IPO Polwax S.A. - 7 rzeczy, które każdy inwestor powinien wiedzieć o debiucie nowej spółki chemicznej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 wrz 2014, 07:22

IPO Polwax S.A. - 7 rzeczy, które każdy inwestor powinien wiedzieć o debiucie nowej spółki chemicznej

W tym roku po raz kolejny będziemy mogli uczestniczyć w #IPO spółki chemicznej, na naszym rynku giełdowym. Tym razem jest to producent parafin i wosków parafinowych. Zapisy na akcje właśnie się rozpoczęły i potrwają do czwartku 18 września 2014 r.. W związku z tym postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się spółce Polwax S.A. i sprawdzić czy warto zainteresować się tym IPO.

W tym celu przeanalizowaliśmy Prospekt Emisyjny, dane finansowe oraz rozmawialiśmy z zarządem na konferencji prasowej. Co ma spółka do zaoferowania i jak wygląda jej sytuacja finansowa? Dla jakiego typu inwestorów jest to propozycja i jakich stóp zwrotu mogą się spodziewać? Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego Polwax #PWX wchodzi na giełdę?

Zwykle wejście spółek na parkiet głównie kojarzone jest z chęcią pozyskania kapitału na dużą inwestycję lub ogólny rozwój. Ale jest też inny powód, który ostatnio podał także Alumetal S.A. #AML Mowa tu o umożliwieniu wyjścia z udanej inwestycji funduszowi typu private equity. Zwykle właśnie poprzez wprowadzenie na parkiet tego rodzaju fundusze kończą swoje zaangażowanie w spółce i przeznaczają pozyskane środki na nowe przedsięwzięcia. W przypadku Polwax jest podobnie, ale nie zupełnie tak samo. Najważniejszą różnicą jest to, że fundusz, co prawda sprzedaje akcje, ale tylko połowę. Ma zamiar pozostać w spółce, lecz już bez pakietu kontrolnego. Do tego dobrowolnie zobowiązuje się nie sprzedawać pozostałych akcji przez 12 miesięcy (umowa Lock-Up). Na nasze pytanie o powód takiego postępowania, dostaliśmy odpowiedź, że są inwestycje, z których nie warto wychodzić w całości i dla poparcia swoich słów, przedstawiciel funduszu przypomniał, że wciąż są zaangażowani jeszcze w trzy spółki, które wprowadzili wcześniej na giełdę.

Prezes też sprzedaje, ale zakłada na pozostałe akcje rekordowy Lock-Up

W rozmowie ze Strefą Inwestorów prezes Polwax S.A. Dominik Tomczyk przyznaje, że także postanowił sprzedać część swoich akcji na debiucie. Zmniejszy to jego zaangażowanie z 14,9% do 11,9% przy czym zachowa wciąż niemal 20% głosów na WZA. Powodem upłynnienia części walorów jest chęć rozliczenia poczynionej w 2012 roku, bardzo dużej inwestycji z prywatnych środków i kredytów, czyli wykupu menedżerskiego spółki Polwax od Grupy Lotos #LTS. Jednocześnie, prezes zapewnia, że nie planuje sprzedawać pozostałych akcji w najbliższych latach, o czym dobitnie świadczy fakt zapisania w Prospekcie umowy Lock-Up (zakaz zbywania akcji) na rekordowy okres 36 miesięcy. Co więcej, pozostali członkowie zarządu nie skorzystają ze zbycia swoich akcji i także podpisali umowę Lock-Up na 36 miesięcy.

Plany na przyszłość

Spółka nie pozyska nowych środków na debiucie. Według zarządu nie jest to potrzebne dla jej dalszego rozwoju, gdyż finanse firmy pozwalają na inwestycje, opierając się głównie na własnych oszczędnościach. Obecnie, dużą część sprzedaży stanowią świece i znicze, ale celem spółki jest zwiększenie oferty produktów do zastosowań przemysłowych. Jest to o tyle ciekawe, że w ten sposób spółka przejdzie powoli na produkty wysokomarżowe, pozwalające na zwiększenie w sposób znaczący zysku, bez potrzeby wysokich nakładów finansowych.

