Publiczna oferta Creotech Instruments. Co warto wiedzieć o polskiej spółce z branży technologii kosmicznych
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
31 mar 2021, 06:30

Creotech Instruments rusza z ofertą publiczną. Co warto wiedzieć o polskiej spółce z branży technologii kosmicznych

Wystartowała oferta akcji Creotech Instruments, lidera polskiego sektora kosmicznego realizującego projekty m.in. dla ESA (Europiejskiej Agencji Kosmicznej). Spółka ma zamiar pozyskać ok. 11 mln zł m.in. na rozwinięcie działalności. W planach Creotech jest debiut na rynku NewConnect.

Creotech dostarcza technologie kosmiczne oraz specjalistyczną aparaturę i elektronikę. Jest największą polską firmą w branży zaawansowanych technologii kosmicznych. Creotech jest producentem systemów i podzespołów satelitarnych. Jej produkty uczestniczą już w 10 misjach kosmicznych, w tym misjach na orbitę Marsa, czy Międzynarodową Stację Kosmiczną.
 

Klienci Creotech


Ponadto Creotech dostarcza także wyspecjalizowane rozwiązania elektroniki na zlecenie m.in. systemy do nadzoru ruchu dronów, systemy do sterowania komputerami kwantowymi, kryptografii kwantowej i wiele innych. Spółka zrealizowała już 26 projektów m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz instytucji naukowych takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Instytut Badań Ciężkich Jonów GSI i Centrum Badawcze DESY.

Spółka wdraża wraz z laboratorium CERN standard White Rabit, który zapewnia synchronizację czasu poniżej 1 nanosekundy. Na razie standard wdrażany jest w ośrodkach naukowych, ale już także branża telekomunikacyjna i energetyczna jest zainteresowana możliwymi zastosowaniami w praktyce biznesowej. Creotech opracowuje też standard Sinara z Uniwersytetem Oxford. Pozwoli on na łatwe kompletowanie systemów kontrolno-pomiarowych dla np. komputerów kwantowych z gotowych elementów.

„Aktualnie do produkcji wdrożone mamy >20 układów elektroniki w standardzie Sinara” - podaje spółka.

W segmencie powiązanych z rynkiem dronów Creotech wdraża produkty pozwalające na monitorowanie i lokalizację ruchu, przenośne centrum dowodzenia operacjami dronowymi, a także rozwiązania systemowe wizualizacji toru lotu czy też planowania trasy dronów.
 

Produkty Creotech

Zobacz także: Creotech Instruments opublikowała memorandum i rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości do 2,5 mln euro 

Strategia Creotech

Strategia Creotech zakłada budowę rozwiązań komercyjnych z nakierowaniem od razu na rynek światowy w oparciu o dostępne systemy grantów. Dzięki grantom spółka obniża ryzyko finansowe związane z ewentualnym niepowodzeniem projektów. Otrzymuje ponadto lewar, który pozytywnie wpływa na marże.
 

Strategia Creotech


Spółka celuje w wybrane segmenty rynku kosmicznego oraz pokrewnych innowacyjnych technologii. Projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez Creotech są zamieniane na oferowane komercyjnie wyspecjalizowane produkty dla klientów biznesowych.

„Zamieniamy kolejne projekty B+R na oferowane komercyjnie wyspecjalizowane produkty dające bieżące wyniki” - podaje spółka.

Creotech do tej pory wziął udział w dofinansowaniach projektów badawczo-rozwojowych jako członek konsorcjum o wartości 95 mln zł, z czego znacząca część przypadła spółce.

Cel: platforma satelitarna

Obecnie jednym z najważniejszych projektów Creotech jest budowa własnej, multimisyjnej platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Ma służyć obsłudze instrumentów telekomunikacyjnych oraz obserwacyjnych na orbicie – misje kosmiczne mikrosatelitów i tworzenie ich konstelacji. Platforma ma powstać zgodnie ze standardami Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz NASA. Zakończenie budowy jest planowane na II kwartał tego roku.

