Kredyty we frankach nie mają wpływu na sytuację finansową PKO Banku Polskiego. Spółka publikuje wyniki za II kwartał 2019 roku powyżej oczekiwań
Obrazek użytkownika Natalia Kieszek
13 sie 2019, 11:51

PKO Bank Polski przekonuje, że nie ma problemu z kredytami we frankach i zaskakuje bardzo dobrymi wynikami w I półroczu 2019

PKO Bank Polski opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku – były one powyżej oczekiwań. W II kwartale zysk netto grupy bankowej wyniósł 1,22 mld zł i był on wyższy o 3,4% od szacunków analityków. Jest to również wzrost wyniku o 30% rdr. W raporcie śródrocznym PKO Bank Polski poinformował również o sytuacji kredytów walutowych – na dzień 30 czerwca 2019 roku jego portfel walutowy stanowi 19%, z czego największy odsetek to kredyty we franku szwajcarskim, które - jak twierdzi - nie stanowią dla niego problemu.

- Na 30 czerwca 2019 roku udział ekspozycji w walutach wymienialnych innych niż PLN w całym portfelu Grupy Kapitałowej wyniósł 19% (na 31 grudnia 2018 roku 20%). Największą część zaangażowania walutowego grupy stanowią ekspozycje w CHF i dotyczą one portfela kredytów mieszkaniowych Banku – czytamy w raporcie spółki.

Zobacz także: Zysk netto PKO BP w II kw. '19 wyniósł 1,22 mld zł, 3,4 proc. powyżej oczekiwań

Kredyty walutowe PKO Banku Polskiego: franki to nie problem, kredyty nie miały charakteru indeksowanych

PKO Bank Polski jest jedną z instytucji finansowych, która ma najmniejszy odsetek kredytów walutowych. Tym samym, w raporcie śródrocznym spółka poinformowała, że ich udział w portfelu banku wynosi 19%. Walutą, która dominuje jest oczywiście frank szwajcarski.

Spółka zamieściła również informacje na temat spraw sądowych, które zostały wniesione przez klientów Banku. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przeciwko PKO toczy się 1160 postępowań sądowych, z czego dwa z nich to pozwy grupowe. Dotyczą one kredytów udzielonych w walucie obcej, a ich całkowita wartość wynosi około 265 mln zł.

- Przedmiotem wystąpień klientów banku są przede wszystkim roszczenia o stwierdzenie nieważności całości lub części umowy lub o zapłatę z tytułu zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z abuzywnym charakterem klauzul walutowych. Żadna z klauzul stosowanych przez bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. W dotychczasowych prawomocnych orzeczeniach sądów w sprawach z udziałem banku przeważają wyroki korzystne dla banku – czytamy w raporcie śródrocznym.

Jak podkreśla PKO BP, orzeczenie TSUE - które ma zostać wydane już niedługo - nie dotyczy kredytów udzielonych przez bank. Trybunał Sprawiedliwości UE wyda decyzję, która będzie dotyczyć kredytów indeksowanych do waluty obcej. Natomiast PKO udzielał głównie kredytów denominowanych. Orzeczenie TSUE może mieć niewielki wpływ na rozstrzygnięcia w sprawach sądowych przeciwko spółce.

Zobacz także: Mamy już 1400 spraw sądowych o kredyt we franku szwajcarskim – mówi Bartłomiej Krupa, prezes Votum

PKO Bank Polski – wyniki finansowe i dywidenda

PKO Bank Polski zaskoczył analityków, którzy szacowali, że zysk netto za II kwartał wyniesie 1,1 mld zł. Spółka odnotowała zysk na poziomie 1,2 mld zł, czyli o 3,4% powyżej oczekiwań. Tym samym jest to wynik wyższy o 30% od roku poprzedniego. W I połowie roku zysk netto wyniósł 2.079 mln zł, co oznacza wzrost 23% rdr.

Jeśli chodzi o wynik odsetkowy spółki, to był on zgodny z prognozami rynkowymi, ponieważ wyniósł 2,538 mln zł. Co ważniejsze, rok wcześniej pozostałe przychody i koszty operacyjne netto były na poziomie 34 mln zł, a w tym roku wyniosły w II kwartale 258 mln zł.

Pozostały wynik PKO Banku Polskiego wyniósł 734 mln zł, na co miało wpływ kilka czynników m.in. nabycie przez PKO Leasing spółki Prime Car Management oraz częściowe rozwiązanie rezerw na postępowanie przed UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W tym roku Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że spółka spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości 50% zysku netto za 2018 roku. W tym roku wyniosła ona 1,33 zł brutto na jedną akcję. PKO Bank Polski już ocenia, że spełnia kryteria, aby również w przyszłym roku kontynuować swoją politykę dywidendową.

Zobacz także: PKO BP ma elastyczność w kształtowaniu dywidendy, spełnia kryteria do wypłaty połowy zysku za '19

Po publikacji wyników finansowych notowania PKO Banku Polskiego odbijają lekko w górę, po znacznych spadkach z początku sierpnia. Na dzisiejszym otwarciu sesji cena za jedną akcję wynosiła 39 zł.

Notowania PKO Banku Polskiego

Notowania PKO BP, 2019 rok, interwał dzienny

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.