Wyprzedaż na akcjach CCC zatrzymana. Wyniki finansowe za Q2 sprawiły, że promocja na akcjach się kończy
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
21 sie 2019, 11:49

Wyprzedaż na akcjach CCC zatrzymana. Wyniki finansowe mocno zaskoczyły inwestorów

Wyniki finansowe za II kwartał 2019 CCC mocno zaskoczyły inwestorów, zwłaszcza pod względem zyskowności. Spółka pozytywnie zaskakuje w bardzo trudnym dla siebie okresie. W ciągu ostatnich 7 miesięcy, wartość akcji CCC spadła o połowę. Jest to konsekwencja słabszych wyników sprzedaży stacjonarnych sklepów oraz wyższych kosztów wskutek przejęć nierentownych podmiotów. Kurs spółki bardzo pozytywnie zareagował na wyniki.

Przychody grupy CCC wzrosły w ciągu II kwartału 2019 r. o 29% rdr. i wyniosły 1 641,5 mln zł. Jest to wynik wyższy od dynamiki wzrostu powierzchni handlowej (+16%), która na koniec czerwca wyniosła 701,8 tys. m2. Liczba sklepów stacjonarnych wzrosła do 1 212 (o 127), ale pamiętajmy, że część sklepów funkcjonujących zwiększa swoją powierzchnię. Tradycyjnie już najmocniej rosła sprzedaż w kanale e-commerce, której dynamika osiągnęła 50%. Udział tego segmentu (głównie eobuwie.pl) w przychodach grupy wzrósł do 21%.

Skonsolidowane wyniki finansowe CCC

(mln zł)IIQ2019IIQ2018
Przychody ze sprzedaży1641,51270,7
Zysk brutto ze sprzedaży840,3677,8
EBITDA341,9402,1
Zysk operacyjny159,5271,7
Zysk netto62,9233,9

Źródło: CCC S.A.

Na poziomie grupy kapitałowej, w II kw. 2019 r. marża brutto ze sprzedaży wyniosła 51,2%. Rok wcześniej wynosiła ona 53,4%. Jest to pochodna głównie dwóch czynników: wprowadzenie do oferty obuwia sportowego renomowanych marek (charakteryzują się wyższą wartością sprzedaży za sztukę, ale niższą marżą) oraz większy udział segmentu e-commerce (marża brutto ze sprzedaży kształtuje się w okolicy 40%).

Problemem grupy negatywnie wpływającym na jej zyskowność, są jednak wysokie względem ostatnich lat koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Tylko w II kw. 2019 r. wyniosły one 690,3 mln zł i były wyższe o 38% względem porównywalnego okresu. Jest to wyraźnie wyższa dynamika od wzrostu tempa przychodów. Na wysokie koszty działalności wpływają ostatnie duże przejęcia - szwajcarskiej spółki Karl Vögele (KVAG) oraz Gino Rossi. Te dwa podmioty nadal pozostają nierentowane, a proces ich restrukturyzacji potrwa jeszcze kilka kwartałów.

Mimo ponoszonych wysokich kosztów, zysk na poziomie EBITDA spadł w II kw. 2019 r. o 15% i wyniósł 341,9 mln zł. Z kolei zysk operacyjny spadł o 41% kończąc kwartał z wynikiem 159,5 mln zł. Różnica między porównywalnym kwartałem wyniosła 112,2 mln zł, z czego blisko 50 mln zł to efekt wyższej wartości amortyzacji (wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych). Dodatkowo w wynikach II kw. 2018 roku rozpoznano 104 mln zł z tytułu okazyjnego nabycia firmy Karl Vögele. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, porównywalny wynik operacyjny byłby wyższy w ujęciu rok do roku.

Zysk netto grupy CCC wyniósł w II kw. 2019 r. 62,9 mln zł wobec 233,9 mln zł rok wcześniej. Jest to duży spadek od względem procentowym, który wyniósł 73%. Trzeba jednak pamiętać o dużym udziale zdarzeń jednorazowych, które skutecznie utrudniają efektywne porównanie poszczególnych kategorii wyniku finansowego.

Notowania CCC

CCC wyprzedaż

Zdarzenia jednorazowe w wynikach finansowych grupy CCC

Do najważniejszych zdarzeń jednorazowych w okresach II kw. 2019 i 2018 roku należy zaliczyć:

  • II kw. 2019 r. -31,6 mln zł - ujęcie CCC Germany w działalności zaniechanej (spółka zależna została już sprzedana i w kolejnych kwartałach nie będzie już miała wpływu na wyniki CCC),
  • II kw. 2019 r. -23 mln zł z tyt. wyceny opcji nabycia udziałów w HRG (w kolejnych kwartałach ta wycena może się zmieniać),
  • II kw. 2019 r. +6,4 mln zł z tyt. udziału w wyniku HR Group (CCC posiada ok. 30%),
  • II kw. 2019 r. -34 mln zł z tyt. okresowo wyższych kosztów marketingu w segmencie e-commerce,
  • II kw. 2018 – zysk z okazyjnego nabycia KVAG w kwocie 104 mln zł.

