bezpośrednimi konkurentami rozwiązania Genomtec są mniejsze, innowacyjne przedsiębiorstwa, które pracują nad szybkimi testami i przenośnymi urządzeniami diagnostycznymi z zakresu diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych (i ewentualnie innych segmentów) (…)

Niemniej wziąwszy pod uwagę przyjęty przez Spółkę model ochrony własności intelektualnej oraz barierę wejścia w tego typu projekty, jak również identyfikowane przez Zarząd przewagi technologiczne będące przedmiotem ochrony patentowej, materializacja tego ryzyka jest stosunkowo niewielka” - zaznaczono w memorandum.

Z drugiej strony rynek diagnostyki szybko rośnie i to nie tylko dzięki COVID-19. Szacowany wzrost rynku po 2021 r. wynosi 5% rocznie.
 

rynek


Sam rynek diagnostyki POCT, na którym działa spółka ma przed sobą lepsze perspektywy. Według badania Global Molecular Diagnostics Market „Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)” oczekiwany coroczny wzrost w tym segmencie ma sięgnąć 14,4% z 1,7 mld USD w 2018 r. do 3,8 mld USD w 2024 r.
 

rynek poct


Oczywiście spółce sprzyjają też ogólnoświatowe trendy, czyli wzrost infekcji dróg oddechowych, wzrost liczby przypadków chorób przenoszonych drogą płciową, starzenie się społeczeństwa, wzrost populacji miast (zagęszczenie ludności) i przez to wzrost ryzyka przenoszenia się chorób oraz wzrost lekoodporności. Zarządzanie zdrowiem publicznym wymaga więc w coraz większym stopniu metod szybkiej detekcji przeprowadzanej najlepiej już w gabinetach lekarskich, szpitalach lub u chorego w domu.

Jeśli zaś chodzi o zastosowanie testów Genomtec w wykrywaniu koronawirusa, to zarząd spodziewa się popytu na nie jeszcze przez długi okres:

„Zgodnie z obecnym stanem przewidywań naukowych, Zarząd przewiduje, że powszechność szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 nastąpi w okresie około 2 lat, przy oczekiwanej skuteczności szczepień ponad 50%. Oznacza to iż testy jako podstawowy mechanizm zarządzania pandemią będą stosowana jeszcze przez długi okres, w ocenie Zarządu nawet po wprowadzeniu szczepionki” - czytamy w memorandum informacyjnym.

Zobacz także: Debiut genXone na NewConnect. Co warto wiedzieć o spółce?

Cele emisji akcji Genomtec

Spółka zamierza wyemitować do 730 tys. akcji (8,9% wszystkich akcji) w celu pozyskania do 8 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do masowej produkcji platformy Genomtec ID.
 

Plan inwestycyjny


"Aby utrzymać tempo prac chcemy wesprzeć się dodatkowym finansowaniem. Środki z emisji będą przeznaczone na dalszy etap rozwoju systemu Genomtec ID m.in. na jego industrializację. Zakładamy, że jasno określony harmonogram i konsekwentna realizacja kolejnych etapów, przy wsparciu międzynarodowego partnera, pozwoli nam w pierwszej połowie 2022 r. skomercjalizować system, który wykorzystuje nasze autorskie chronione patentem rozwiązania” - mówi Miron Tokarski, założyciel i prezes Genomtec.

Całkowity budżet inwestycyjny wyniesie 17,7 mln zł, w tym większość nakładów pochodzi z pozyskanych grantów(10,2 mln zł), a pozostałą część kwoty mają stanowić środki pozyskane z emisji akcji. Budżet powinien wystarczyć do pełnej komercjalizacji produktu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że spółka już niejednokrotnie pozyskała środki z dotacji. Udowodniła tym samy, że jej projekty są weryfikowalne przez zewnętrzne instytucje. Do tej pory Genomtec zebrał w sumie 17 mln zł w grantach i dotacjach.

Harmonogram i zapisy na akcje

Genomtec oferuje akcje w ofercie publicznej. Zapisy prowadzone są przez Dom maklerski INC. Deklaracje nabycia akcji można składać do 22 października 2020 r. W następnych dniach spółka poda cenę emisyjną akcji oraz rozpocznie się proces składania zapisów na akcje.

Maksymalna cena jednego waloru została określona na 11 zł. Przekłada się to na wycenę całej spółki w wysokości ok 90 mln zł.

Przydział akcji nastąpi w dniu 5 listopada. Następnym etapem będzie wprowadzenie Genomtec na rynek NewConnect. Spółka już rozpoczęła działania w tym kierunku. Według założeń zarządu debiut powinien mieć miejsce w I kwartale 2021 r.
 

Harmonogram oferty akcji Genomtec

EtapTermin
Publikacja memorandum informacyjnego14 października 2020 r.
Procesu budowy księgi popytu14 - 22 października 2020 r.
Ogłoszenie ceny emisyjnej akcji23 października 2020 r.
Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy księgi popytuOd 23 października 2020 r.
Przyjmowanie zapisów23 października - 4 listopada 2020 r.
Dzień przydziału akcji5 listopada 2020 r.

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.