Napływy do funduszy inwestycyjnych październik 2018. Akcyjne TFI na minusie 9 miesiąc z rzędu

Napływy do TFI październik 2018. Fundusze akcji na minusie 9 miesiąc z rzędu

W październiku 2018 roku od funduszy inwestycyjnych oferowanych klientom indywidualnym odpłynęło o 1,4 mld zł więcej, niż do nich napłynęło - wynika z danych portalu Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dziewiąty miesiąc z rzędy odpływy notowały fundusze akcji. Od początku roku z tego rodzaju funduszy odpłynęło 3,1 mld zł. 

Październik był kolejnym złym miesiącem dla branży TFI. Saldo wpłat i wypłat w przypadku wszystkich funduszy sięgnęło -1,6 mld zł. W przypadku funduszy detalicznych wyniosło -1,4 mld zł.

Co ciekawe, po miesiącu przerwy pieniądze znów zaczęły płynąć szerokim strumieniem w kierunku funduszy pieniężnych. W październiku trafiło do nich nieco ponad 1 mld zł więcej, niż z nich odpłynęło.

Portal Analizy.pl wskazuje, że spore sumy wciąż odpływają z funduszy obligacji korporacyjnych, co jest pokłosiem afery GetBack. Od marca uciekło z nich już ponad 2,3 mld zł. W samym październiku klienci wycofali z takich produktów około 0,7 mld zł!

Saldo funduszy akcji jest ujemne już 9 miesięcy z rzędu. W przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu ta seria trwa już 11 miesięcy. W przypadku funduszy dłużnych sięga już 6 miesięcy.

Napływy i odpływy środków na rynku funduszy - październik 2018

Oto główne fakty o napływach i odpływach środków do polskich funduszy inwestycyjnych w październiku 2018:

- saldo wpłat i wypłat dla wszystkich funduszy wyniosło w ubiegłym miesiącu -1,6 mld zł;

- saldo wpłat i wypłat dla funduszy detalicznych wyniosło w ubiegłym miesiącu -1,4 mld zł;

- saldo dla funduszy akcji wyniosło -703 mln zł;

- saldo dla funduszy gotówkowych i pieniężnych sięgnęło +1 mld zł;

- saldo dla funduszy dłużnych sięgnęło -396 mln zł.
 

1. Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w październiku 2018 (mln zł)

1


2. Saldo dla funduszy akcji skumulowane od początku 2016 roku (linia niebieska) na tle WIG (czerwona)

2
 

Zobacz także: Fundusze akcji Ameryki Łacińskiej niespodziewanym hitem inwestycyjnym ostatniego miesiąca

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.