Wyniki grupy CCC mocno przewyższyły oczekiwania analityków

Poniższa tabela prezentuje porównanie wstępnych danych finansowych grupy CCC do konsensusu PAP. Analitycy zaprognozowali poprawnie jedynie poziom uzyskanych przychodów, który różnił się symbolicznie o 1%. Bardzo nisko została ustawiona poprzeczka na poziomie zysku EBITDA, EBIT i netto. Zaraportowane wyniki spółki najmocniej przebiły konsensus na poziomie zysku EBIT, a różnica wyniosła blisko 50% - skala pozytywnego zaskoczenia rynku jest duża.

Skonsolidowane wyniki finansowe CCC za II kw. 2019 vs. konsensus PAP

(mln zł)IIQ2019konsensusróżnica
Przychody ze sprzedaży1641,51621,11,30%
EBITDA341,9271,725,80%
EBIT159,5106,749,50%
Zysk netto dla akcjonariuszy j.d.88,166,831,90%

Źródło: CCC S.A., PAP

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu nadal ciążą na zyskowności CCC

Wspomniane już wcześniej wysokie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu są problemem grupy od kilku kwartałów. Wyniosły one w ostatnim kwartale 690,3 mln zł. Ich wzrost w porównywalnych kwartałach wyniósł 189,3 mln zł. Spółka wskazała, że z tytułu rozwoju organicznego, wzrost tej kategorii kosztowej wyniósł 60 mln zł, a w konsekwencji akwizycji wzrosły o 117 mln zł, w tym: 85 mln zł KVAG, 12 mln zł Shoe Express Rumunia, 15 mln zł Gino Rossi, 5 mln zł DeeZee. Efekt przejęcia dwóch pierwszych spółek będzie w kolejnych kwartałach coraz mniej widoczny. Wyniki firmy Karl Vögele są konsolidowane w pełni od III kw. 2018 r. (rozpoczęcie od 18 czerwiec 2018 r.), czyli w następnym raportowanym kwartale, baza porównawcza będzie już wyższa. Pełny wpływ wyników Gino Rossi nie będzie jeszcze widoczny w bazie porównawczej przez 3 kwartały, gdyż ich konsolidacja rozpoczęła się od 25 lutego 2019 r.

Szwajcarskie media opisywały plan działań restrukturyzacyjnych realizowanych w KVAG. Firma ta planuje m.in. przeniesienie logistyki do Polski (centralny magazyn CCC) do wiosny 2020 roku, dzięki czemu redukcja zatrudnienia ma wynieść 60 miejsc pracy w zakładach w Uznach. Trwająca integracja podmiotów ma na celu wzmocnienie marek, osiąganiu synergii, zwiększenie efektywności pod względem zatowarowania sklepów. CCC w raporcie prasowym podało, że synergie kosztowe zarówno z KVAG oraz Gino Rossi realizowane są zgodnie z planem. Podczas poprzedniej konferencji wynikowej (Q1 2019) CCC informowało, że poprawa wyniku i w konsekwencji osiągnięcie rentowności może się przesunąć na 2020 rok.

Z kolei efekty przejęcia Gino Rossi powinny być widoczne wyraźniej po stronie przychodów i rentowności grupy CCC, od kolekcji jesienno-zimowej. Wówczas pełną parą marka ta będzie dostępna na półkach sklepowych CCC. Aktualnie można już znaleźć na nich pierwsze modele Gino Rossi. Od strony kosztowej wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach przejęta niedawno spółka nadal będzie ciążyć na wynikach grupy, choć i w tym przypadku realizowane są działania optymalizacyjne.

Spadek kosztów funkcjonowania sklepów CCC

Zaskakująco wygląda spadek kosztów funkcjonowania sklepów w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni. W ciągu ostatniego roku koszty te obniżyły się z poziomu 191 zł/m2 do 176 zł/m2 na miesiąc. Na pierwszy rzut oka spadek ten jest zagadkowy, patrząc chociażby w kontekście m.in. wzrostu wynagrodzeń w Polsce, małego bezrobocia czy wzrostu inflacji. CCC pochwaliło się w raporcie spadkiem kosztów personelu o 4 zł/m2 rdr, co uzyskało głównie poprzez optymalizację zatrudnienia w sklepach. Pozostałe koszty funkcjonowanie sklepów zmalały o 11 zł/m2. Prawdopodobnie jest to efekt powiększania części sklepów lub renegocjacja stawek najmu. Wraz ze wzrostem skali działalności i siły marki, CCC jest w stanie uzyskiwać coraz bardziej preferencyjne stawki najmu.