„Wkrótce rozpoczniemy pierwszy projekt komercjalizacji platformy HyperSat polegający na budowie konstelacji trzech satelitów do celów bezpieczeństwa i obronności. Budżet na nasze działania w tym zakresie wynosi 20 mln zł i jest rozłożony na najbliższe 3 lata. Projekt jest dla nas bardzo prestiżowy” - wyjaśnia Jacek Kosiec, prezes zarządu Creotech Instruments.

Creotech zamierza wystrzelić własnego mikrosatelitę obserwacyjnego. Projekt rozpisany jest na lata 2023 i 2024. W tym samym okresie ma też ruszyć sprzedaż mikrosatelitów produkcji spółki o szacowanej wartości jednostkowej między 1 a 4 mln USD.

Budowa własnej platformy jest przełomowym krokiem dla spółki, który pozycjonuje ją w nielicznym, światowym gronie firm zdolnych zaoferować i dostosować do specyficznych celów całe konstelacje mikrosatelitów. Creotech zamierza do końca tego roku osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej (TRL7) platformy satelitarnej. Dzięki temu będzie gotowy do wdrożenia rozwiązań w misjach kosmicznych.

„Pierwsza misja wykorzystująca tę platformę – EagleEye – wystartuje na przełomie roku 2023/2024 i będzie dostarczać wysokorozdzielcze zdjęcia Ziemi z niskiej orbity - ok. 400 km. Chcemy oferować podobne rozwiązanie firmom, które zamierzają budować własne konstelacje satelitów” - dodaje Jacek Kosiec.
 

Rozwój Creotech

Perspektywy rozwoju rynku

Rynek na którym działa spółka, dynamicznie rośnie. Mikrosatelity (satelity o wadze od 10 do 150 kg) są coraz szerzej stosowane nie tylko w łączności, ale też w obserwacji, prognozach meteorologicznych czy też badaniach naukowych.

„Dane analityczne wskazują, że rynek mikrosatelitów rośnie bardzo dynamicznie - w bieżącej dekadzie będzie to wzrost ponad 5-krotny. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych beneficjentów jego wzrostu w Europie” - mówi Jacek Kosiec.

Według szacunków analityków Research and Markets wartość globalnego rynku kosmicznego ma wzrosnąć do ok. 560 mld USD do roku 2026 w porównaniu do 350 mld USD szacowanych na rok 2017.

Wartość samego rynku budowy satelitów szacowana jest na 14 mld EUR z perspektywą rozwoju do 53 mld EUR do roku 2029. Działa na nim kilkanaście firm dostarczających platformy, w tym właśnie Creotech. Według raportu "Global Nanosatellite and Microsatellite Market: Focus on Mass, Orbit, Component, Application, and End User – Analysis and Forecast, 2020-2026" tempo wzrostu rynku mikrosatelitów oszacowano na 24.86% rocznie do roku 2026.

„Branża technologii kosmicznych oraz zaawansowanej elektroniki jest rynkiem ogromnie perspektywicznym. Widzimy to chociażby po tym, jak rośnie nasza spółka. Na prowadzone projekty pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Rozpoczęliśmy już komercjalizację pierwszych produktów, czego efektem jest uzyskanie 29 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2020 r.” - wyjaśnia prezes.

Także segment powiązany z komputerami kwantowymi jest jednym z najbardziej obiecujących obszar rozwoju technologii obliczeniowych i cyfrowych. Średnioroczny wzrost w latach 2017-2025 szacowany jest na ok. 29,5%. Creotech jest na nim obecny od 2020 r. oferując własne konstrukcje i rozwiązania sterujące.

Dane finansowe i portfel zamówień

Spółka uzyskuje dodatni wynik na poziomie EBITDA od 2016 r. W 2019 r Creotech zakończył rok z 25,4 mln zł przychodami i 2 mln zł EBITDA. W 2020 r. przychody wzrosły do 29 mln zł, a EBITDA wyniosła ponad 3 mln zł. Średnioroczny wzrost przychodów w latach 2015-2020 wyniósł 50%.

