Fundusze dywidendowe nie zawsze mają akcje dywidendowe
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
30 kwi 2021, 06:30

Nie wszystkie fundusze dywidendowe mają portfele pełne akcji dywidendowych spółek

Przed zakupem jednostek funduszu należy sprawdzać jego portfel, a nie ślepo wierzyć nazwie.

Sprzedaż jednostek funduszu Investor Akcji Dywidendowych została zawieszona przez mBank. Jak tłumaczy bank – fundusz nie realizował polityki inwestycyjnej. Jakie są inne fundusze dywidendowe na polskim rynku?

Gdzie te dywidendy?

Zawieszenia sprzedaży funduszy inwestycyjnych przez mBank nie zdarzają się często. Przytrafiło to się funduszowi Investor Akcji Dywidendowych ze stajni Investors TFI. Od poniedziałku 26 kwietnia klienci Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) mBanku stracili możliwość kupna jego jednostek za pomocą platformy. Możliwa jest sprzedaż lub zamiana jednostek tego funduszu na jednostki innych funduszy Investors TFI.

Wedle banku, fundusz nie realizuje swojej polityki inwestycyjnej. Główną część jego portfela powinny stanowić akcje spółek dywidendowych, a tymczasem tak nie jest, bo stopa dywidendy dla spółek z portfela Investor Akcji Spółek Dywidendowych wynosi ledwie 1,3%, a wiele z nich w ogóle nie prowadzi polityki dywidendowej – uważa bank.

Investors TFI odpowiada: „Według stanu na koniec 2020 r. 70% portfela Investor Akcji Spółek Dywidendowych stanowiły spółki, które w ciągu poprzednich 24 miesięcy podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami w formie dywidendy lub skupu akcji własnych. Tego typu firmy z założenia mają dominować w portfelu funduszu. Koncentrujemy się jednak bardziej na ocenie zdolności danej spółki do generowania strumienia przyszłych dywidend, a nie na maksymalizowaniu jej bieżącej stopy. Fundusz inwestuje więc w akcje firm, które dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, a jednocześnie mają potencjał długoterminowego wzrostu wartości. Taka strategia przynosi rezultaty o czym świadczyć mogą średnio- i długoterminowe stopy zwrotu” (źródło: portal Analizy.pl).

Ta historia uczy dwóch rzeczy:

  • mBank wykonuje dobrą robotę i dba o swoich klientów SFI.
  • Należy zawsze sprawdzać co jest w portfelu funduszu, który kupujemy. Nie należy ślepo wierzyć nazwie funduszu.

Zobacz także: Rynek nieruchomości w pandemii nie zwolnił, a parki handlowe przeżywają inwestycyjny boom

Co znajdujemy w portfelach funduszy spółek dywidendowych?

A jakie są inne fundusze dywidendowe, oferowane przez krajowe TFI? Spójrzmy.

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

Do 40% aktywów fundusz może inwestować w instrumenty o charakterze udziałowym, koncentrując się na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę. Resztę środków lokuje w instrumentach dłużnych. Co najmniej 66% lokat musi mieć denominowanych w złotym. Gdy zerkniemy na skład części akcyjnej jego portfela, to znajdziemy tam walory takich spółek jak m.in. Coca-Cola, Cisco, Total, Enel, Intel, Merck, Johnson&Johnson, Newmont, Novartis, Rio Tinto czy Volkswagen. Są to wszystko duże „dojne krowy” dywidendowe, w przypadku których stopa dywidendy waha się między 2,8% a 4%, choć zdarzają się wyjątki (np. Rio Tinto ma 5,3%).

Notowania jednostki funduszu Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (linia różowa) na tle średniej dla grupy fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Notowania jednostki funduszu Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

Źródło: Analizy.pl

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz wedle polityki dywidendowej lokuje środki głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy. Na celownik bierze przede wszystkim spółki z Polski i Europy Środkowej. Cóż widzimy w jego portfelu? Spójrzmy na pozycje, które mają w nim największy udział ponad 4%. Widzimy tam akcje PZU, PKO BP, KGHM, Dino i Allegro. KGHM ostatni raz dywidendę wypłacił w 2017 roku, PZU w 2019, podobnie jak PKO BP. Polityka dywidendowa Dino i Allegro wygląda podobnie: spółki nie zakładają wypłat z zysku dla akcjonariuszy w najbliższej przyszłości. I tutaj zapala się lampka ostrzegawcza.

Notowania jednostki funduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych (linia żółta) na tle średniej dla grupy funduszy akcji polskich uniwersalne

Notowania jednostki funduszu PZU

Źródło: Analizy.pl

NN (L) Spółek Dywidendowych USA

Polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada lokowanie minimum 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) US High Dividend, który z kolei inwestuje w akcje amerykańskich spółek gwarantujących wypłaty dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego bądź depozyty. Z kolei w portfelu funduszu NN (L) US High Dividend znajdujemy akcje m.in. Johnson & Johnson, Microsoft, Medtronic, Emerson Electric czy Walmart. Są to wszystko spółki, które mają stopę dywidendy w okolicach 2%, choć zdarzają się też zarówno pozytywne wyjątki (Verizon – 4,5%), jak i negatywne (Microsoft – 0,9%).

Notowania jednostki funduszu NN (L) Spółek Dywidendowych USA (linia żółta) na tle średniej dla grupy funduszy akcji amerykańskich

Notowania jednostki funduszu NN

Źródło: Analizy.pl

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

Co najmniej 60% aktywów funduszu to akcje i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. Podstawowym kryterium doboru akcji do portfela jest, w założeniu, regularność i wielkość wypłacanej dywidendy. Gdy zajrzymy do portfela, to zobaczymy, że trzyma on głównie akcje europejskich gigantów z różnych branż: Accor, Airbus, Lufthansa, Deutsche Telekom, GlaxoSmithKline, Henkel czy Novartis. Zazwyczaj te spółki mogły się pochwalić stopą dywidendy w wysokości 2-4%, ale w niektóre z nich uderzyła pandemia i nie będą w tym roku dzieliły się zyskiem (m.in. Accor, Airbus), a portfel nie został przemodelowany. Być może zarządzający zakładają, że te spółki szybko wrócą na dywidendową ścieżkę.

Notowania jednostki funduszu PKO Akcji Dywidendowych Globalny (linia żółta) na tle średniej dla grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych

Notowania jednostki funduszu PZU

Jak widać, nie wszystko „gra” tak jak trzeba w portfelach funduszy, które mają słówko „dywidendowy” w nazwie. Wydaje się, że wszystko jest w porządku w przypadku funduszy Pekao Bazowy 15 Dywidendowy oraz NN (L) Spółek Dywidendowych USA – te podmioty lokują środki zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną i mają porządek w portfelu.

Zobacz także: DRAGO entertainment z grupy Movie Games zadebiutowało na NewConnect

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.