Oferta publiczna akcji i debiut Pure Biologics na główny rynek GPW. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 lis 2020, 07:05

Oferta akcji i przejście na główny rynek GPW Pure Biologics. Co warto wiedzieć o spółce

Biotechnologiczna spółka Pure Biologics zamierza przejść z NewConnect na główny parkiet GPW. Przy tej okazji przeprowadza emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków do wkładu własnego w granty badawcze na rozwój innowacyjnych leków i terapii.

Pure Biologics istnieje od 2010 r., a od 2018 r. notowany jest na NewConnect. Jest firmą biofarmaceutyczną, która zatrudnia ok 100 specjalistów, posiada własne technologie, które może wykorzystywać na rynku wartym wiele miliardów dolarów. Rozwija pierwsze w swojej klasie potencjalne biologiczne leki immunoonkologiczne w oparciu o przeciwciała oraz terapie pozaustrojowe z wykorzystaniem aptamerów.

Spółka działa w dwóch obszarach terapeutycznych. Pierwszym z nich są leki immunoonkologiczne. Spółka rozwija portfolio trzech projektów cząsteczek aktywujących i nakierowujących komórki układu odpornościowego na zniszczenie nowotworu typu first-in-class (pierwsze w swojej klasie – o nowych mechanizmach działania). Projekty PB001, PB003 i PB004 nakierowane na zwalczanie raka jelita grubego, niedrobnokomórkowego raka płuca oraz potrójnie ujemnego raka piersi. Opracowywana technologia jest w centrum zainteresowania największych firm typu drug-discovery.

„Założeniem tej strategii terapeutycznej jest modulacja immunologicznych punktów kontrolujących aktywność ludzkiego układu odpornościowego, by przywrócić bądź wzmocnić naturalną zdolność tego układu do niszczenia komórek nowotworowych. W odróżnieniu od ogólnego podejścia chemoterapeutycznego, zastosowanie immunoonkologii umożliwia opracowanie specyficznych leków odpowiednich dla pacjentów z nowotworami różnego pochodzenia oraz ograniczenie negatywnych skutków ubocznych” - wyjaśniono na stronie spółki.

Spółka zamierza wprowadzić pierwszy projekt w fazę badań przedklinicznych i między innymi na to będą przeznaczone pozyskane środki z emisji akcji. Doprowadzenie do pierwszej komercjalizacji, według założeń spółki, może nastąpić za 2-2,5 roku.
 

Projekty Pure Biologics


Drugim obszarem działania Pure Biologics są aptamery, terapie pozaustrojowe. Spółka rozwija oparte o aktywne aptamery filtry biomolekularne. Rozwija obecnie dwie terapie, które mają zastosowania w leczeniu pacjentów cierpiących na neurologiczne schorzenia autoimmunologiczne: neuromyelitis optica (NMO) i miastenię rzekomoporaźną (MG).

„Opracowane produkty znajdą zastosowanie podczas terapeutycznej aferezy, której często poddawani są pacjenci cierpiący na NMO i MG. Nowatorskie propozycje terapii pozaustrojowych Pure Biologics będą wykorzystywać aptamery jako biologiczną cząsteczkę aktywną. Aptamery sprawią, że terapia stanie się wysoce specyficzna i pozwoli uzyskać efekty kliniczne do tej pory nieosiągalne w standardowej, niecelowanej aferezie” - wyjaśniono dalej.

„Dywizje związane z terapiami pozaustrojowymi może nie są tak lukratywne ja pierwsze, ale są szybsze i prostsze do komercjalizacji. Spodziewamy się więc, że ich komercjalizacja nastąpi wcześniej” - mówi Filp Jeleń, prezes zarządu Pure Biologics.

Ponadto Pure Biologics, dzięki posiadaniu wysoko wykwalifikowanego zespołu naukowców, prowadzi badania kontraktowe w zakresie trzech specjalności: przeciwciał, aptamerów i białek. Spółka jest też partnerem w wielu projektach międzynarodowych B&R.
 