Niskie tempo wzrostu zapasów względem dynamiki sprzedaży

Kształtowanie się wartości zapasów grupy CCC było mocno śledzone przez analityków. Wielu z nich zwracało wcześniej uwagę na dużą ich wartość względem realizowanej sprzedaży. Rodziło to obawy o wiekowość zapasów, wyższe koszty magazynowania oraz ryzyko niższej marżowości na sprzedaży starszych kolekcji. Spółka miała na przestrzeni ostatnich 2-3 lat problemy z realizacją planów sprzedażowych, na co wpływała niesprzyjająca pogoda w najbardziej gorących przychodowo okresach roku w tej branży. W najnowszym bilansie wartość zapasów wzrosła o 9% w ciągu ostatniego roku, czyli wyraźnie mniej od dynamiki przychodów (29%). Jest to efekt przeprowadzonej promocji letniej, dzięki której spółka w dużym stopniu wyczyściła magazyny ze starych zapasów i zrobiła miejsce na nowe, ciągle ulepszane kolekcje. Patrząc na zaraportowaną marżę brutto na sprzedaży, nie widać efektu agresywnej przeceny względem ubiegłego roku (czego mogli obawiać się analitycy). Dodatkowo promocja letnia trwała jeszcze przez okres lipca, a częściowo też w sierpniu. Po wyprzedaży, CCC „odmroziło” gotówkę ze starszych zapasów i może ją teraz wykorzystać do zatowarowania magazynów i sklepów w zupełnie nową kolekcję obejmującą m.in. markowe obuwie sportowe, obuwie Gino Rossi i Deezee oraz nowe modele zgodne z najnowszymi trendami modowymi.

Zobacz także: CCC rozpoczyna największą w historii letnią wyprzedaż i stawia na jeszcze szybszy rozwój e-commerce

Zadłużenie nadal pod kontrolą

Po serii przejęć, w tym kilku nierentownych spółek (KVAG i Gino Rossi), część inwestorów mogło mieć obawy o wielkość zadłużenia Grupy CCC. Jak się teraz okazuje, zadłużenie netto wzrosło o symboliczne 1% w ciągu ostatniego roku i wyniosło na koniec czerwca 2019 roku 3 066 mln zł. Trzeba jednak wyodrębnić udział w tej kwocie zobowiązań z tyt. leasingu (umowy najmu, zgodnie z MSSF16), które rok wcześniej miały wartość 2490,9 mln zł, a na ostatni dzień bilansowy ich wartość spadła do 2141,3 mln zł. Tym samym wzrósł udział długu z tytułu kredytów i pożyczek. Grupa CCC nie musi się jednak martwić o płynność, gdyż wartość środków pieniężnych nadal pozostaje wysoka (512,4 mln zł), a dług netto do EBITDA bez uwzględnienia leasingów (czyli bez standardu MSSF 16) to 2,6. Cześć analityków może jednak podkreślać wzrost wartości tego wskaźnika w ciągu roku z poziomu 1,0. W odwodzie CCC nadal ma jednak upublicznienie eobuwie.pl z czego niedawno zrezygnowało.

Zobacz także: Debiut eobuwie.pl na GPW zawieszony, możliwy za ok. 2 lata

Segment e-commerce z niższymi zyskami, ale wyższą sprzedażą

Niepokojąco mogą wyglądać wyniki segmentu e-commerce osiągnięte w II kw. 2019 roku. Nadal imponująco wygląda dynamika wzrostu sprzedaży wynosząca 50%, choć we wcześniejszych kwartałach dynamika sięgała 70-80%. Spadek dynamiki najprawdopodobniej wynika z efektu rosnącej bazy czyli coraz większej skali działalności segmentu, a na „dużych” liczbach coraz ciężej utrzymać tak wysokie dynamiki wzrostu. W ujęciu wartościowym sprzedaż w II kw. tego roku wyniosła 349 mln zł, z czego 331 mln zł przypadało na eobuwie.pl.

Wyniki finansowe segmentu e-commerce

(mln zł)IIQ2019IIQ2018
Przychody ze sprzedaży349232
Zysk brutto ze sprzedaży159102
Zysk operacyjny734
EBITDA1035

Źródło: CCC S.A.

Marża brutto ze sprzedaży wzrosła do 45,6% wobec 44% rok wcześniej. Na tym kończą się pozytywne tendencje. Zysk operacyjny i zysk EBITDA zanotował wyraźne spadki – odpowiednio 7 i 10 mln zł wobec 34 i 35 mln zł. Spółka podała, że jest to efekt okresowo wyższych kosztów marketingu, których wzrost rdr został oszacowany na 34 mln zł. Po osiągnięciu odpowiedniej pozycji na poszczególnych rynkach, wartość nakładów na reklamę w stosunku do przychodów może ulec zmniejszeniu, a to w szybki sposób powinno przełożyć się na wzrost zyskowności segmentu przy utrzymaniu marży brutto ze sprzedaży.

Nową siłą napędową segmentu e-commerce będzie w kolejnych kwartałach świeżo uruchomiony sklep online CCC, który w pełnej funkcjonalności działa od 26 czerwca tego roku. Pod względem oferty, jest on odwzorowaniem sklepu stacjonarnego. Spółka podała, że w pierwszych dniach od jego oficjalnego uruchomienia, wygenerowanych zostało ponad 12 tys. zamówień, odpowiadających za około 3-4 % obrotów sklepów CCC w Polsce.

Zobacz także: CCC chce do końca I kw. '20 uruchomić sklep internetowy CCC na 5 kolejnych rynkach

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.