W styczniu zaobserwowano najniższą akcję kredytów mieszkaniowych od 13 lat. Lepiej prezentują się wyniki kredytów ratalnych
Obrazek użytkownika Wioletta Hass
23 lut 2023, 12:29

W styczniu zaobserwowano najniższą akcję kredytów mieszkaniowych od 13 lat. Znacznie lepiej prezentują się wyniki kredytów ratalnych

W styczniu 2023 roku odnotowano spadek sprzedaży kredytów mieszkaniowych o 63%. Z kolei banki i SKOK-i udzieliły ponad 67% więcej kredytów ratalnych w porównaniu rok do roku.

Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w styczniu 2023 r. w ujęciu liczbowym udzielono 67,6% więcej kredytów ratalnych r/r. Jednak wciąż są obserwowane duże spadki sprzedaży kredytów mieszkaniowych, w styczniu udzielono 6 217 finansowań mieszkaniowych, co jest najniższym wynikiem od stycznia 2010 r.

Zobacz także: Od lipca ruszy program „Kredyt na 2%”. Singiel będzie mógł kupić mieszkanie nawet za 700 tysięcy złotych

Wzrosty w kredytach ratalnych i gotówkowych

W ujęciu liczbowym styczniowe dynamiki kredytów ratalnych wyniosły +67,6% r/r. Niewielkie były jednak nominalne wzrosty w ujęciu wartościowym, ponieważ wyniosły 1,1%.

„Najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, objęły kredyty ratalne do 1 tys. zł (+42,1%). Bardziej spektakularne odczyty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, odnotowując wzrost o (+129,0%). Co ciekawe, podobnie jak w całym 2022 r. ujemną dynamikę odnotowały jedynie kredyty ratalne wysokokwotowe z przedziału powyżej 10 tys. zł (-3,6% L oraz -25,7% W), trend z zeszłego roku jest więc kontynuowany. Prognozujemy, że w 2023 r. banki udzielą kredytów ratalnych na łączną kwotę 18,5 mld zł „ – tłumaczy prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

W przypadku kredytów gotówkowych zaobserwowano ponad 12% dynamikę wzrostu w ujęciu gotówkowym. Dobrą koniunkturę potwierdzają dane wartościowe kredytów gotówkowych (+15%).

Co ciekawe, coraz większym zainteresowaniem cieszą się kredyty gotówkowe powyżej 50 tys. zł., podobne zjawisko wystąpiło w 2021 r.

„Analizując rynek kredytów gotówkowych z uwzględnieniem przedziałów kwotowych udzielanego finansowania, obserwujemy interesujące zjawisko. Zwracają uwagę kredyty zaciągane powyżej 50 tys. zł, w których wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki wzrostu zarówno w ujęciu liczbowym (+20,5%), jak i wartościowym (+23,7% ). Co ciekawe, zjawisko to występowało w 2021 r., gdy najwyższa dodatnia dynamika wzrostów dotyczyła właśnie kredytów wysokokwotowych pow. 50 tys. zł. Inaczej niż w roku ubiegłym, gdzie najwyższą dodatnią dynamiką charakteryzowały się kredyty niskokwotowe do 5 tys. zł. Obecnie kredyty pow. 50 tys. zł odpowiadają za 12% liczby udzielonych w styczniu br. kredytów gotówkowych i za 48% łącznej wartości sprzedaży. Na cały 2023 r. prognozujemy wartość akcji kredytowej na poziomie 65 mld zł” – powiedział główny analityk BIK.

Dla kredytów gotówkowych średnia wartość zaciągniętego w styczniu 2023 r. kredytu to 21 039 zł – to wzrost o 2,4% w stosunku do stycznia 2022 r.

Natomiast średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w styczniu 2023 r. to 2 352 zł i jest ona niższa niż w styczniu rok temu aż o 39,7%.

Zobacz także: Polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie, a inflacja będzie spadać już od marca - relacja z konferencji prezesa NBP

Krytyczne wyniki kredytów mieszkaniowych

Jeśli spojrzymy na akcję kredytów mieszkaniowych, to w styczniu zaobserwowano historycznie jeden z najgorszych wyników. Liczba udzielonych hipotek w styczniu 2023 r. spadła o 63,1%, a ich wartość 65,2%. Średnia wartość finansowania mieszkaniowego wyniosła 329,17 tys. zł (-5,7%).

To najgorszy wynik od stycznia 2010 r.

„W styczniu br. nadal utrzymywał się spadkowy trend sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Banki udzieliły ich tylko 6 217szt., co jest najniższym wynikiem od 13 lat, czyli od stycznia 2010 r. Miesięczna wartość kredytów mieszkaniowych w styczniu 2023 r. wyniosła 2,047 mld zł - to odczyt, który należy do najniższych od stycznia 2010 r. Co może więc zmienić sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych? Po pierwsze, zwiększenie popytu na kredyty mieszkaniowe, a to wymaga jak już wielokrotnie pisałem łącznego wystąpienia kilku zjawisk. Obniżki stóp procentowych, realnego wzrostu wynagrodzeń, liberalizacji wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej (tu już mamy pierwszą jaskółkę), spadku cen nieruchomości (również widać już pewne symptomy wyhamowania cen). Po drugie, skłonność banków do udzielania kredytów mieszkaniowych. Kredyt mieszkaniowy jest produktem o najniższym ryzyku kredytowym, jednak obecnie o bardzo wysokim ryzyku prawnym. W jakimś sensie kredyt mieszkaniowy staje się dla konsumentów niczym nabycie opcji finansowej, a nie zobowiązującym kontraktem finansowym, co może zniechęcać banki do jego masowego udzielania. Wartość akcji kredytowej w całym 2023 r. prognozujemy na poziomie 28 mld zł” – wyjaśnia prof. Rogowski.

Ponadto do połowy lutego banki zaraportowały do bazy BIK ponad milion rachunków mieszkaniowych, które zostały objęte wakacjami kredytowymi. Wartość do spłaty tych kredytów wynosi 277 mld zł.

„Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w styczniu 2023 r. wyniósł 1,46%. W ostatnich 12 miesiącach (od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r.) jakość portfela pogorszyła się, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+0,91 p.p.)” – napisano w analizie BIK.

„Wartość Indeksu Jakości kredytów mieszkaniowych sukcesywnie pogarsza się (wzrost wartości Indeksu) w ujęciu 1, 3, 6 i 12 miesięcznym. Obecny odczyt Indeksu jest najwyższy od 2015 r. W 2022 r. zakładałem, że negatywny efekt pogarszania jakości zostanie ograniczony przez powszechne korzystanie z moratoriów kredytowych. Jednak partycypacja w moratoriach kredytowych nie wystarczyła, by w pełni wyhamować wzrost szkodowości złotówkowych kredytów mieszkaniowych. Nie można również abstrahować od kredytów walutowych. Widzimy w bazie BIK, że wzrost szkodowości dotyczy w większości kredytów udzielonych we franku szwajcarskim. W ich przypadku na utrzymaniu jakości zaważył nowy rodzaj ryzyka - nazwałem go prawnym. Przyczyną tego zjawiska może być wstrzymywanie się klientów ze spłatą zobowiązań do czasu rozstrzygnięć prawnych. Rok 2023 będzie w mojej opinii kluczowy dla jakości portfela kredytów mieszkaniowych w kolejnych latach” – zapowiada główny analityk Grupy BIK.

Zobacz także: Zdolność kredytowa wzrosła o 20% w ciągu ostatnich 7 miesięcy. Perspektywa poprawy na rynku jest bardzo prawdopodobna

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.