Debiut Bio Planet: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 lis 2021, 09:04

Debiut Bio Planet: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Bio Planet, z sektora konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej, przenosi notowania z NewConnect na parkiet podstawowy GPW. Zmianie rynku towarzyszy oferta akcji, z której spółka zamierza pozyskać do 6,5 mln zł brutto z przeznaczeniem na budowę nowych zakładów konfekcjonowania. Zapisy na akcje ruszają w piątek, 19 listopada.

Spółka Bio Planet działa od ponad 15 lat i jest liderem polskiego rynku w zakresie produkcji i dystrybucji certyfikowanej żywności ekologicznej. Jej udział w rynku wynosi ok. 20-25% (wg badań Polskiej Izby Żywności Ekologicznej i PMR Market Experts).

Oferta obejmuje ok. 7 tys. produktów. W tym produkty trwałe i świeże takie jak m.in: orzechy, owoce suszone, mąki, kasze i ryże, produkty z roślin strączkowych, grzyby, herbaty i zioła, soki i napoje, oleje i oliwy, przekąski, superfoods i przetworzone produkty śniadaniowe oraz jaja i nabiał, owoce i warzywa, mięso i wędliny. Bio Planet kieruje ofertę przede wszystkim do sklepów detalicznych z żywnością ekologiczną na terenie całej Polski, ale też do odbiorców poza granicami kraju.

Sieć logistyczna opiera się na centrum logistycznym o powierzchni ok. 10 tys. mkw. ulokowanym w gminie Leszno koło Warszawy i 4 magazynach przeładunkowych umożliwiających dostawy w ciągu 24 h od zamówienia na terenie całej Polski.
 

Notowania Bio Planet na rynku NewConnect

Bioplanet

Zobacz także: Bio Planet startuje z emisją akcji i przechodzi z NewConnect na główny rynek GPW

Nowe zakłady konfekcjonowania

Jednym z podstawowych celów strategicznych na najbliższe lata jest budowa nowych zakładów konfekcjonowania. To właśnie na ten cel zostaną przeznaczone środki pozyskane z trwającej oferty publicznej.

Budowa umożliwi spółce potrojenie mocy przerobowych do 2024 r. w stosunku do obecnego stanu.

„Dokładnie chodzi nam o osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie przy pracy w systemie dwuzmianowym. Aktualnie ten wolumen wynosi 6 mln paczek.” - precyzuje Sylwester Strużyna, prezes Bio Planet.

Oprócz zwiększenia mocy przerobowych, spółka przewiduje, że inwestycja w automatyzację pozwoli także na obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania. Według zarządu, wzrośnie także jakość paczkowania. Spółka będzie mogła też zrezygnować z wynajmu nieruchomości, w których są ulokowane obecne zakłady.

„Jednocześnie, zgodnie z projektem budowlanym i potrzebami naszej Spółki, zakłady będą mogły być w przyszłości rozbudowywane bez konieczności zakupu kolejnych gruntów.” – dodaje Strużyna.

Łączna wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania wyniesie 33,3 mln zł w tym do 5,8 mln zł pochodzić ma z emisji akcji. Pozostała część ma być sfinansowania ze środków własnych spółki oraz kredytów bankowych.

„Na Datę Prospektu Emitent posiada zawartą umowę z bankiem na finansowanie inwestycji stanowiącej Cel Emisji, której warunki przewidują, że uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu określonych w umowie warunków, obejmujących m. in. poniesienie nakładów własnych oraz dokonanie debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskania wpływów z oferty (...) w wysokości co najmniej 5,6 mln złotych (...).” - wskazano w prospekcie emisyjnym.

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania nowych zakładów konfekcjonowania przewidziane jest do końca 2023 roku.

Otoczenie rynkowe

Bio Planet posiada szacowany udział w rynku polskim na ok. 20-25%. Jest to rynek wykazujący się znaczną konkurencją, na którym funkcjonuje wiele, głównie polskich, podmiotów z doświadczeniem w branży. Jednocześnie brak jest dużych wyspecjalizowanych sieciowych graczy detalicznych. Taki stan rynku daje przestrzeń dla funkcjonowania pośredników pomiędzy producentami i detalistami (hurtowników), czyli podmiotów takich jak Bio Planet. Z drugiej strony naraża spółkę na negatywne skutki działania konkurentów w takich obszarach jak marża, zakres oferty produktowej czy też warunków płatności i dostawy.

Wzrost rynku sprzyja rozwojowi spółek z sektora. Branża ekologicznej żywności odnotowuje duże, kilkunastoprocentowe dynamiki wzrostu w ostatnich latach. Perspektywy na przyszłość są także obiecujące, mimo przewidywanego spadku samej dynamiki wzrostu.
 

Dynamika wzrostu rynku żywności bio w Polsce


Wartość polskiego rynku żywności posiadającej certyfikat pochodzenia ekologicznego, według analiz PMR, ma rosnąć średniorocznie o 9,4% w latach 2021-2026. Co przekłada się na wzrost wydatków na żywność bio o ok. 50% do 2026 r. w porównaniu z 2021 r.
 

Rynek żywności bio w Polsce


Duży wpływ na popularyzację żywności ekologicznej ma polityka UE wspierająca rolnictwo i produkcję tego typu żywności. Do 2030 r. w Unii zwiększyć się ma poziom upraw ekologicznych z obecnych 8% do 25% i istotnie ma się obniżyć poziom stosowania pestycydów.

„Jesteśmy i będziemy w kolejnych latach niejako beneficjentami zmian w trendach żywieniowych na całym świecie. Wierzę, że przed naszą spółką są najlepsze lata działalności. To z czasem zbuduje ogromną wartość dla akcjonariuszy" – mówi Sylwester Strużyna.