Historia Pure Biologics

Historia Pure Biologics

Zobacz także: 23 spółki, które planują debiut na GPW lub NewConnect w najbliższych miesiącach

Model biznesowy Pure Biologics

Pure Biologics nie jest dużą firmą farmaceutyczną, ale właśnie dzięki temu wpisuje się w światowy ekosystem rynku farmaceutycznego. Przez lata wypracował się model partneringowy między dużymi podmiotami na rynku, a spółkami typu drug discovery takimi jak Pure Biologics.

Każda cząsteczka, która może być potencjalnym lekiem, przechodzi bardzo długą drogę. Od wyselekcjonowania jej, przez badania wstępne do fazy przedklinicznej. Następnie trafia do badań klinicznych i dopiero potem ma szansę być sprzedawana jako lek. Cały proces trwa zwykle kilka lat, a dalsze jego etapy są coraz bardziej kosztowne.

Ekosystem firm biotechnologicznych podzielił się więc na dwa sektory. Pierwszy z nich, w którym działa Pure Biologics, wynajduje i opracowuje perspektywiczne projekty w początkowych jego fazach. Dzięki swej elastyczności w działaniu może skupiać się na kilku projektach na raz. Dopiero gdy badane projekty udowodnią swoją wartość mają szansę na komercjalizację i są przejmowane przez większe podmioty. Duże spółki farmaceutyczne kupują obiecujące projekty od mniejszych podmiotów płacąc im jednorazową opłatę (upfront payment) oraz deklarują kolejne opłaty za osiąganie następnych etapów badań (milestone-y). W ten sposób spółki takie jak Pure Biologics otrzymują finansowanie na dalsze, bardziej kosztowne etapy badań i partycypują też w sprzedaży gotowego leku.

Czynniki ryzyka i szanse

Działalność takich spółek jak Pure Biologics jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka. Należy liczyć się przede wszystkim z ryzykiem niepowodzenia prac badawczych. W szczególności tyczy się to leków nowych (first-in-class). Ryzyko niepowodzenia istnieje na każdym etapie badań i rozwoju.

„Opracowywanie nowych leków wiąże się z wysokim poziomem ryzyka niepowodzenia, tj. nieuzyskania rezultatów leczniczych opracowywanego rozwiązania zgodnych z założeniami. Ryzyko to wzrasta w przypadku rozwoju leków nowych (pierwszych) w swojej klasie, których mechanizmy działania koncentrują się na nowych celach molekularnych, tj. określonych reakcjach fizycznych i chemicznych pomiędzy molekułami, często wcześniej niebadanych lub słabo scharakteryzowanych w literaturze naukowej” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
 

Prawdopodobieństwo sukcesu leku


Ponadto charakterystyka badań nie pozwala na precyzyjne określenie ich całkowitych kosztów i czasu przeprowadzenia. Dlatego spółka narażona jest na ryzyko zwiększania nakładów ponad założony plan.

Znaczącym czynnikiem ryzyka jest też wzrastająca konkurencja światowa. Mogą pojawić się na rynku konkurencyjne projekty w obszarze celów badanych przez Pure Biologics. Dodatkowo spółka musi liczyć się z możliwością utraty finansowania grantowego, utraty kluczowych pracowników, braku pozwoleń na badania przedkliniczne itp.

Powyższe czynniki ryzyka sprawiają, że na rynku mają szansę głównie spółki dobrze zarządzające funduszami i posiadające w portfolio jak najwięcej rozpoczętych projektów.

Wysokie ryzyko niepowodzeń poszczególnych projektów sprawia też, że wycena samych spółek jest kłopotliwa i obarczona dużym błędem. Z drugiej strony dojście do skutku transakcji z dużym podmiotem farmaceutycznym przenosi natychmiast spółkę na wyższy poziom.

Już teraz większe firmy interesują się badaniami przeprowadzanymi w Pure Biologics. W zależności od wycen projektów, spółka może zdecydować, czy już zamierza skomercjalizować swoje cząsteczki, czy opłaca się jej rozwijać je dalej, by sprzedać w przyszłości za wyższą cenę.

Na świecie przeprowadzono już ponad 200 transakcji tego typu o średniej wartości opłaty wstępnej 90 mln dolarów i kolejnych płatnościach za osiąganie kamieni milowych na średnią kwotę 700 mln dolarów.
 