Strategia zwiększania zysków, a nie zwiększania rozmiarów firmy jest wielokrotnie podkreślana przez zarząd. Głównym celem jest redukcja kosztów i podniesienie marży, a efektem ma być możliwość wypłacania z roku na rok coraz wyższych dywidend. Już teraz Polwax jest po sfinalizowaniu dużego programu inwestycyjnego (komory Sulzera), który pozwolił zmniejszyć znacząco koszty działalności i zwiększył elastyczność spółki w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów. Spółka w prospekcie zwraca także uwagę na działalność badawczo rozwojową.

W ostatnich latach, co roku prowadzone są jednocześnie prace badawczo-rozwojowe nad 6-11 projektami. Owocuje to wprowadzeniem na rynek średnio 4 nowych produktów rocznie i zwiększa, i tak już niemałe, bariery wejścia dla konkurencji.

Polityka dywidend

Zarząd zapowiada, że będzie rekomendował WZA wypłatę dywidend w wysokości 30%-50% zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Jednocześnie prezes Dominik Tomczyk podkreśla, że podstawowym celem zarządu jest właśnie zwiększanie zysku i dzielenie się nim, co potwierdza historia spółki. Wiceprezes Piotr Kosiński dodaje, że spółka ma charakter dywidendowej od 2008 roku i skoro w spółce jest bardzo dobra płynność, to nie ma sensu gromadzić gotówki.

Jakiej stopy zwrotu może spodziewać się inwestor?

Przejdźmy powoli do konkretnych liczb. Z Prospektu Emisyjnego możemy dowiedzieć się, że dywidenda za rok 2012 wyniosła 0,40 zł na akcję i została wypłacona w połowie z zysku, a w połowie z kapitału zapasowego zgromadzonego w 2011 roku. Czyli, jeśli wziąć cenę za jedną akcję w wysokości ustalonej obecnie ceny maksymalnej (19,00 zł) to w latach 2011-2012 stopa dywidendy nie była imponująca i wyniosła 1,05%. Rok później już nastąpiła znaczna poprawa i wypłacono dywidendę wysokości 1 zł na akcję (50% zysku). Czyli minimalną stopę dywidendy za poprzedni rok możemy oszacować na poziomie 5,26%, co już jest znaczącą liczbą w porównaniu z innymi formami lokowania kapitału.

To była historia. Teraz zarząd będzie rekomendował wypłatę od 30% do 50% zysku. Możemy zatem pokusić się o oszacowanie stopy zwrotu z inwestycji na koniec 2014 roku. Biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży, do zysku za pierwsze półrocze dodajmy szacunkowy zysk za następne półrocze, zakładając, że nie będzie on mniejszy niż zysk za drugi kwartał z roku poprzedniego. Tak więc, kupując akcje po cenie maksymalnej możemy oszacować minimalną stopę dywidendy między 3,55% (przy wypłacie 30% zysku) a 5,92% (przy wypłacie 50% zysku).

Stabilność finansowa spółki

Niestety obietnica dywidendy jest zawsze ściśle powiązana z kondycją finansową spółki i zdolnością generowania przez nią zysku. Sprawdźmy więc podstawowe wskaźniki fundamentalne.

Tabela 1. Wskaźniki fundamentalne za ostatnie lata. Wyliczenia własne na podstawie Prospektu Emisyjnego Polwax S.A.
Tabela 1. Wskaźniki fundamentalne za ostatnie lata.
Wyliczenia własne na podstawie Prospektu Emisyjnego Polwax S.A.