Także zmiany zachodzące w polskim społeczeństwie kierują się w stronę zwiększonego popytu na produkty ekologiczne.

„Zachodnie rynki oraz ich świadomość ekologiczna, jak i praktyki żywieniowe konsumentów są kształtowane znacznie dłużej niż w Polsce. Tendencje są dla nas bardzo sprzyjające biorąc pod uwagę zarówno wzrost dochodów, jak i początkową fazę zainteresowania konsumenta żywnością bio.” - dodaje Sylwester Strużyna.

Polityka dywidendowa Bio Planet

Bio Planet wypłaca dywidendę od 2019 r. Inwestorzy otrzymali z zysku za 2018 r. wypłatę w wysokości 2 gr. na akcję. Rok później dywidenda wyniosła już 33 gr na akcję, a w 2021 r. wypłacono 75 gr na akcję z zysku za 2020 r.

Według założeń polityki dywidendowej, zarząd będzie rekomendował wypłatę od 30% do 60% zysku netto za zakończony rok obrotowy.

Dane finansowe

Spółka regularnie zwiększa przychody. Ze 128 mln zł w 2018 do 204 mln zł na koniec 2020 r. co przekłada się na średnioroczny wzrost w wysokości ok. 18%. Wynik netto w tych latach wzrósł z 83 tys. zł, do 4.990 tys. zł.
 

Dane finansowe Bio Planet


W 2021 r. przychody netto wzrosły do 107,8 mln zł w I półroczu i o kolejne 43,8 mln w III kwartale. Jest to więc wynik podobny do przychodów zaraportowanych za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Zysk netto zaś spadł o 6,6% w trzech kwartałach tego roku. Duży spadek zanotowany został na poziomie zysku ze sprzedaży i zysku z działalności operacyjnej. W trzech kwartałach 2021 r. obniżyły się one odpowiednio o 30% i 24% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Warto też zwrócić uwagę na stosunkowo wysokie zadłużenie. Spółka prowadzi działalność ze znaczącym wykorzystaniem kredytów bankowych oraz leasingu, ale nie wykazuje problemów z płynnością finansową.

Zobacz także: Bio Planet przedstawia wyniki sprzedaży za wrzesień 2021 r.

Cel emisji i oferta akcji

W ofercie publicznej zostanie zaoferowanych 200 000 akcji nowej emisji, z których spółka spodziewa się wpływów w wysokości ok. 5,8 mln zł netto (6,5 mln zł brutto).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę oraz wyposażenie wspomnianych wyżej nowych zakładów konfekcjonowania.

„Nowa emisja oraz debiut na GPW to dla nas priorytet w realizacji strategii długoterminowych relacji z naszymi akcjonariuszami. Chcemy tym samym znacznie podwyższyć atrakcyjność inwestycyjną Spółki oraz zauważalnie poprawić płynność naszych akcji. Z kolei w kontekście ściśle biznesowym jesteśmy zdeterminowani do budowy nowych zakładów konfekcjonowania. To możliwość istotnego obniżenia jednostkowych kosztów paczkowania i szansa na skokowy wzrost biznesu w ciągu kilku najbliższych lat.” - wyjaśnia Sylwester Strużyna.

Spółka zaznacza, że, niezależnie od wyników oferty, nie zamierza rezygnować z realizacji inwestycji. W przypadku pozyskania z emisji niższej kwoty planowanej, przeznaczy na inwestycję wyższą kwotę ze środków własnych.

Ponadto, w trwającym IPO, zostaną zaoferowane wszystkie akcje (do 702 000 akcji) należące do jednego z głównych akcjonariuszy (20,07% kapitału zakładowego), spółki Organic Farma Zdrowia. Jednak w pierwszej kolejności będą przydzielane dla kupujących akcje nowej emisji, co zapewnia pierwszeństwo pozyskania kapitału przez spółkę.

Po przeprowadzeniu oferty free float akcji Bio Planet zwiększy się do 49%, przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji oferowanych. Porozumienie akcjonariuszy posiadające łącznie ponad 50% głosów zawarło umowę ograniczającą sprzedaż akcji do końca 2030 r.

Zapisy i harmonogram oferty Bio Planet

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 19 listopada i potrwają do godziny 17:00 w dniu 29 listopada.

Sprzedaż akcji w transzy inwestorów indywidualnych odbywać się będzie w sieci konsorcjum dystrybucyjnego Domu Maklerskiego BOŚ.

Cena akcji oferowanych nie została jeszcze podana. Spółka zamierza opublikować ją po zakończeniu budowy księgi popytu, do końca dnia 18 listopada.

Spółka Bio Planet obecnie notowana jest na alternatywnym rynku NewConnect. Jej wycena wynosi ok. 87 mln zł. Około 2 tygodnie od przydziału akcji, który zaplanowany jest na 3 grudnia, akcje i prawa do akcji Bio Planet mogą zostać dopuszczone do obrotu na głównym rynku GPW.
 

Harmonogram oferty publicznej Bio Planet

TerminCzynność
2 listopada 2021 rokuPublikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty)
8 – 17 listopada 2021 rokuRoad Show
do 18 listopada 2021 roku (do godz. 8:00)Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
18 listopada 2021 roku (do godz. 16.00)Budowa Księgi Popytu
18 listopada 2021 roku (do końca dnia)Ustalenie i opublikowane ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych
19 – 29 listopada 2021 rokuZapisy na Akcje Oferowane w TMI –(w dniu 29 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00)
19 – 30 listopada 2021 rokuZapisy na Akcje Oferowane w TDI –(w dniu 30 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17.00)
do 30 listopada 2021 rokuEwentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty
3 grudnia 2021 rokuPrzydział Akcji Oferowanych
około 2 tygodni od przydziału Akcji OferowanychPrzewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.