Spółka w sprawozdaniu nie wykazuje zysku w pozycji zysk/strata ze sprzedaży ale wykazuje zysk z działalności operacyjnej. W przypadku Creotech to właśnie ten drugi należy brać pod uwagę. Wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej: "wszystkie koszty projektów badawczo-rozwojowych, jakie prowadzi Spółka, są wykazywane w poszczególnych pozycjach kosztów działalności operacyjnej, podczas gdy powiązane z nimi przychody, jakie uzyskuje Emitent z tytułu dotacji, wykazywane są w rachunku wyników w pozycji Pozostałe Przychody Operacyjne. Oznacza to, że wynik na sprzedaży ujmuje tylko kosztową stronę projektów B+R, a pierwszym poziomem wyniku finansowego, który ujmuje całościowy efekt prowadzonych prac B+R jest wynik na działalności operacyjnej.” - wyjaśniono w memorandum informacyjnym.

Creotech w 2019 r wykazał zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2 mln zł, a w 2020 r. już w wysokości 3,1 mln zł.

Przychody Creotech


„Potrafimy generować nadwyżkę finansową, którą inwestujemy skutecznie w B+R. Chcemy kontynuować prowadzenie rozpoczętych prac badawczych i część środków pozyskanych z planowanej emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na wkład własny w projekcie, który już uzyskał maksymalny poziom dofinansowania. Chodzi o dalszy rozwój platformy HyperSat i wystrzelenie mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye” - mówi Jacek Kosiec.

Spółka zamierza iść w kierunku projektów o wyższych marżach, w czym mają pomóc środki z emisji akcji. Stawia na wzrost produkcji na rzecz prywatnych i przemysłowych odbiorców z sektorów mikrosatelitów i ich podzespołów oraz systemów do obrazowania Ziemi. Creotech usprawnia też proces pozyskiwania kontraktów i w tym także wesprą spółkę środki pozyskane z emisji akcji.

Aktualny portfel zamówień spółki na ten rok wyceniony jest na ok. 25 mln zł, co daje podstawę do kontynuowania trendu corocznego wzrostu przychodów. Portfel zamówień nie uwzględnia projektów krótkoterminowych, które także mogą wpłynąć znacząco na tegoroczny wynik finansowy. Szacowany przez zarząd wzrost pipeline w najbardziej rentownych segmentach ma wynieść od +30% do +50% rok do roku.

Cele emisji i oferta akcji Creotech

Creotech oferuje wyłącznie akcje nowej emisji o łącznej wartości do 11,3 mln zł. Oferowane jest do 185 tys. akcji serii H stanowiących do 11,66% w kapitale zakładowym.

Zebrane w ofercie publicznej środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kolejnych etapów prac nad opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi. Część posłuży też rozwinięciu technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat na najwyższy poziom. Ten drugi cel posłuży stworzeniu własnej oferty modułowych platform satelitarnych.

Około 77% pozyskanych środków (ok. 8.8 mln zł) posłuży sfinansowaniu wkładu własnego do projektu badawczo-rozwojowego mikrosatelity EagleEye. Kolejne ok. 14% przeznaczone zostanie na zakup trzeciej linii produkcyjnej do montażu elektroniki, a pozostałe środki posłużą rozwoju zespołu sprzedaży.
 

akcjonariat Creotech


Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych już trwają i zakończą się 12 kwietnia. Oferta prowadzona jest przez DM Navigator. Szczegóły oraz formularze zapisu dostępne są na stronach:

Cena maksymalna, przy której prowadzone są zapisy dla inwestorów indywidualnych, została określona w wysokości 61 zł na akcję. Przekłada się to na wycenę Creotech – przy założeniu uplasowania wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej – w wysokości 96,8 mln zł.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 8 kwietnia i zakończy 13 kwietnia. Następnie zostanie ustalona cena emisyjna i liczba oferowanych akcji. Przydział akcji zostanie zrealizowany do 20 kwietnia.

Spółka planuje debiut na rynku NewConnect.

Harmonogram oferty akcji Creotech

DataEtap
29 marca - 12 kwietniaZapisy w transzy inwestorów indywidualnych (do godz. 18:00 12 kwietnia jeśli zapis jest składany w wersji papierowej)
8 - 13 kwietniaBudowa księgi popytu wśród inwestorów wybranych przez firmę inwestycyjną
Do 14 kwietnia do godz. 12.00Ustalenie ceny emisyjnej i liczby akcji oferowanych
Do 20 kwietniaPrzydział akcji i podanie wyników oferty
Do 23 kwietniaEwentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną emisyjną)

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.