Polwax jest spółką z sektora chemicznego. W porównaniu do innych spółek z tej branży na GPW ma dość imponujące wartości wskaźnika zysk do aktywów (ROA). Średnia dla sektora wynosi obecnie 3,04% (dane z serwisu Sindicator.net). Należy jednak pamiętać, że sektor chemiczny obejmuje wiele, bardzo zróżnicowanych spółek o różnej wielkości i nie można bezkrytycznie porównywać wskaźników opartych na zysku ze sobą. Można natomiast porównać wskaźniki zadłużenia i płynności finansowej.

Wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia są bardzo duże. Spółka pod koniec ostatnich dwóch lat miała zadłużenie w wielkości około 60% aktywów. Dla porównania, w sektorze wskaźnik ten wynosi średnio 42,12% . Wiceprezes zarządu Piotr Kosiński zwraca jednak uwagę na to, że spółka charakteryzuje się sezonowością i w związku z tym ma otwartą linię kredytową na 50 mln zł, z której chętnie korzysta w okresie wzmożonej produkcji, czyli po pierwszym kwartale. Następnie spłaca ją w całości w czasie pierwszych miesięcy następnego roku. Tak więc wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia waha się pomiędzy kwartałami, od około 32% do około 60%.

Najważniejszą jednak rzeczą w każdej firmie jest jej płynność finansowa. W ostatnich latach wartości wskaźników bieżącej i szybkiej płynności finansowej (current i quick ratio) były dobre i utrzymywały się lekko powyżej średniej w branży. Według wiceprezesa Piotra Kosińskiego takie wartości wskaźników sprawiają, że spółka jest w stanie nawet teraz spłacić część kredytów i ponadto pozwala jej to swobodnie wybierać moment kupna surowców, co obniża ich średnią cenę. Jest to także potwierdzone przez wskaźnik C/WK Grahama, którego wartości dodatnie są oznaką stabilności finansów i właśnie możliwości spłaty zobowiązań w razie potrzeby.

Czy cena akcji nie jest wygórowana?

Spółka ustaliła cenę maksymalną na 19 zł. Sprawia to, że wartość wskaźnika C/WK wyniesie maksymalnie 3,69. Dla porównania w sektorze chemicznym mediana wynosi 1,55 i będzie to pod tym względem najdroższa spółka. Patrząc jednak na wskaźnik C/Z, to jego wartość jest najniższa ze wszystkich spółek w sektorze i wynosi tylko 8,44. Mediana dla sektora wynosi obecnie 28,03 a dla całego rynku 10,27.

Tak więc, patrząc od strony kapitałów własnych (C/WK), spółka przy cenie 19 zł za akcję jest przewartościowana. Z drugiej strony, wysokie wartości wskaźników ROA i ROE oraz niski stosunek ceny do zysku sprawia, że warto się zastanowić czy cena maksymalna nie została jednak ustanowiona na przyzwoitym poziomie.

Podsumowanie

Polwax S.A. jest już drugą spółką po Alumetal S.A., debiutującą na GPW w tym roku, o której możemy napisać, że wychodzący z inwestycji fundusz private equity zostawia ją w dobrej kondycji finansowej. Spółka utrzymuje wysoką rentowność i dobrą płynność finansową. Jej zadłużenie podlega znacznym wahaniom i średnio jest na poziomie mediany w branży. Celem zarządu jest zwiększanie marży oraz zmniejszanie kosztów, co ma przyczynić się do kontynuowania polityki dywidendowej. Polwax nie jest więc inwestycją dla inwestorów poszukujących spółek wzrostowych. Oferta jest skierowana przede wszystkim do długoterminowych inwestorów, którzy cenią sobie stabilność biznesu i regularne dywidendy.

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe Polwax

Aktualizacja

W czwartek 18 września, w godzinach wieczornych na podstawie wyników budowy księgi popytu ustalono cenę akcji oferowanych na poziomie 15 zł. Zmniejsza to wartość wskaźnika C/WK do 2,92 oraz wskaźnika C/Z do 6,67.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.