Presja rosnących cen surowców znacząco zredukowała marże Prochem, w efekcie analitycy obniżają cenę docelową
Obrazek użytkownika Tymoteusz Turski
07 paź 2022, 11:42

Presja rosnących cen surowców znacząco zredukowała marże Prochem, w efekcie analitycy obniżają cenę docelową

Wyniki Prochem za I półrocze 2022 pokazały duże problemy spółki z rosnącymi kosztami. Mimo utrzymania przychodów na zbliżonym poziomie, co rok wcześniej, firma zanotowała stratę brutto na sprzedaży i jedynym, co pozwoliło jej osiągnąć dodatni wynik netto, była sprzedaż kompleksu biurowego Astrum Business Park w Warszawie.

Obecne marże i drastyczne wzrosty kosztów operacyjnych stały się głównymi przyczynami obniżki ceny docelowej akcji Prochem przez analityków Domu Maklerskiego Banku BPS z poziomu 37 zł do 30 zł/akcję.

Obniżenie ceny docelowej do 30 zł

Prochem to firma inżynierska zajmująca się projektowaniem i realizacją inwestycji przemysłowych, budownictwa ogólnego, jak również z zakresu ochrony środowiska. Spółka realizuje zarówno pełen proces inwestycji, a także poszczególne jego etapy.

Mimo wysokiego prawdopodobieństwa renegocjacji obowiązujących spółkę kontraktów, analitycy zdecydowali się podejść ostrożnie do prognoz finansowych, przewidując, że dopiero tegoroczne umowy przyniosą zadowalający poziom marż. Dodatkowymi czynnikami obniżającymi wycenę spółki są wzrost premii za ryzyko, jak również słabsze wyniki ze spółek o podobnym profilu działalności.

Zobacz także: Votum notuje rekordowe wyniki i nawet windfall tax nie zmienia pozytywnego nastawienia analityków do spółki

Drastyczny wzrost kosztów znacząco osłabił wyniki za I półrocze 2022

Spółka zanotowała w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku przychody na zbliżonym poziomie do 2021 roku, w wysokości 102,9 mln zł (-2,09% r/r). Panująca inflacja i wzrost cen surowców oraz materiałów budowlanych spowodowały, że Prochem odnotowało skokowy wzrost kosztów, co przełożyło się na duży spadek zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 10,3 mln zł do 6,5 mln zł (spadek o -37,1% r/r). Spółka zanotowała również mocny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych, z poziomu 7 tys. zł do 3,42 mln zł. Z tego względu na poziomie operacyjnym odnotowała stratę w wysokości -3,7 mln zł, co oznacza znaczące pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to za analogiczny okres osiągnęła zysk w wysokości 4,1 mln zł.

Jedynym czynnikiem, który powstrzymał zanotowanie straty netto, była sprzedaż kompleksu biurowego Astrum Business Park w Warszawie. Po tym jednorazowym wydarzeniu spółka zanotowała finalnie za I półrocze 0,5 mln zł zysku netto (w porównaniu do 3,47 mln zł rok wcześniej oznacza to spadek aż o -85% ).

Największy wpływ na tak słabe wyniki za pierwsze półrocze miał drugi kwartał. W ciągu tych 3 miesięcy spółka zanotowała najwyższe pogorszenia rentowności r/r od ponad 3 lat. Marża brutto ze sprzedaży spadła z 6,5% do 0,7%., marża EBITDA zmniejszyła się z poziomu 3,4% do -10,3%, natomiast marża netto finalnie wyniosła -3,5% w porównaniu do 1,8%.

Wyniki finansowe i wskaźniki - spółka Prochem

prochem wyniki wskaźniki
Źródło: DM Banku BPS

Obecne trendy branży chemicznej mogą zwiastować nadzieję dla spółki

Słabe perspektywy dla spółki, jakie zapowiadają wyniki za pierwsze półrocze, mogą się w nadchodzących latach odwrócić za sprawą branży chemicznej. Mimo wybuchu wojny w Ukrainie, która znacząco uderzyła w powoli podnoszącą się z post-pandemicznych kolan polską gospodarkę, branża chemiczna zanotowała bardzo mocne pierwsze półrocze 2022. Produkcja sprzedana wyniosła w tym okresie 233,6 mld zł, co stanowi jedynie o 3,85% niższy wynik, niż w ciągu całego 2020 roku. Dzięki temu branża chemiczna stanowi obecnie 19,5% wartości całego polskiego przemysłu.

Rosnące przychody dały impuls do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Wśród sześciu największych spółek notowanych na polskiej giełdzie nakłady inwestycyjne wyniosły 9 mld zł w I półroczu 2022, a do tego każda z nich zapowiedziała ich dalsze wzrosty. Taki strumień pieniądza może być dużą szansą dla Prochem jako firmy realizującej planowane przez te spółki inwestycje.

Zobacz także: Rekomendacje wrzesień 2022 – oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać maklerzy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.