JSW wciąż zarabia, ale poziom gotówki w spółce mocno spadł. Kopalnia inwestuje we wzrost produkcji węgla
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
22 lis 2019, 08:57

JSW wciąż zarabia i mocno inwestuje we wzrost produkcji węgla oczywiście kosztem spadającego poziomu gotówki

Grupa JSW w III kw. 2019 r. zarobiła na czysto 156,7 mln zł wobec 355,6 mln zł rok wcześniej. Mimo, że spadek zysku netto wyniósł 66% to i tak opublikowany wynik wypadł o 8% powyżej oczekiwań według konsensusu PAP. Pozytywne zaskoczenie było znacznie większe na poziomie zysku operacyjnego. Przy konsensusie na poziomie 185 mln zł, spółka wykazała 260,5 mln zł. Mimo wciąż wysokiej zyskowności, na kontach JSW spadł wyraźnie poziom gotówki.

Spadek środków pieniężnych w ciągu III kw. 2019 r. z poziomu 1 304,2 mln zł do 570,2 mln zł, czyli o 734 mln zł. Grupa JSW na koniec czerwca 2019 r. posiadała ok. 2,9 mld zł gotówki netto (bez ujęcia zobowiązań leasingowych – 409 mln zł). Trzy miesiące później, czyli na koniec września, gotówka netto spadła do 2,18 mld zł, czyli o bardzo zbliżoną kwotę, co spadek środków pieniężnych. W przeliczeniu na jedną akcję, poziom gotówki netto spadł z 24,7 zł do 18,6 zł. Sam stan kredytów i pożyczek praktycznie się nie zmienił i pozostał na poziomie ok. 250 mln zł. Powstaje więc pytanie, na co JSW wydała dość dużą sumę gotówki, skoro dodatkowo wykazała znaczący zysk? Otóż z bilansu i przepływów pieniężnych można wyczytać, że środki zostały przeznaczone m.in. na: inwestycje w postaci nabycia rzeczowych aktywów trwałych (ok. 380 mln zł), wzrost zapasów (ok. 200 mln zł), nowe lokaty bankowe (ok. 90 mln zł).

Kurs akcji JSW wraz z poziomem gotówki na akcję

JSW wykres

Poziom gotówki w JSW może dalej spadać

Przy realizacji bardzo ambitnego planu inwestycyjnego w tym roku, który balansuje na poziomach rekordowych wartości rocznych nakładów inwestycyjnych w historii spółki (ok. 2 mld zł), poziom gotówki może w kolejnym kwartale ulec dalszemu zmniejszeniu. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że JSW zaciągnie nowe kredyty, co przekreśli tę tezę. Należy też przypomnieć, że spółka w czasach boomu cen węgla koksowego, zawiązała fundusz, na którym zgromadziła 1,86 mld zł na finansowanie spółki w okresach dekoniunktury. Zgodnie z założeniami, środki te nie służą celom zapewnienia bieżącej płynność. W sprawozdaniu finansowym JSW możemy przeczytać:

„Całość inwestycji posiadanych w FIZ została zaklasyfikowana jako aktywa długoterminowe, ponieważ Jednostka dominująca nie zamierza wykorzystywać tych aktywów w krótkim terminie oraz aktywa te nie służą celom zapewnienia bieżącej płynności lecz mają charakter lokaty długoterminowej.”

Powstaje zatem pytanie, kiedy w praktyce zarząd JSW uzna, że z tej odłożonej „kupki” pieniędzy na gorsze czasy, należy już skorzystać? Obecnie daleko jest od stwierdzenia, że sytuacja na rynku koksu i węgla koksowego jest niekorzystna, gdyż nadal spółka generuje znaczące zyski. Uzyskiwane ceny sprzedaży przede wszystkim węgla koksowego są wyraźnie wyższe od cen jego wyprodukowania. Głównym powodem ubytku gotówki w kasie, jest bardzo duży program inwestycyjny. Nie można wykluczyć zatem scenariusza, że spółka może sięganie po kredyty w celu finansowania inwestycji (generując koszt odsetkowy), mimo, że dysponuje dużym zasobem gotówki, ale nie będzie jej na razie wykorzystywać. Brzmi trochę kuriozalnie, ale czas pokaże czy takie działanie będzie uzasadnione.

Zobacz także: Fundusz inwestycyjny z USA ma pozycję na spadek akcji JSW 

Rośnie produkcja węgla w JSW

Z pozostałych, ciekawych danych operacyjnych należy podkreślić wzrost produkcji węgla w III kw. br. wobec II kw. br. o 9,1%. Jest to zgodne z tym, co spółka zapowiadała wcześniej, tj. zwiększenie produkcji od drugiego półrocza tego roku. Tym samym widać już efekty wzmożonych inwestycji w grupie. Ich postęp widać również po ilości robót korytarzowych, które kwartał do kwartału były wyższe o 8,9%.

produkcja

Źródło: JSW

Duży wzrost zanotował poziom zapasu węgla wyprodukowanego w GK JSW. Jego ilość na koniec września 2019 r. wyniosła 1 583,8 tys. ton wobec 713,4 tys. ton rok wcześniej. Oznacza to, że z jednej strony grupa zwiększyła produkcję w III kw. br. wobec poprzedniego kwartału, ale jak dotąd nie sprzedała w całości wyprodukowanego węgla. Podobnie, choć w mniejszej skali, rośnie zapas wyprodukowanego koksu. Na koniec września br. jego zapas wyniósł 377,7 tys. ton wobec 326 tys. ton rok wcześniej.

zapas

Źródło: JSW

Zobacz także: Największe obroty na akcjach JSW od 3 lat. Ostatni raz gdy tak mocno handlowano kurs akcji rósł 

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.