Wezwanie na akcje ABC Data na ostatniej prostej
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
12 cze 2019, 16:29

Wezwanie na akcje ABC Data na ostatniej prostej. Oto dlaczego nie będziemy tęsknić za spółką jeżeli dojdzie ono do skutku

14 czerwca 2019 r. będzie ostatnim dniem przyjmowania zapisów w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data. Obowiązująca cena w wezwaniu to obecnie 1,44 zł i została ona już podwyższona z poziomu 1,3 zł. W przypadku osiągnięcia przez wzywającego progu 90%, prawdopodobnie ogłosi on przymusowy wykup akcji i następnie wycofa spółkę z GPW. Tymczasem sytuacja na wielu frontach działalności ABC Data pozostaje zła, a inwestor strategiczny daje nadzieję na sprzedaż akcji po najwyższej cenie od września 2019.

Stroną wzywająca jest spółka z grupy branżowego ALSO Holding - Roseville Investments i MCI Venture Capital. Zapisy w wezwaniu są wydłużone po raz czwarty. Dzisiaj tj. 12 czerwca 2019 r. wzywający uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na transakcję, co było jednym z warunków do realizacji wezwania. Wcześniej informowano też o pozytywnych opiniach urzędów antymonopolowych Ukrainy i Serbii.

Ryzyka podatkowe wciąż wiszą nad ABC Data

ABC Data nadal ma niewyjaśnioną w pełni kwestię rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych. Negatywne decyzje Urzędów Skarbowych i konieczność zapłaty wraz z odsetkami zaległych podatków dotyczyły nie tylko spółki matki, ale też zależnych spółek – ABC Data s.r.o. czy iSource. Część decyzji urzędów spółka zamierza zaskarżać do odpowiednich organów, co na wiele lat wydłuży cały proces uregulowania starych zobowiązań VAT-owskich, a koszty obsługi procesowej i ewentualne odsetki mogą rosnąć. Trudno jest już nawet zsumować łączną wartość kwot z tytułu „starych” zobowiązań VAT-owskich, które spółka w części zapłaciła lub w przyszłości będzie musiała zapłacić z uwzględnieniem podmiotów z grupy. Na pewno łączną kwota opiewa już na grube kilkadziesiąt milionów złotych. Nadal też nie wiadomo, co mogą przynieść potencjalnie następne kontrole Urzędów Skarbowych.

Zobacz także: Dalsze dywidendy z ABC Data stoją pod znakiem zapytania, a to one stanowiły największą wartość dla akcjonariuszy

ABC Data utraciła zaufanie inwestorów

Inwestorzy giełdowi bardzo często wyrażali swoje negatywne opinie co do polityki informacyjnej spółki, właśnie w zakresie konieczności regulowania zaległych podatków VAT. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat powstało kilka materiałów, które opisywały poszczególne trudne dla spółki wydarzenia. Rzucały one duży cień na ocenę i wiarygodność ABC Data w oczach inwestorów. Trudno się też dziwić inwestorom sprzedającym akcje spółki, gdyż zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników przemawiających do inwestycji środków w kupno akcji spółek publicznych czy nawet trzymanie danych akcji.
 

Kurs akcji ABC Data lata 2018 - 2019

ABC Data


Warto pamiętać, że jeszcze w listopadzie jedna akcja ABC Data kosztowała 0,72 zł. Z tego punktu widzenia proponowane przez wzywających 1,44 zł prezentuje się atrakcyjnie. W przypadku odstąpienia od wezwania problemy spółki nie znikną, a bez wsparcia dużego inwestora branżowego mogą się pogarszać.

Niska marża branży dużym wyzwaniem

Działalność dystrybutorów sprzętu IT charakteryzuje się niskim poziomem marżowości i to już na poziomie pierwszej marży. Są one jednocyfrowe (w ostatnich latach średnio przedział 4%-7%). To sprawia, że margines błędu w działalności jest bardzo mały. W branży od dawna jest duża konkurencja, a coraz większą rolę odgrywają rosnący z roku na rok siłę producenci tacy jak Apple. Przenoszenie handlu sprzętem IT do kanału e-commerce, wymaga też stałych nakładów na inwestycje rozwiązania i zaplecze informatyczne. To wszystko tworzy presję na kosztochłonność prowadzenia działalności i odbija się na finalnym wyniku netto. Widać to doskonale w wynikach finansowych grupy ABC Data za rok 2018. Przy podobnym poziomie przychodów jak rok wcześniej (4,5 mld zł), grupa zwiększyła o 12 mln zł koszty sprzedaży i o 3 mln zł koszty zarządu. Utworzone rezerwy na zobowiązania podatkowe w kwocie 30,7 mln zł, podatek VAT za 2014 r. z odsetkami w kwocie 6 mln zł czy odpisy z tyt. utraty wartości aktywów trwałych w kwocie 21,2 mln zł przyczyniły się w dużym stopniu do dużej straty netto za 2018 rok. Wyniosła ona 74,5 mln zł.

Zobacz także: Spółka wykonała w 100% plan restrukturyzacyjny. Kluczowa sprawa to teraz spłata układu - rozmowa ze Sławomirem Harazinem, wiceprezesem ACTION

Wyniki za I kw. 2019 ABC Data nadal pod presją

Skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2019 roku pokazały wzrost przychodów o 5% (do 1,02 mld zł), ale duży spadek marży brutto ze sprzedaży. Wyniosła ona 4,8% wobec 5,7% rok wcześniej. Przy podobnych kosztach sprzedaży i zarządu, zysk operacyjny spadł do 1,8 mln zł wobec 7,3 mln zł rdr. Dokładając do tego wyższe koszty finansowe o 1,1 mln zł, wynik netto bez uwzględnienia dekonsolidacji (wpływ utraty kontroli nad spółką ABC Data s.r.o) był ujemny i wyniósł -2,9 mln zł wobec zysku netto 4,2 mln zł rok wcześniej. Wpływ na wynik finansowy I kw. 2019 r. dekonsolidacji był znaczący i wyniósł 11,8 mln zł, co przełożyło się na zysk netto grupy z jego uwzględnieniem w kwocie 8,9 mln zł. Krótko mówiąc, ABC Data generuje straty, ma przed sobą duże wyzwania operacyjne i ryzyko podatkowe. W tej sytuacji, bez silnego partnera z zewnątrz, bardzo trudno będzie jej poradzić sobie z wymagającym rynkiem jeżeli pozostanie na giełdzie.

Akcje pozostałych trzech spółek z branży również pod presją

Wszystko wskazuje na to, że cała branża w której działa ABC Data nie jest odpowiednia do bycia notowaną na giełdzie. Akcjonariusze Action, Asbis i AB nie mają powodów do zadowolenia i w ostatnich miesiącach muszą liczyć się ze stratami. Sytuacja w działalności operacyjnej tych spółek jest co prawda różna, ale żadna z nich nie może mówić o poprawie. Najcięższa wydaje się być sytuacja w Action, który popadł w problemu z Urzędem Skarbowym (zaległy podatek VAT) i prowadzi proces restrukturyzacji w ramach postępowania sanacyjnego. Asbis notuje w ostatnich miesiącach dwucyfrowy spadek przychodów, a jego akcje notowane są już przy C/Z poniżej 4. To najlepiej pokazuje, że sektor dystrybucji IT jest wymagającym biznesem którego bardzo trudno budować wartość na giełdzie.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.