Przykłady transakcji leków biotechnologicznych


Pure Biologics celuje w komercjalizację projektów za kwoty od 40 do 60 mln dolarów opłaty upfront. Jest to możliwe, dzięki temu, żę spółka tworzy leki o nowych mechanizmach działania (first-in-class), które zwykle wyceniane są wyżej.

Cały rynek farmaceutyczny był wyceniany na 1,1 bln dolarów w 2016 r. (badanie QuintilesIMS Institute), a jego prognozowany średnioroczny wzrost w latach 2016 - 2021 został określony na 6%. Wzrost rynku wspierany jest przez zwiększanie się światowej populacji przy jednoczesnym trendzie starzenia się społeczeństw zamożnych.

„Według analityków Evaluate Pharma największy udział w światowym rynku leków posiadają leki onkologiczne (11,7%), mając jednocześnie drugą co do wielkości prognozowaną średnioroczną dynamikę wzrostu w latach 2016-2022 (12,7%). Prognozuje się, że przychody w tym segmencie w 2022 roku osiągną 192,2 mld USD. Za drugi największy segment globalnego rynku leków odpowiada reumatologia z udziałem 6,6%. Jednocześnie, według szacunków Evaluate Pharma, największa średnioroczna dynamika wzrostu w najbliższych latach, tj. 14,6%, zostanie odnotowana w obszarze immunosupresantów, czyli leków hamujących aktywność układu odpornościowego” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
 

Prognozowane udziały w światowym rynku leków i dynamiki wg obszarów terapeutycznych

udział w światowym rynku leków

Oferta akcji i cele emisyjne Pure Biologics

Pure Biologics, po zakończeniu budowy księgi popytu, postanowił zaoferować do 600 000 akcji w cenie 90 zł z akcję i tym samym pozyskać do 54 mln zł na dalszy rozwój.

„W zakończonym dzisiaj procesie budowy Księgi Popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany inwestycyjne na najbliższe lata zostały pozytywnie odebrane. Spodziewane wpływy z emisji pozwolą nam na realizację głównych celów przedstawionych w prospekcie” – komentuje dr Filip Jeleń, współzałożyciel i Prezes Zarządu Pure Biologics S.A.

Główny przyczyną emisji akcji jest zebranie finansowania do wkładu własnego w kluczowe projekty realizowane w ramach umów o dofinansowanie. Spółka, dzięki zgromadzonym środkom, będzie mogła pozyskać finansowanie w postaci grantów, które umożliwi dalsze prace nad badanymi cząsteczkami, a przede wszystkim wprowadzenie pierwszej z nich do badań przedklinicznych.

Część środków wspomoże rozbudowę zaplecza laboratoryjno-badawczego i pozwoli sfinansować kolejne projekty badawczo-rozwojowe.
 

Cele emisyjne

Zobacz także: Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 90 zł

Jeśli wszystkie oferowane akcje znajdą nabywców, stanowić one będą ok 26,6% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Zwiększy się tym samy free-float akcji na giełdzie. Stare i nowe akcje zadebiutują na głównym rynku GPW.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 24 listopada i potrwają do godziny 17 w dniu 30 listopada. W transzy inwestorów indywidulanych zostanie zaoferowanych 100 tys. akcji. Spółka planuje sfinalizować przeniesienie notowań na podstawowy parkiet już do 14 grudnia, choć wiele zależeć będzie od tempa procesów administracyjnych na GPW.

Zobacz także: KNF zatwierdził prospekt emisyjny Pure Biologics, spółki biotechnologicznej z NewConnect

Harmonogram oferty akcji

TerminEtap
20 listopada 2020 r.Ustalenie ceny maksymalnej
23 listopada 2020 r.Budowa księgi popytu (do godz. 16.00)
23 listopada 2020 r. (do końca dnia)Ustalenie i opublikowane ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych
24 - 30 listopada 2020 r. (do godz. 17:00)Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
3 grudnia 2020 r.Przydział akcji oferowanych
około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanychPrzewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji serii E na rynku regulowanym

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.